Tablica ku pamięci żołnierzy Armii Krajowej ▪ Lucjan Momot

Opublikowano: 22 maja 2012, Odsłon: 2 135
 • Staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) Obwód Świdnica – którego prezesem był Józef Broda - w niedzielę 22 września 1996 roku, o godzinie 12.30, w kościele pod wezwaniem, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na osiedlu Młodych odbyła się podniosła, patriotyczno-narodowa uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej żołnierzom Armii Krajowej (AK). Na uroczystość przybyła liczna rzesza byłych żołnierzy AK z rodzinami i przyjaciółmi, wierni z os. Młodych i z innych dzielnic Świdnicy, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i społecznych – wśród nich między innymi: ŚZŻAK Obwód Świdnica, Związku Harcerstwa Polskiego Hufca imienia Szarych Szeregów w Świdnicy, Związku Sybiraków Ziemi Świdnickiej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, świdnickich szkół średnich i podstawowych – razem 16 pocztów sztandarowych.

  Tablicę odsłonili: dr Jerzy Woźniak z Wrocławia – prezes Okręgu Dolnośląskiego ŚZŻAK, ksiądz prałat Kazimierz Jandziszak - proboszcz osiedlowej parafii, Michał Ossowski - przewodniczący świdnickiej Rady Miejskiej i Stanisław Janczak - major rezerwy, członek ŚZŻAK Obwód Świdnica. Tablicę poświęcił ksiądz prałat Stanisław Pasyk z parafii pod wezwaniem św. Józefa, który też przewodniczył celebrowanej przez siedmiu kapłanów mszy świętej w intencji żołnierzy AK – za tych, co walczyli za wolną Polskę, za nią ginęli i cierpieli katusze w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa i stalinowskich łagrach w latach 1939-1956. Podczas ceremonii odsłonięcia i poświęcenia tablicy chór śpiewał pieśń patriotyczną: „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”.

  W uroczystości brał udział ksiądz Kazimierz Mihilewicz - senior świdnickich kapłanów, liczący sobie w roku 1996 lat 91, powitany burzą oklasków przez obecnych w kościele. Władze miasta Świdnicy reprezentowali między innymi: Michał Ossowski - przewodniczący Rady Miejskiej i prezydent Świdnicy Adam Markiewicz. Homilię patriotyczną, w całości poświęconą dziejom AK – „największej podziemnej armii Europy czasów II wojny światowej” – wygłosił ks. dziekan Jan Bagiński, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława.

  Uroczystość zakończono modląc się w intencji Ojczyzny słowami pieśni – hymnu: „Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki”.


  Kategoria: Historia Świdnicy po roku 1989

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz