Kalendarium budowy rzymskokatolickiego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świdnicy na osiedlu Młodych z lat 1980-1994 ▪ Lucjan Momot

Opublikowano: 22 maja 2012, Odsłon: 2 186
 • 18.10.1980 – Po latach cierpliwego kołatania u władz o zezwolenie na budowę kościoła w Świdnicy komunistyczny wojewoda wałbrzyski magister Antoni Trembulak podpisuje zgodę na budowę świątyni na osiedlu Młodych. Nie czyni tego z dobrej woli, ale pod naporem 20 tysięcy podpisów parafian i żądań (jeden z postulatów) NSZZ „Solidarność” Ziemi Świdnickiej.

  06.01.1981 – Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup dr Henryk Gulbinowicz - metropolita wrocławski eryguje nową parafię pw. NMP Królowej Polski na oś. Młodych. Tymczasowym jej proboszczem zostaje ks. Stanisław Pasyk z parafii św. Józefa, który też podejmuje dzieło budowy kościoła.

  29.11.1981 – Prymas Polski ksiądz arcybiskup Józef Glemp święci plac budowy i ustawiony na nim wysoki drewniany krzyż.

  Cały sezon budowlany roku 1982 (od 19.04) to czas poświęcony na przygotowanie infrastruktury – niezbędnej do funkcjonowania nowej parafii i rozpoczęcia prac przy wznoszeniu zaplanowanej świątyni. Wybudowano wtedy pod kierunkiem Romana Pasyka, kierownika budowy, zastępczą kaplicę konstrukcji drewniano-stalowej tudzież dom katechetyczny i mieszkalny (tymczasową plebanię) dla przyszłych księży parafialnych.

  PÓŹNA JESIEŃ 1982 ROKU – Pierwsze wykopy pod fundamenty kościoła według projektu architekta magistra inżyniera Mariana Tunikowskiego. Budowla w łącznej kubaturze 69.000 metrów sześciennych obejmuje kościół niedzielny, kościół tygodniowy, dom parafialny i plebanię.

  26.02.1983 – Z woli J. E. ks. abp. metropolity wrocławskiego Henryka Gulbinowicza probostwo na oś. Młodych obejmuje ks. mgr Kazimierz Jandziszak. Przez pierwsze dwa lata nowy ks. proboszcz uczy się budowy, powoli przejmując kompetencje budowlane od ks. S. Pasyka.

  21.04.1985 - Pierwsza wizytacja kanoniczna arcybiskupa wrocławskiego księdza kardynała Henryka Gulbinowicza wypadła pomyślnie. Od jesieni ks. proboszcz K. Jandziszak, w dowód uznania, podniesiony zostaje do godności kanonika.

  18.10.1985 – Nowo budujący się kościół odwiedzają dostojni goście: nuncjusz Stolicy Apostolskiej do specjalnych poruczeń ks. abp Luigi Poggi w towarzystwie ks. kardynała H. Gulbinowicza.

  LATO 1989 – Wzniesienie konstrukcji stalowej dachu nad tzw. kościołem niedzielnym.

  01.10.1989 – Niedziela – Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego (poświęconego przez Ojca Świętego JANA PAWŁA II) przez sufragana wrocławskiego księdza biskupa Józefa Pazdura.

  12.11.1989 – Chór parafialny pod dyrekcją organisty p. Mariana Jeziornego uświetnia śpiewem historyczną już dzisiaj „Mszę Pojednania” na uroczystościach z kanclerzem RFN Helmutem Kohlem i premierem Tadeuszem Mazowieckim w Krzyżowej.

  ROK 1992 – Wzniesienie wieży, zwieńczonej majestatycznym krzyżem betonowym.

  18.04.1993 – Duszpasterska Rada Parafialna na wszystkich mszach świętych zwróciła się z apelem do całej wspólnoty parafialnej, o aktywny udział w pracy społecznej przy budowie Kościoła oraz składanie miesięcznych ofiar przez rodziny naszej wspólnoty przeznaczonych na finansowanie dzieła naszego życia. Pełna realizacja zaplanowanych robót stwarzała szansę na przyjęcie w dniu 2 maja 1994 roku Kopii Jasnogórskiego Obrazu w nowym kościele.

  27.04.1993  - Rozpoczęto prace przy tynkowaniu ścian wewnętrznych kościoła niedzielnego. Do końca miesiąca czerwca prace zostały wykonane w 50%.

  17.05.1993 - NSZZ „Solidarność” Pracowników Fabryki Wagonów „Świdnica” poinformowała ks. prałata Kazimierza Jandziszaka, że na mocy uchwały Komisji Zakładowej postanowiono umorzyć pożyczkę w wysokości 50 milionów złotych zaciągniętą przez parafię w dniu 06.09.1992 roku w formie darowizny na cel budowy kościoła.

  27.05.1993 – Podpisanie umowy ze specjalistyczną firmą na wykonanie pokrycia świetlików w połaciach dachu kościoła niedzielnego, tygodniowego i otworów w konstrukcji wieży przeźroczystym tworzywem.

  Prace przy pokryciu dachu kościoła niedzielnego zostały wykonane w miesiącu lipcu, natomiast w kościele tygodniowym i wieży w sierpniu i we wrześniu.

  30.05.-13.06.1993 – Ks. prałat Kazimierz Jandziszak w ramach ogłoszeń parafialnych informuje wiernych o aktualnej sytuacji i problemach związanych z budową Kościoła. W ostatnim wystąpieniu zwrócił się z prośbą do parafian, firm i zakładów pracy o udzielenie w miesiącu czerwcu krótkoterminowych pożyczek, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu specjalnego tworzywa, którym pokryte zostaną świetliki dachu i wieży. Nabycie tego materiału w tym miesiącu pozwoliło znacznie zmniejszyć koszt zakupu, w związku z wprowadzeniem z dniem 5 lipca 1993 roku podatku Vat na materiały importowane.

  02-03.05.1994 - Nawiedzenie parafii przez NMP Królowę Polski w Jej Jasnogórskim Wizerunku i otwarcie kościoła – daru dla Matki Bożej – zgodnie z napisem na frontonie świątyni: „Królowo Polski, przyjm w darze”. Pierwszą w dziejach nowej świątyni mszę świętą koncelebrowaną przez 12-tu kapłanów odprawił Jego Eminencja ksiądz kardynał dr Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski. Na tę uroczystość przybyło około 30 tysięcy wiernych.

  19.06.1994 - Msza święta i uroczyste wręczenie papieskich orderów „PRO ECCLESIA ET PONTIFICATE” panom Romanowi Pasykowi Albinowi Miedzińskiemu, nadanych im przez Ojca Świętego Jana Pawła II - za długoletnie kierowanie budową kościoła i za wieloletnią pracę społeczną na rzecz wznoszonej świątyni.

  JESIEŃ 1994 – Na plebani wzniesiono dach, tymczasowo pokryty papą. Od tego momentu w rzeczywistości, a nie li tylko patrząc na makietę, można było podziwiać piękno – chociaż ciągle w stanie surowym – całego budowlanego obiektu: plebani i kościoła, który z uporem wznoszono przez lata… modlitwą, konkretną pracą i ofiarą pieniężną na większą chwałę Bożą i na świadectwo, że w Świdnicy pod koniec XX wieku żył bogobojny i, mimo kryzysu i niedostatków, hojny lud polski.


  Kategoria: Kościoły i religie

 • Komentarze: 2

  1. Tomasz pisze:
   16 listopada 2021, o 15:37

   Mogę jeszcze zapytać o źródło tego artykułu? Bardzo mi państwo pomagają w badaniach naukowych! Dziękuję i pozdrawiam.


  2. admin pisze:
   16 listopada 2021, o 19:53

   Głos Maryi. Posłanie z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
   Rok I Nr 1, Świdnica, 18.04.1993 r.
   Rok I Nr 2, Świdnica, 20.06.1993 r.


  Dodaj komentarz