Spis telefonów wrocławskiego okręgu poczt i telegrafów na rok 1949 – Świdnica ▪ opracował: Przemysław Tarłowski

Opublikowano: 11 stycznia 2015, Odsłon: 3 388
 • Pisownia oryginalna. Trzecia kolumna na podstawie „Zestawienia nazw ulic polskich i parków” oraz „Historii nazw miejscowości w latach 1945-2006 + XVIII w.” autorstwa Wiesława J. Raszkiewicza.

  Spis nadesłał: Krzysztof Królik.

  Opracował: Przemysław Tarłowski.

  Korekta: Wiesław J. Raszkiewicz.

  Świdnica, grudzień 2014 r.

  spis_telefonow_na_rok_1949_swidnica

  N dla abonentów.

  C dla rozmównicy.

  Numer Nazwa, adres Nazwa ulicy/miejscowości według nazw 2012 r.
  0 Zamawianie rozmów międzymiastowych
  20 02 Biuro napraw
  24 84 Informacja
  26 46 Nadawanie telegramów telefonem
  30 38 Rozmównica publiczna
  30 39 Rozmównica publiczna
  22 16 Miejska Straż Pożarna, Westerplatte 12 Westerplatte
  22 22 Milicja Obywatelska, Zamkowa 1 Zamkowa
  27 91 Polski Czerwony Krzyż, Żeromskiego 16 Stefana Żeromskiego
  A
  21 23 Abramowicz Henryk, Prezydent miasta, plac Lenina 15 plac św. Małgorzaty
  31 68 Administracja Majątków Wilkowin Wilków
  25 11 Administracja Majątku Samopomocy Chłopskiej, Bystrzyca Dolna Bystrzyca Dolna
  26 17 Administracja Mieszkaniowa, Rynek 32 Rynek
  Apteki
  21 76 Dolnośląska, Nowotki 45 Długa
  30 54 Państwowa „Pod Białym Orłem”, Rynek 35 Rynek
  22 41 Piastowska, mgr F. Szankowski, Rynek 44 Rynek
  23 03 Warszawska, Jadwigi 2 Franciszkańska
  B
  26 00 Bajorek Bolesław, sklep kolonialno-spożywczy, plac Grunwaldzki 5 plac Grunwaldzki
  20 37 Bakowski Antoni, buchalter, Traugutta 12 Romualda Traugutta
  22 11 Bank Gospod. Spółdz. Oddział Nowotki, róg Środkowej Długa, róg Środkowej
  26 73 Komunalna Kasa Oszczędności, Związku Międzykomunalnego, Różana 1
  (dod.) sala operacyj bankowych
  Różana
  26 21 Narodowy Bank Polski, Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  24 96 Narodowy Bank Polski, Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  24 97 Narodowy Bank Polski, Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  25 41 Narodowy Bank Polski, Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  25 42 Narodowy Bank Polski, Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  27 69 Bar „Częstochowianka”, Kłosowski Feliks, Bolko 6 Księcia Bolka Świdnickiego
  24 05 Bartelmus E., dyplomowany profesor muzyki, Rynek 41 Rynek
  26 14 Baszyniak Tomasz, Łukasińskiego 43 Waleriana Łukasińskiego
  30 17 Beneszek Tadeusz, dr, choroby wewnętrzne, plac Lenina 22 plac św. Małgorzaty
  30 88 Bicz Michał, plac Drzymały 1 plac Michała Drzymały
  26 84 Bijak Kazimierz, dyrektor, KKO, Różana 1 Różana
  26 92 Biuro Buchalteryjno-rewizyjne, Antoni Bakowski, Ir. Przybyłowicz, Daszyńskiego 3 Komunardów
  26 33 Bock E., ogrodnictwo, Wrocławska 86 Wrocławska
  31 19 Bolavec Karol, warsztaty reparacyjne maszyn do pisania, Słotwina Słotwina
  29 36 Bortnowski Bogdan, inż., Boczna 6 Boczna
  22 48 Brejnak Henryk, Kupiecka 3 Spółdzielcza
  24 58 „Bristol”, Lisiecki Władysław, plac Grunwaldzki 12 plac Grunwaldzki
  30 80 Bronisławski Marcin, dr, adwokat, Jadwigi 5 Franciszkańska
  22 07 Browar Witoszów Górny Witoszów Górny
  21 62 Bryngier Kazimierz, Naczelnik Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego, Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  30 42 Bublo Maria, Oświęcimska 12 Ofiar Oświęcimskich
  26 22 Bufet Lwowski, Kułynycz, plac Grunwaldzki plac Grunwaldzki
  C
  31 81 Centrala Handlowa „Bata”, oddział Świdnica, Rynek 37 Rynek
  21 71 Centrala Handlowa Detal. Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Sklep nr 297, Rynek 1 Rynek
  29 12 Centrala Handlowa Przemysłu Elektrotechnicznego, Rynek 16 Rynek
  29 07 Centrala Maszyn Biurowych, Zaremba Czesław, Środkowa 4 Środkowa
  28 63 Centrala Radiowa, Cebula Tadeusz, Rynek 32 Rynek
  24 59 Centrala Rybna, Żymierskiego 7 Grodzka
  24 60 Centrala Rybna, sklep rybny, Nowotki 29 Długa
  25 79 Centrala Skór Surowych, Jagiellońska 15 Jagiellońska
  27 32 Centrala Sprzedaży Kamienia, Kościelna 5 Kościelna
  21 81 Centralna Drogeria, Rynek 23 Rynek
  21 21 Centralny Zarząd Elektrowni, Stacja Transformatorowa, Boleszyn Boleścin
  25 03 Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego, Polskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, Nadrzeczna 27 Kliczkowska
  30 10 Centralny Związek Zawodowy Metalowców, Daszyńskiego 14 Komunardów
  26 95 Chojnicki Feliks, Oświęcimska 33 Ofiar Oświęcimskich
  26 83 Cukiernia „Kasia”, Rynek 8 Rynek
  27 58 Cukiernia-Kawiarnia, Dubicki Aleksy, Rynek 5 Rynek
  31 46 Cukry Śląskie, J. Mikuta, Rynek 34 Rynek
  26 06 Czajewska H., sekretarka dyrektora finansowego Zjednoczenia Kamieniołomów, Łukasińskiego 3 Waleriana Łukasińskiego
  27 30 Czajkowski Jan, kierownik Referatu Socjalnego Zjednoczenia Kamieniołomów, Łukasińskiego 42 Waleriana Łukasińskiego
  26 01 Czurapski Aleksander, Rynek 33 Rynek
  D
  31 10 Delegatura Centrali Zaopatrzenia Przemysłu Papierniczego, Wł. Celichowski, Jagiellońska 28 Jagiellońska
  28 67 Delegatura Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, Jagiellońska 16 Jagiellońska
  28 60 Delegatura Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, Jagiellońska 16 Jagiellońska
  28 61 Delegatura Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, magazyn zaopatrzenia technicznego, plac Wojska Polskiego 2 plac Wojska Polskiego
  24 13 Dom Handlowy, Klonowski, Miska, Sufajda, Bystrzycka 1 Bystrzycka
  23 00 Dom Handlowy, Marian Kniat, S. Dykczak, Rynek 6 Rynek
  29 61 Dom Starców, plac Lenina 5 plac św. Małgorzaty
  31 89 Drogeria „Grażyna”, M. Gabriel, mgr farmacji, Nowotki 34/36 Długa
  25 57 Drukarnia Państwowa, Rynek 34
  (dod.) Biuro zamówień
  (dod.) Buchalteria
  (dod.) Zecernia
  Rynek
  25 59 Drukarnia Państwowa, dyrektor, mieszkanie, Rynek 34 Rynek
  26 78 Dubalski Jerzy, kierownik zakładu PPB, Oświęcimska 8 Ofiar Oświęcimskich
  27 58 Dubicki Aleksy, Cukiernia-Kawiarnia, Rynek 5 Rynek
  29 88 Dubicki Mikołaj, Żymierskiego 5 Grodzka
  23 00 Dykczyk Seweryn, Rynek 30 Rynek
  E
  29 16 „Elektrobłysk”, Zakład Elektrotechnicznych, Pułaskiego 9 Kazimierza Pułaskiego
  30 78 Elektrogenerator, Szymura Karol, dyplomowany inż., Kołłątaja 6 Hugona Kołłątaja
  30 32 Elektromechanika, Szugajew Jan, Westerplatte 17 Westerplatte
  27 41 Elektrownia Miejska, Równa 13 Równa
  27 44 Elektrownia Miejska, dyrektor, Równa 13 Równa
  26 27 Erdberg Józef, kierownik garaży, Wyspiańskiego 7 Stanisława Wyspiańskiego
  F
  21 67 Fabian Franciszek, Wytwórnia Wędlin, Łukowa 14 Łukowa
  28 19 Fabryka Kleju i Nawozów Sztucznych, Bystrzyca – Dolna Bystrzyca Dolna
  22 09 Fabryka Lasek i Batogów, Witoszów Górny Witoszów Górny
  29 09 Fabryka Mebli nr 3, Zjednoczenie Drzewne, Przem. miejsc., Witoszów – Dolny 30 Witoszów Dolny
  21 37 Fabryka Okuć Budowlanych, Bystrzyca Górna Bystrzyca Górna
  31 87 Fabryka Szpilek i Drutów Trykotarskich, Bystrzycka 7 Bystrzycka
  31 88 Fabryka Szpilek i Drutów Trykotarskich, Bystrzycka 7
  (dod.) Dyrektor, mieszkanie
  (dod.) Wartownia
  Bystrzycka
  26 35 Fabryka Wyrobów Blacharskich, Krasowice Kraszowice
  26 08 Fabryka Wyrobów Ogniotrwałych, Westerplatte 51 Westerplatte
  22 53 Fabryka Wyrobów Ogniotrwałych, Westerplatte 51
  (dod.) 7 Centrala i Wydział Personalny
  (dod.) 93 Dyrektor fabryki, biuro
  (dod.) 96 Dyrektor fabryki, mieszkanie
  (dod.) 98 Sekretariat i kierownik administracyjny
  (dod.) 95 Aprowizacja i Statystyka
  (dod.) 92 Kierownik techniczny
  (dod.) 6 Kierownik techniczny, mieszkanie
  (dod.) 97 Dział rem. gosp., biuro
  (dod.) 94 Dział rem. gosp., mieszkanie
  (dod.) 8 Biuro ruchu
  (dod.) 2 Laboratorium
  (dod.) 3 Ekspedycja
  (dod.) 5 Piece
  (dod.) 91 Kaflarnia
  (dod.) 4 Buchalteria
  Westerplatte
  30 82 Falkowski Feliks, pianista, Jadwigi 5 Franciszkańska
  31 70 Farbiarnia Chemiczna, Garbarska 36 Garbarska
  23 13 Farbiarnia Chemiczna, kantor przyjęć, Pułaskiego 8 Kazimierza Pułaskiego
  23 62 Finke Antoni Bolesław, kierownik Spółdzielni Pracowniczej PZZD, Jagiellońska 16 Jagiellońska
  31 15 Foto Sport., Nowotki 8 Długa
  30 31 Fraszczyński Henryk, Restauracja „Krysia”, Pułaskiego 55 Kazimierza Pułaskiego
  G
  28 28 Gadecka Pelagia, Referat Wydziału Personalnego Zjednoczenia Kamieniołomów, Ogrodowa 6/4 Joachima Lelewela
  27 42 Gazownia Miejska, Wrocławska 10 Wrocławska
  23 21 Gąsiorowski Stefan, Stalina 3 aleja Niepodległości
  30 19 Liceum i Gimnazjum Przemysł Kamieniarskiego, plac Lenina 7 plac św. Małgorzaty
  29 60 Gimnazjum Klasztoru Sióstr Prezentek, Miedziana 19 Kotlarska
  26 32 Gimnazjum Ogrodnicze, Jagiellońska 30 Jagiellońska
  26 02 Głąb Franciszek, sklep kolonialno-spożywczy, Piotrkowska 18 Bohaterów Getta
  22 44 Głydziak Stanisław, Naczelnik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  31 59 Gmina Słotwina Słotwina
  20 15 Gnutek Franciszek, kierownik Nadzoru Teletechnicznego, Tołstoja 8/10 Lwa Tołstoja
  30 08 Gołębiowski Jan, sklep paszteciarnia „Pod Kominkiem”, Jadwigi 3 Franciszkańska
  27 66 Gospodarstwo Ogrodnicze, Bochenek St., Wrocławska 58 Wrocławska
  22 93 Gospodarstwo Ogrodnicze, Kuligowski Tadeusz, Oświęcimska 33 Ofiar Oświęcimskich
  29 73 Gospodarstwo Rolne nr 23, Taepper A., Kraszewice Kraszowice
  28 43 Grabiński Jerzy, dyrektor, mgr, Kościelna 1 Kościelna
  28 10 Gromada Jakubowice Jagodnik lub Jakubów (zależy od numeru)
  24 75 Gromada Komorów Komorów
  20 19 Gromada Miłochów Miłochów
  24 77 Gromada Pankowice Panków
  21 51 Gromada Umiejów Pogorzała
  21 44 Gromada Witoszów – Górny Witoszów Górny
  29 89 Gromada Witoszów – Dolny Witoszów Dolny
  31 83 Grubski Jan, dr adwokat, Stalina 4 aleja Niepodległości
  23 27 Gruszczyński M., Piekarnia, Pułaskiego 13 Kazimierza Pułaskiego
  25 79 Rzeczkowski Władysław, Jagiellońska 15 Jagiellońska
  H
  27 86 Hamerski Piotr, Zakład Fotograficzny, Rynek 32 Rynek
  30 76 Hartwig C., Ekspozytura, Wrocławska 23 Wrocławska
  25 11 Hechaluc „Pionier Gordonia”, Garbarska 9 Garbarska
  27 57 Hoszowski Adam, dentysta, Marksa 23 Trybunalska
  30 28 Hotel Polski, Miedziana 11 Kotlarska
  20 86 Hotel Rosyjski, Wałbrzycka 8 Wałbrzyska
  I
  31 86 Inspekcja Lasów Państwowych, plac Lenina 8 plac św. Małgorzaty
  27 23 Inspektorat Pracy 75 Obwodu, Żeromskiego 4 Stefana Żeromskiego
  30 84 Inspektorat Szkolny, Oświęcimska 1 Ofiar Oświęcimskich
  24 26 Internat Gimnazjum i Liceum Przemysłu Kamieniarskiego, Kanonierska 3 Kanonierska
  J
  23 05 Jarzyna Franciszek, Bracka 6/4 Bracka
  23 07 Jaworowski Piotr, sklep bławatny, Łukowa 1 Łukowa
  22 86 Jedyński Józef, Traugutta 6 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  K
  28 45 Karabinowicz Michał, sklep techniczny, Nowotki 45 Długa
  29 98 Kasprzycki Edward, Stalina 1 aleja Niepodległości
  22 31 Kasprzyk Stefan, wice-dyrektor Przedsiębiorstw Miejskich, Nowotki 12 Długa
  20 43 Kasyno, Pionierów 30 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  23 35 Kasyno, Wałbrzycka 31 Wałbrzyska
  31 05 Kawka Sylwester, kierownik Spółdzielni Hodowlano-Mięsnej „Samopomoc Chłopska”, Chrobrego 11 Bolesława Chrobrego
  21 74 Kędziora Władysław, Przewóz Transportowy, Miedziana 18 Trybunalska
  27 65 Kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego, Marksa 31 Nauczycielska
  26 63 Kierownik Przedsiębiorstwa i Składu Drzewa, Westerplatte 44 Westerplatte
  31 34 Kierownik Rej. Kierown. Robót Wodno-melioracyjnych, Jagiellońska 12 Jagiellońska
  26 19 Kino „Gdynia”, Zygmuntowska 1 Zygmuntowska
  21 40 Kisielewski Czesław, Kołłątaja 2 Hugona Kołłątaja
  25 06 Kisielewski Czesław, sklep z zabawkami i artykułami sportowymi, Rynek 13 Rynek
  23 83 Klimczyk Zygmunt, Restauracja „Wacia”, Wrocławska 23 Wrocławska
  24 32 Kliś Władysław, plac Grunwaldzki 11 plac Grunwaldzki
  28 22 Klub Kupiecki, Żeromskiego 14 Stefana Żeromskiego
  21 07 Klub Sportowy „Polonia”, Rynek 17 Rynek
  27 69 Kłosowski Feliks, Bar „Częstochowianka”, Bolko 4 Księcia Bolka Świdnickiego
  25 02 Kniat Marian, kupiec, Daszyńskiego 3 Komunardów
  30 48 Knetig Jerzy, Stalina 7 aleja Niepodległości
  30 87 Kochen Abram, Pułaskiego 5 Kazimierza Pułaskiego
  Koleje
  23 58 Polskie Koleje Państwowe, Dworzec Główny
  23 59 Polskie Koleje Państwowe, Dworzec Główny
  20 60 Polskie Koleje Państwowe, Oddział drogowy, Pionierów 2 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  –o–
  22 50 Komitet Opieki Społecznej, Muzealna 1 Muzealna
  31 15 Koncesjonowane Przedsiębiorstwo Transportowe, Michał Szczęsny i S-ka, Nowotki 8 Długa
  28 65 Konsum PUBP, Jagiellońska 24 Jagiellońska
  28 68 Kordalski Adam, Westerplatte 50 Westerplatte
  27 28 Korzeń Franciszek, mgr, Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego, mieszkanie, Bolko 18 Księcia Bolka Świdnickiego
  20 66 Kowalek Józef, Zakład Szklarski, Nowotki 26 Długa
  29 25 Kreczman, dyrektor Banku Spółdzielczego w Żarowie, Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  27 34 Kruk Franciszek, Chrobrego 7 Bolesława Chrobrego
  29 95 Kruk Franciszek i Księżpolski Wacław, Bławatny, Konfekcja, Rynek 23 Rynek
  29 45 Książnica Spółdzielnia „Oświata”, plac Grunwaldzki 5 plac Grunwaldzki
  31 12 Księgarnia Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Rynek 42 Rynek
  24 72 Kubiak Leon, Nadbrzeżna 1 Nadbrzeżna
  30 94 Kulczakowa Bronisław, Żymierskiego 20 Grodzka
  22 02 Kustosik Stanisław, Folwarczna 1 Folwarczna
  23 55 Kustosik Stanisław, mieszkanie, Rynek 6 Rynek
  25 01 Kwiaciarnia, Żymierskiego 1 Grodzka
  31 52 Kwiatkowski Aleksander, Vice-Prezydent, plac Lenina 3 plac św. Małgorzaty
  30 13 Kwiatkowski Kazimierz, Właśc. „Radio Świat”, Nadbrzeżna 1 Nadbrzeżna
  L
  24 56 Laboratorium Chemiczne, mgr, inż. Smoleński i S-ka, Bracka 3 Bracka
  27 75 Lampart Witold „Mały Bazar”, Nowotki 28 Długa
  Lekarze
  29 97 Basecki Tadeusz, dr, Stalina 5 aleja Niepodległości
  30 17 Beneszek Tadeusz, dr, dyrektor Szpitala św. Elżbiety, plac Lenina 22 plac św. Małgorzaty
  25 77 Konstantynowicz Stanisław, lekarz, Chrobrego 7 Bolesław Chrobrego
  26 03 Lewandowski Edward, gabinet lekarsko-dentystyczny, Żymierskiego 15 Grodzka
  28 75 Sass Fryderyk, dr, lekarz powiatowy, Jagiellońska 17 Jagiellońska
  31 01 Tomczyk Edward, lekarz, ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala św. Elżbiety, Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  21 72 Wasilewski Czesław, dr, Chrobrego 9 Chrobrego
  24 73 Wysocki Jan, dr, Jagiellońska 15 Jagiellońska
  21 28 Zaporowski E., dr, lekarz miejski, Kwiatowa 1 Kwiatowa
  –o–
  27 04 Lewiński A., Masarnia, Pszenów 71 Pszenno
  30 19 Liceum i Gimnazjum Kamieniarskie, plac Lenina 7 plac św. Małgorzaty
  27 31 Lichomski Zygmunt, Sikorskiego 3 gen. Władysława Sikorskiego
  21 35 Liphart Kazimierz, sklep kolonialno-spożywczy, Rynek 28 Rynek
  26 13 Lipiński Henryk, Gospodarstwo Ogrodnicze, Nadrzeczna 11 Kliczkowska
  25 81 Lipiński Juliusz, Krasowice 23 Kraszowice
  24 58 Lisiecki Władysław, Restauracja „Bristol”, plac Grunwaldzki 12 plac Grunwaldzki
  30 30 Liwski Zygmunt, dr, Jagiellońska 28 Jagiellońska
  Ł
  31 33 Łaba Jan, Daszyńskiego 9 Komunardów
  31 14 Łakiński Tadeusz, Żeromskiego 10 Stefana Żeromskiego
  23 19 Łoński Bronisław, Łukowa 6 Łukowa
  29 35 Łowicki Stanisław, plac Grunwaldzki 4 plac Grunwaldzki
  M
  31 13 Magazyny Państwowe Zakładów Hodowli Roślin, Westerplatte 68 Westerplatte
  24 71 Majątek Komorów Komorów
  24 69 Majątek Kuratorium Okręgu Szkoln., Wrocław, Mirochów Miłochów
  26 65 Majątek Witoszów Dolny Witoszów Dolny
  22 97 Majątek Huty Szkła, Umiejów Pogorzała
  23 87 Majątek Sądu Okręgowego, Krasowice, Wiejska 10 Kraszowice
  29 43 Majątek Więzienia Śledczego, Krasowice 11 Kraszowice
  22 05 Majewski Tadeusz, Stalina 5 aleja Niepodległości
  25 54 Makarski Franciszek, Rynek 5 Rynek
  29 37 Małecki Wacław, Częstochowska 2 Częstochowska
  27 75 „Mały Bazar”, Lampart Witold, Nowotki 28 Długa
  30 72 „Marysieńka”, Zakład Fryzjerski i Perfumeria, Wiciński Antoni, Rynek 25 Rynek
  28 69 Michalski Aleksander, Rynek 10 Rynek
  31 72 Migdalski Władysław, Warszawska 12 Warszawska
  22 16 Miejska Zawodowa Straż Pożarna, Westerplatte 22 Westerplatte
  21 56 Miejski Ośrodek Zdrowia, Traugutta 16 Romualda Traugutta
  Milicja Obywatelska
  22 22 Centrala, Zamkowa 4 Zamkowa
  25 61 Kierownik Komisariatu Milicji Obywatelskiej
  22 19 Kierownik referatu śledczego, Zamkowa 2 Zamkowa
  25 31 Komendant, mieszkanie
  22 20 Komendant, kancelaria, Zamkowa 2 Zamkowa
  26 60 Komisariat, Równa 14 Równa
  20 78 Bystrzyca Górna Bystrzyca Górna
  25 34 Pszenów Pszenno
  21 30 Słotwina Słotwina
  –o–
  20 62 Mleczarnia pod zarządem „Społem”, oddział mlecz.-jajczar., Spacerowa 13 Spacerowa
  23 79 Młyn Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z odp. udz. w Lutomi, Bystrzyca Dolna Bystrzyca Dolna
  20 56 Młyn Jakubowice Jagodnik
  22 90 Młyn „Przyjaciel”, Donolowo 27 Burkatów
  25 94 Michowski Stanisław, Rynek 36 Rynek
  20 65 Mózgowiec Roman, Piekarnia, Piotrkowska 10 Bohaterów Getta
  24 78 Murzynowski Władysław, kierownik PWS, Jagiellońska 28 Jagiellońska
  21 80 Myszka Henryk, mgr, adwokat, mieszkanie, Bolko 4 Księcia Bolka Świdnickiego
  21 00 Myszka Henryk, mgr, adwokat, Rynek 6 Rynek
  N
  22 70 Nadleśnictwo Państwowe, Witoszów 3 Witoszów
  25 86 Nadleśnictwo Państwowe, Witoszów 38 Witoszów
  27 60 „Nasz Bar”, Restauracja, Żymierskiego 1 Grodzka
  28 15 Naukowy Instytut Rzemieślniczy, Sprzymierzeńców 1 Sprzymierzeńców
  21 57 Nawaro Stefan, mieszkanie, Stalina 15 aleja Niepodległości
  31 68 Nieruchomości Ziemskie, Zespół Wilków Wilków
  O
  25 73 Obwodowy Urząd Likwidacyjny, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  28 54 Obwodowy Urząd Miar, Nowotki 72 Długa
  21 81 „Odbudowa” Skład Uznany nr 174 centrali materiałów budowlanych, Rynek 23a Rynek
  28 13 Ogólno Żydowski Związek Robotniczy „Bund”, Marksa 19 Trybunalska
  26 16 Ogrodnictwo, Krakowski Edward, Droga Zawiszowska 2 Kazimierza Odnowiciela
  29 50 Ogrodnictwo miejskie, Pionierów 31 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  26 91 Ogrodnicze Gospodarstwo, Plebanek Stanisław, Nadrzeczna 22 Kliczkowska
  22 63 Ogrodnicze Gospodarstwo, Syguła Ignacy, Mieszka 22 Mieszka I
  28 71 Ogród Gimnazjum Ogrodniczego, Łukasińskiego 21 Waleriana Łukasińskiego
  26 69 Okulicki Wincenty, Wodna 14 Wodna
  20 08 Omelan Julian, Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Daszyńskiego 12 Komunardów
  24 88 Orkisz Piotr, pracownia krawiecka, Nowotki 1 Długa
  23 54 Ostrowska Ludmiła, Nowotki 3 Długa
  24 34 Oświęcimski Bolesław, Jadwigi 9 Franciszkańska
  P
  20 32 Paliński Antoni, Mieszka 10 Mieszka I
  27 87 Państwowa Centrala Handlowa, Biuro Zakupów i Sprzedaży, Wodna 11 Wodna
  27 88 Państwowa Centrala Handlowa, Hurtownia Spożywczo Przemysłowa, Żymierskiego 12 Grodzka
  30 71 Państwowa Cukrownia Pastuchów Pastuchów
  25 51 Państwowa Cukrownia „Świdnica” Pszenów, Centrala Pszenno
  25 52 Państwowa Cukrownia „Świdnica” Pszenów, Centrala Pszenno
  25 53 Państwowa Cukrownia „Świdnica” Pszenów, Centrala
  (dod.) 10 Dyrektor
  (dod.) 12 Kasa
  (dod.) 13 Personalny
  (dod.) 16 Szef biura
  (dod.) 17 Informator
  (dod.) 19 Plantacja
  (dod.) 21 Dyrektor Kwaśniewski, mieszkanie
  (dod.) 22 Dyrektor Kuncewicz, mieszkanie
  (dod.) 23 P. Litwin, mieszkanie
  (dod.) 24 P. Sejk
  (dod.) 26 Buchalteria
  (dod.) 28 Administracja Majątku
  (dod.) 29 Kuchnia
  (dod.) 30 Wartownia
  (dod.) 31 Ambulatorium
  (dod.) 32 Dyrektor Kwaśniewski, biuro
  (dod.) 33 P. Lisiecki, mieszkanie
  (dod.) 34 Dyrektor Tomaszewski, biuro
  (dod.) 35 Naczelnik Personalny Zjednoczenia
  (dod.) 36 P. Szortyka, mieszkanie
  (dod.) 37 P. Sejk, biuro
  (dod.) 38 Elektrowarsztat
  (dod.) 39 Mechanik
  (dod.) 40 Garaż Dyrektora Kuncewicza, magazyn cukrów
  (dod.) 41 Kuźnia
  (dod.) 42 Zmianowi
  (dod.) 43 Garaż ZPC
  (dod.) 44 Laboratorium
  (dod.) 45 Dział Zakupu
  (dod.) 47 Waga buraczana wozowa
  (dod.) 48 Waga buraczana wozowa (Roszkiewicz)
  (dod.) 50 Magazyn efektów
  (dod.) 52 Magazyn główny
  (dod.) 54 Suszarnia stara
  (dod.) 55 Suszarnia nowa
  (dod.) 56 Inżynier Popowicz, mieszkanie
  (dod.) 57 Siłownia
  (dod.) 61 Waga buraczana kolejowa
  (dod.) 70 Centrala Cukrowni
  Pszenno
  Państwowa Fabryka Liczników i Zegarów Elektrycznych, Łukasińskiego 26/28
  23 51 Centrala, Łukasińskiego 26/28 Waleriana Łukasińskiego
  23 52 Centrala, Łukasińskiego 26/28 Waleriana Łukasińskiego
  23 53 Centrala, Łukasińskiego 26/28
  (dod.) 7 Dyrektor naczelny
  (dod.) 5 Dyrektor techniczny
  (dod.) 6 Dyrektor administracyjno handlowy
  (dod.) 00 Sekretariat
  (dod.) 3 Rada Zakładowa
  (dod.) 2 Portiernia (wartownia)
  (dod.) 8 Szef Kontroli
  (dod.) 96 Biuro Studiów
  (dod.) 03 Biuro fabrykacji
  (dod.) 04 Biuro techniczne
  (dod.) 05 Narzędziownia
  (dod.) 06 Mechaniczny 1
  (dod.) 07 Mechaniczny 2
  (dod.) 08 Liczniki
  (dod.) 09 Zegary
  (dod.) 90 Elektryczny
  (dod.) 91 Aprowizacja
  (dod.) 92 Personalny
  (dod.) 93 Buchalteria
  (dod.) 94 Rachuba
  (dod.) 95 Administracja, transport
  (dod.) 97 Zaopatrzenie
  (dod.) 98 Biuro magazynowe
  (dod.) 99 Magazyn główny
  (dod.) 4 Kontrola warsztatów
  Waleriana Łukasińskiego
  24 00 Dyrektor naczelny, Łukasińskiego 26/28 Waleriana Łukasińskiego
  22 04 Portiernia nr 2, Gdyńska Gdyńska
  –o–
  23 41 Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Biuro Sprzedaży, Nadrzeczna 35/39 Kliczkowska
  23 44 Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Biuro Ogólne, Nadrzeczna 35/39 Kliczkowska
  23 43 Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Dyrektor Naczelny, Nadrzeczna 35/39 Kliczkowska
  23 42 Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Portiernia, Nadrzeczna 35/39 Kliczkowska
  21 47 Państwowa Rozlewnia Piwa i Wytwórnia Wód Gazowych, Zygmuntowska 2/4 Zygmuntowska
  23 06 Państwowa Wytwórnia Ekstraktów Roślinnych i Owocowych, Bystrzyca Górna Bystrzyca Górna
  21 68 Państwowa Wytwórnia Octu nr 2 „Pionier”, Żymierskiego 8 Grodzka
  25 16 Państwowe Gimnazjum i Liceum Imienia Jana Kasprowicza, Wodna 10
  (dod.) Kancelaria Zakładu
  (dod.) Pokój woźnych
  Wodna
  26 41 Państwowe Gimnazjum i Liceum Spółdzielcze, Traugutta 16 Romualda Traugutta
  21 11 Państwowe Liceum Pedagogiczne, Kościelna 32 Kościelna
  26 77 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane, Zjednoczenie Dolno-Śląskie, oddział 7, Jelenia Góra, stolarnia, tartak „Świdnica”, Oświęcimska 21 Ofiar Oświęcimskich
  31 62 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane, Zjednoczenie Dolno-Śląskie, oddział 7, Jelenia Góra, stolarnia, tartak „Świdnica”, Westerplatte 46/48 Westerplatte
  29 30 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane, Zjednoczenie Dolno-Śląskie, oddział 7, Jelenia Góra, stolarnia, tartak „Świdnica”, Wrocławska 3 Wrocławska
  31 55 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane, Zjednoczenie Dolno-Śląskie, oddział 9, tartak „Świdnica”, Kolejowa 8 Kolejowa
  31 56 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane, Zjednoczenie Dolno-Śląskie, oddział 9, tartak „Świdnica”, Kolejowa 8 Kolejowa
  22 84 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane, Zjednoczenie Dolno-Śląskie, Magazyn, Westerplatte 70 Westerplatte
  25 47 Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 25, Bystrzycka 40
  (dod.) Dyrektor, biuro
  Bystrzycka
  24 40 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Nadrzeczna 1/3 Kliczkowska
  24 41 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Sekretariat Dyrektora, Nadrzeczna 1/3 Kliczkowska
  25 38 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Dyrektor techniczny, Nadrzeczna 1/3 Kliczkowska
  26 15 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Wydział Personalny i Zaopatrzenia, Nadrzeczna 1/3 Kliczkowska
  24 20 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Wydział Techniczny, Nadrzeczna 1/3 Kliczkowska
  27 25 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Fabryka 1/2,Nadrzeczna 1/3 Kliczkowska
  20 21 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Fabryka 1/4, Chrobrego 1/3 Bolesława Chrobrego
  22 17 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Fabryka 1/1, Bystrzycka 34 Bystrzycka
  23 72 Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne, Fabryka kołków szewskich i taśmy kołkowej nr 1/3, Częstochowska 11/16 Częstochowska
  30 70 Paradowski Izydor, Stalina 7 aleja Niepodległości
  26 11 Pawłowski Antoni, naczelnik Wydziału Ogólnego Zarządu Miejskiego, Traugutta 1 Romualda Traugutta
  22 51 Piaskowa H., Spółdzielnia „Sok”, Daszyńskiego 9 Komunardów
  21 06 Pic de Replonge Jan, Rynek 16 Rynek
  30 81 Piechowiak Franciszek, dentysta, Żeromskiego 11 Stefana Żeromskiego
  21 24 Piętka Kazimierz, Komendant Straży Pożarnej Państwowej Fabryki Liczników i Zegarów Elektrycznych, Kanonierska 14 Kanonierska
  26 91 Plebanek Stanisław, Ogrodnicze Gospodarstwo, Nadrzeczna 22 Kliczkowska
  22 06 Plamka Jan, Restauracja „Nela”, Wrocławska 4/6 Wrocławska
  Poczta, Telegraf i Telefon
  26 88 Naczelnik Urzędu, biuro, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  22 44 Naczelnik Urzędu, mieszkanie
  20 10 Agencja pocztowo-telekomunikacyjna, Bystrzyca Górna Bystrzyca Górna
  20 09 Agencja pocztowo-telekomunikacyjna, Stanowice Stanowice
  20 02 Biuro Uszkodzeń
  24 80 Centrala Automatyczna, kierownik, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  26 44 Ekspedycja
  24 84 Informacja
  26 43 Inkaso rachunków telefonicznych
  23 85 Kierownik Centrali automatycznej, mieszkanie, Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  23 96 Kierownik Nadzoru Telekom., Tołstoja 8/10 Lwa Tołstoja
  20 15 Kierownik, mieszkanie
  23 94 Kierownik Stacji Wzmacniakowej
  23 97 Kierownik, mieszkanie technika
  26 45 Kontrola Działu Pieniężnego
  30 22 Kontrola Poczty listowej
  23 11 Mechanik, centrala automatyczna
  31 29 Magazyn Nadzoru Teletechnicznego, Bolko 33 Księcia Bolka Świdnickiego
  26 46 Nadawanie telegramów telefonem
  27 82 Nadzorca, mieszkanie, Bolko 6 Księcia Bolka Świdnickiego
  26 99 Piwnica kablowa
  25 45 Rachuba telefonów
  24 82 Referat aprowizacji
  30 38 Rozmównica publiczna
  30 39 Rozmównica publiczna
  30 99 Sala automatów
  24 86 Sekretariat
  28 35 Stacja Wzmacniakowa i Przełączalnia, Tołstoja 8/10 Lwa Tołstoja
  31 98 Warsztat Nadzoru Teletechnicznego
  26 47 Wartownia Urzędu, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  30 03 Wartownia Nadzoru Teletechnicznego, Tołstoja 8/10 Lwa Tołstoja
  24 63 Wartownia, magazyn Nadzoru Teletechnicznego, Bolko 33 Księcia Bolka Świdnickiego
  23 95 Zastępca Kierownika Nadzoru Teletechnicznego, Tołstoja 8/10 Tołstoja
  20 22 Zastępca Naczelnika Urzędu, mieszkanie, Jagiellońska 8 Jagiellońska
  –o–
  28 98 Podejko Jan, Westerplatte 10 Westerplatte
  27 87 Polska Centrala Handlowa, Biuro Zakupu i Sprzedaży, Wodna 11 Wodna
  28 14 Polska Parafia Ewangelicka, Kościelna 6 Kościelna
  23 77 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zamkowa 9 Zamkowa
  20 90 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Powiatowy, Sekretariat, Zamkowa 9 Zamkowa
  24 98 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Miejski, Marksa 27 Nauczycielska
  23 08 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Miejski, Marksa 27 Nauczycielska
  27 91 Polski Czerwony Krzyż, Żeromskiego 16 Stefana Żeromskiego
  21 70 Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, Koło Powiatowe, Rynek 35 Rynek
  30 47 Polskie Radio, Rynek 35 Rynek
  25 05 Polskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, Nadrzeczna 27 Kliczkowska
  20 33 Polskie Zakłady Zbożowe, Młyn nr 1, Westerplatte 2 Westerplatte
  22 02 Polskie Zakłady Zbożowe, Młyn nr 2, „Kłos”, Wrocławska 76 Wrocławska
  22 10 Polskie Zakłady Zbożowe, Młyn Śmiłowice Śmiałowice
  28 40 Popowska Wanda, Ogrodowa 10 Joachima Lelewela
  21 76 Popowski Stefan, adwokat, Nowotki 45 Długa
  29 58 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, Różana 1 Różana
  30 66 Powiatowa Rada Narodowa, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  31 71 Powiatowa Rada Związków Zawodowych, Żymierskiego 14 Grodzka
  31 21 Powiatowa Rozdzielnia Pism „Czytelnik”, Żymierskiego 14 Grodzka
  27 68 Powiatowy i Miejski Komitet Opieki Społecznej, Chrobrego 10 Bolesława Chrobrego
  25 89 Powiatowy Komitet OMTUR, Jagiellońska 5 Jagiellońska
  25 66 Powiatowy Komitet Żydów Polskich, plac Grunwaldzki 13 plac Grunwaldzki
  24 15 Powiatowy Oddział PUR, Naczelnik, Kraszewice 53 Kraszowice
  22 92 Powiatowy Urząd Kontroli Prasy, Michaliszyn Stefania, mieszkanie, Bracka 4 Bracka
  22 23 Powiatowy Urząd Wychowania Fizycznego i PW, Stalina 14 aleja Niepodległości
  27 81 Powiatowy Zarząd Drogowy, biuro, Marksa 31 Nauczycielska
  25 96 Powiatowy Zarząd Stronnictwa Ludowego, plac Grunwaldzki plac Grunwaldzki
  24 39 Powiatowy Zarząd Związku „Samopomoc Chłopska”, plac Grunwaldzki 2 plac Grunwaldzki
  30 21 Powiatowy Związek Cechów, Wyspiańskiego Stanisława Wyspiańskiego
  25 04 Powiatowy Związek Inwalidów Wojennych, Łukowa 3 Łukowa
  21 54 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Stalina 2 aleja Niepodległości
  30 85 Półinternat i Szkoła przy PKZP, Nowotki 33 Długa
  25 95 Pracownia Stolarska nr 10 meblowo-budowlana, Pułaskiego 33 Kazimierza Pułaskiego
  24 29 Prochota Karol, Restauracja Śląska, Rynek 26 Rynek
  26 63 Przedsiębiorstwo Drzewa i skład drzewa nr 1, kierownik, Westerplatte 44 Westerplatte
  21 02 Przedsiębiorstwo Przewozowe „Transport”, Kolejowa 1 Kolejowa
  27 78 Przedszkole przy PKZP, Stalina 18 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  23 56 Przedszkole i Żłobek Państwowej Fabryki Liczników, Agnieszki 10 Księżnej Agnieszki
  20 01 Przedszkole i Żłobek RTPD, Konopnickiej 1 Marii Konopnickiej
  30 75 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, Kościelna 15 Kościelna
  30 73 Publiczna Szkoła Powszechna nr 4, Kupiecka 16 Spółdzielcza
  R
  27 37 Raczkowski Stefan, inż., dyrektor Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego, Chrobrego 2 Bolesława Chrobrego
  31 40 „Radio Świat”, Kwiatkowski Kazimierz i S-ka, Pułaskiego 18 Kazimierza Pułaskiego
  29 93 Radwan Józef, piekarnia, Nowotki 27 Długa
  21 55 Ratajczyk Tadeusz, kierownik CHD, Rynek 5 Rynek
  24 79 Redakcja i Administracja „Wiadomości Świdnickich”, Jagiellońska 12 Jagiellońska
  26 52 Referat Rolny Starostwa Powiatowego, 1 Maja 19 1 Maja
  24 22 Referat Społeczno-Polityczny, Konopnickiej 4 Marii Konopnickiej
  21 15 Regulski Antoni, mieszkanie, Prokurator Sądu Okręgowego, Rynek 35 Rynek
  25 35 Rejonowa Komenda Uzupełnień, Daszyńskiego 2 Komunardów
  31 85 Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno-Melioracyjnych, Żymierskiego 1 Grodzka
  24 58 Restauracja „Bristol”, Lisiecki Władysław, plac Grunwaldzki 12 plac Grunwaldzki
  28 56 Restauracja „Europejska”, Bordych Franciszek, Pułaskiego 2 Kazimierza Pułaskiego
  30 31 Restauracja „Krysia”, Fraszczyński Henryk, Pułaskiego 55 Kazimierza Pułaskiego
  27 60 Restauracja „Nasz Bar”, Żymierskiego 1 Grodzka
  22 06 Restauracja „Nela”, Plamka Jan, Wrocławska 46 Wrocławska
  30 08 Restauracja „Pod Kominkiem”, Gołębiowski Jan, Jadwigi 3 Franciszkańska
  20 91 Restauracja Sowieckiej Armii, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  20 92 Restauracja Sowieckiej Armii, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  20 94 Restauracja Sowieckiej Armii, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  20 95 Restauracja Sowieckiej Armii, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  23 29 Restauracja Sowieckiej Armii, Wałbrzycka 2 Wałbrzyska
  23 83 Restauracja „Wacia”, Klimczyk Zygmunt, Wrocławska 23 Wrocławska
  24 87 Restauracja „Warszawianka”, Nowotki 2 Długa
  23 85 Rossak Ryszard, kierownik Centrali automatycznej, Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  20 88 Rosyjski Oddział Przemysłowy, Wałbrzycka 15 Wałbrzyska
  23 38 Rozdzielnia Pism „Czytelnik”, Pułaskiego 11 Kazimierza Pułaskiego
  28 94 Roznblat Michał, Nowotki 16 Długa
  30 41 Rozenblat Artur, Daszyńskiego 20 Komunardów
  26 87 Rzeźnia Miejska, Rzeźnicka 1
  (dod.) Kierownik, mieszkanie
  Rzeźnicza
  29 91 Rzeźnictwo, Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak”, Sklep nr 18, Nowotki 8 Długa
  S
  29 53 Samojło Julian, inż., dyrektor techniczny Zjednoczenia Kamieniołomów, mieszkanie, Żeromskiego 4 Stefana Żeromskiego
  23 15 Samopomoc Chłopska, Spółdzielnia Witoszów-Dolny Witoszów Dolny
  29 65 Sanatorium św. Józefa, Kraszewice Kraszowice
  28 75 Sass Fryderyk, dr, lekarz powiatowy, Jagiellońska 17 Jagiellońska
  21 41 Sass Stanisław, adwokat, Żymierskiego 15 Grodzka
  Sądy
  30 44 Prezes Sądu Okręgowego, mieszkanie, Jagiellońska 6 Jagiellońska
  30 04 Wiceprezes Sądu Okręgowego, Ogrodowa 16 Joachima Lelewela
  27 40 Wiceprezes Sądu Okręgowego, Jadwigi 7 Franciszkańska
  21 73 Prokuratura Sądu Okręgowego, gabinet, Jadwigi 7 Franciszkańska
  21 93 Prokuratura Sądu Okręgowego, sekretariat, Jadwigi 7
  (dod.) Wiceprokurator
  Franciszkańska
  21 85 Sąd Grodzki, Jadwigi 7 Franciszkańska
  20 98 Sąd Okręgowy
  27 39 Sędzia okręgowy śledczy, Jadwigi 7 Franciszkańska
  –o–
  20 42 Schuster, Sikorskiego 19 gen. Władysława Sikorskiego
  27 16 Schwarzenstein, plac Grunwaldzki 10 plac Grunwaldzki
  27 17 Schwarzenstein, Żeromskiego 13 Stefana Żeromskiego
  29 11 Sicher H., Traugutta 2 Romulda Traugutta
  30 15 Sikora Henryk, inż. Zjednoczenia Kamieniarskiego Okręgu Zachodniego, mieszkanie, Boczna 4 Boczna
  26 71 Siwek Ludwika, Nowotki 11 Długa
  26 67 Sklep „Fregata”, Długa 20 Długa
  22 89 Sklep Jarzynowy Prac. Miejskich, Łukasińskiego 5 Waleriana Łukasińskiego
  21 34 Sklep Kolonialno-Spożywczy, Perzyńska, Rynek 26 Rynek
  20 30 Sklep Żelazny, Taranek Piotr, Rynek 31 Rynek
  22 84 Skład Państwowy Przedsiębiorstwa Budowlanego ZD oddział IX, Westerplatte 70 Westerplatte
  28 47 Skoczyński Witold, inż., dyrektor PZZD, Pułaskiego 67 Kazimierza Pułaskiego
  23 38 „Słowo Polskie”, Redakcja i Administracja, Pułaskiego 11 Kazimierza Pułaskiego
  24 57 Smoleński Jerzy, mgr, inż., i S-ka, Bracka 4 Bracka
  20 31 Smyczyński Władysław, warsztat blacharsko-instalatorski, Miedziana 22 Kotlarska
  30 14 Sobolewski Stanisław, inż. Zjednoczenia Kamieniarskiego Okręgu Zachodniego, mieszkanie, Boczna 4 Boczna
  24 42 Somowa Erna, księgowa PZZD, Nowotki 13 Długa
  21 75 Sowiński Włodzimierz, Rynek 10 Rynek
  Spółdzielnie
  24 51 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, Hurtownia Państwowego Monopolu Spirytusowego, Pułaskiego 18 Kazimierza Pułaskiego
  24 50 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, kierownik oddziału
  24 52 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, Księgowość
  24 49 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, Magazyn nr 1
  27 52 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, Magazyn nr 3, Dworzec Główny
  24 46 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, Magazyn PMS, Kolejowa 16 Kolejowa
  24 47 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, Sekretariat
  24 43 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, Sprzedaż
  31 03 Okręgowa Spółdzielnia Hodowlano-Mięsna, „Samopomoc Chłopska”, Bolko Dolna 20 Saperów
  30 86 Pomocnicza Spółdzielnia Cechu Rzemiosł Skórzanych, Pułaskiego 2 Kazimierza Pułaskiego
  Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Kolejowa 10
  21 29 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Centrala, Kolejowa 10
  (dod.) 10 Buchalteria
  (dod.) 12 Kierownik działu rolnego
  (dod.) 13 Dyrekcja
  (dod.) 14 Dział Rolny
  (dod.) 15 Magazyn Zbożowy nr 1
  Kolejowa
  21 31 Dyrekcja, Kolejowa 10 Kolejowa
  31 00 Magazyn zbożowy, Bolko 18 Księcia Bolka Świdnickiego
  20 05 Sklep spożywczy, Pułaskiego 7 Kazimierza Pułaskiego
  24 89 Tekstylny, Pułaskiego 16 Kazimierza Pułaskiego
  22 01 Żelazny, Rynek 21 Rynek
  20 26 Warsztaty kowalskie, Wrocławska 36 Wrocławska
  –o–
  21 22 Spółdzielnia Harcerska „Czuwaj”, Rynek 22 Rynek
  25 21 Spółdzielnia Krawiecka „Nowe Życie”, Piotrkowska 19 Bohaterów Getta
  26 67 Spółdzielnia Krawiecka „Nowe Życie”, sklep, Nowotki 20 Długa
  29 40 Spółdzielnia Ogrodnicza, Środkowa 11 Środkowa
  27 98 Spółdzielnia Ogrodnicza, biura i magazyn, Oświęcimska 18 Ofiar Oświęcimskich
  31 04 Spółdzielnia Okręgowa Hodowlano-Mięsna „Samopomoc Chłopska”, Rynek 23 Rynek 23
  22 51 Spółdzielnia Pracy Ekonomistów i Księgowych we Wrocławiu, biuro, Świdnica, Daszyńskiego 9 Komunardów
  29 01 Spółdzielnia Pracy Ślusarsko-Odlewnicza „Metalowiec”, Żeromskiego 9 Stefana Żeromskiego
  24 36 Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak, Wrocławska 12 Wrocławska
  26 36 Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak, Wrocławska 12 Wrocławska
  26 37 Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak, magazyn, Piekarska 7 Piekarska
  25 19 Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak, magazyn, Piekarska 7 Piekarska
  28 18 Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak, Sklep nr 1, Westerplatte 21 Westerplatte
  26 63 Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak, Sklep nr 15, Rynek 16 Rynek
  29 91 Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak, rzeźnictwo, Nowotki 8 Długa
  21 36 Spółdzielnia Spożywczo Handlowa Pracowników PZZD, biuro, Żymierskiego 15 Grodzka
  22 18 Spółdzielnia Spożywczo Handlowa Pracowników PZZD, Masarnia, Daszyńskiego 12 Komunardów
  20 14 Spółdzielnia Spożywczo Handlowa Pracowników PZZD, Piekarnia, Bolko 5 Księcia Bolka Świdnickiego
  21 75 Spółdzielnia Spożywczo Handlowa Pracowników PZZD, Sklep nr 1, Rynek 10 Rynek
  23 15 Spółdzielnia Spożywców „Samopomoc Chłopska”, Witoszów Dolny Witoszów Dolny
  21 20 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, biuro, Jadwigi 1 Franciszkańska
  30 23 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Rynek 23 Rynek
  20 85 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, magazyn, Kolejowa 17/18 Kolejowa
  24 24 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 1, Żymierskiego 2 Grodzka
  20 83 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 2, Wodna 27 Wodna
  29 94 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 3, Westerplatte 8 Westerplatte
  30 59 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 4, Kolejowa 21 Kolejowa
  30 60 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 7, Rynek 17 Rynek
  20 96 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 8, Westerplatte 50 Westerplatte
  20 84 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 11, Westerplatte 16 Westerplatte
  30 61 Spółdzielnia Spożywców „Świt”, Sklep nr 12, Westerplatte 26 Westerplatte
  21 85 Spółdzielnia Transportowa „Siła”, Dworcowa 1 Dworcowa
  29 06 Spółdzielnia Wytwórczo-Handlowa Galanterii i Rękodzieła Artystycznego, Łukasińskiego 7 Waleriana Łukasińskiego
  –o–
  27 76 Stachowicz Jan, Kiosk, plac Grunwaldzki plac Grunwaldzki
  31 45 Stacja Benzynowa, Centrala Produktów Naftowych, Wrocławska 14 Wrocławska
  26 53 Starostwo Powiatowe Świdnickie, plac Grunwaldzki plac Grunwaldzki
  26 54 Starostwo Powiatowe Świdnickie, plac Grunwaldzki plac Grunwaldzki
  22 46 Starostwo Powiatowe Świdnickie, Architekt, Powiatowy Referat Odbudowy, Stalina 16
  (dod.) Kierownik, mieszkanie
  plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  24 54 Starostwo Powiatowe Świdnickie, Referat Osiedleńczy, Marksa 26 Nauczycielska
  29 23 Stieber Franciszek, dentysta, Pułaskiego 2 Kazimierza Pułaskiego
  26 38 Stokłosa Ignacy, kierownik Spółdzielni „Dolnoślązak”, plac Lenina 8 plac św. Małgorzaty
  24 27 Stołowski Bronisław, Naczelnik Wydziału Personalnego w Zjednoczeniu Kamieniołomów, Kanonierska 1 Kanonierska
  20 24 Stołówka Pracowników Miejskich, Jagiellońska 5 Jagiellońska
  22 12 Stowarzyszenie Kupców Polskich, Żeromskiego 10 Stefana Żeromskiego
  21 03 Strabski Przemysław, kierownik Wydziału Statystycznego Zjednoczenia Kamieniołomów, Agnieszki 3 Księżnej Agnieszki
  28 22 Stronnictwo Demokratyczne, Komitet Powiatowy i Miejski, Żymierskiego 14 Grodzka
  25 82 Styła Władysław, Sklep Rzeźnicki, Łukowa 4 Łukowa
  22 63 Syguła Ignacy, Gospodarstwo Ogrodnicze, Mieszka 11 Mieszka I
  26 66 Szankowski Marian, mgr farmacji, Stalina 7 aleja Niepodległości
  26 94 Szczepański Władysław, Głowackiego 5 Bartosza Głowackiego
  25 07 Szczęśniak Feliks, Zakład Optyczny, Żymierskiego 4 Grodzka
  23 97 Szewczyk Władysław, kierownik Stacji Wzmacniakowej, Tołstoja 8/10 Lwa Tołstoja
  24 12 Szkoła Powszechna nr 1, Różana 6 Różana
  30 65 Szkoła Powszechna nr 2, Kościelna 2 Kościelna
  26 40 Szkoła Powszechna nr 3, plac Wojska Polskiego plac Wojska Polskiego
  30 12 Szkoła Przemysłowa przy Państwowej Fabryce Liczników i Zegarów Elektrycznych, Jagiellońska 27 Jagiellońska
  23 46 Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn i Aparatów, Włocławska 63 Wrocławska
  23 91 Szkoła Samochodowa Tuszyńskiego, Rynek 16 Rynek
  22 43 Szpital sióstr Elżbietanek, Westerplatte 24/26 Westerplatte
  30 32 Szugajew Jan, Elektromechanika, Westerplatte 17 Westerplatte
  30 78 Szymura Karol, dyplomowany inż., „Elektrogenerator”, Kołłątaja 6 Hugona Kołłątaja
  29 86 Szynalski Franciszek, Piekarnia-Cukiernia, Żymierskiego 4 Grodzka
  Ś
  20 22 Ślusarczyk Michał, Zastępca Naczelnika Obwodowego Urzędu Pocztowego, Jagiellońska 8 Jagiellońska
  28 38 Ślusarek Bolesław, Owocarnia, Łukowa 3 Łukowa
  30 58 Ślusarek Telesfor, Komisarz Skarbowy, Stalina 5 aleja Niepodległości
  28 05 Śniadowski Feliks, mieszkanie, Wrocławska 29 Wrocławska
  20 03 Świdnicka Wytwórnia Chemiczna, Wałbrzyska 31 Wałbrzyska
  T
  20 30 Taranek Piotr, Sklep Żelazny, Rynek 31 Rynek
  21 10 Techniczna Obsługa Rolnictwa, Przedsiębiorstwo Państwowe TORPP, Bokserska 2
  (dod.) 1 Kierownik warsztatu
  (dod.) 2 Kierownik techniczny
  (dod.) 3 Portiernia
  Bokserska
  30 29 Tesiorowski Zygmunt, Mierniczy Przysięgły, Kwiatowa 2 Kwiatowa
  20 29 Towarzystwo Ochrony Zdrowia, Oddział w Świdnicy, Kościelna 24 Kościelna
  30 34 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Rynek 4 Rynek
  30 44 Tracz Józef, dr, Prezes Sądu Okręgowego, Jagiellońska 6 Jagiellońska
  20 27 Trojniar Julian, kierownik Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Wrocławska 62 Wrocławska
  28 20 Twardowski Edmund, Nadrzeczna 28 Kliczkowska
  U
  26 31 Ubezpieczalnia Społeczna, Ekspozytura w Świdnicy, Chrobrego 5 Bolesława Chrobrego
  28 44 Ufnał Bolesław, Jadwigi 5 Franciszkańska
  26 23 Ufnał Mieczysław, Morska 17 Trybunalska
  28 84 Urban Jan, kierownik Administracyjno-Handlowy Zakładu Wyrobów Ogniotrwałych, Wrocławska 11 Wrocławska
  28 64 UB Powiatowy, Jagiellońska 21 Jagiellońska
  24 08 UB Powiatowy, Jagiellońska 23 Jagiellońska
  27 29 Urząd Rzymsko-Katolicki, Parafia św. Stanisława, plac Kościelny 11 plac Jana Pawła II
  22 30 Urząd Skarbowy, 1 Maja 19 1 Maja
  20 38 Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 4 Rynek
  W
  26 28 Warszawska Wytwórnia Wędlin, Feliks Śniadowski i S-ka, Pułaskiego 30 Kazimierza Pułaskiego
  29 01 Warsztat Ślusarsko-Budowlany, Kierzkowski Jan, Żeromskiego 10 Stefana Żeromskiego
  21 72 Wasilewski Czesław, dr, Chrobrego 9 Bolesława Chrobrego
  29 69 Waszczyński Zygmunt, dyrektor finansowy Zjednoczenia Kamieniołomów, Chrobrego 2 Bolesława Chrobrego
  24 95 Weber Leon, Laboratorium Techniczno-Dentystyczne, Żymierskiego 19 Grodzka
  21 67 Wędliniarnia, Fabian Franciszek, Łukowa 14 Łukowa
  23 40 Wiecheć Tadeusz, inż., Stalina 12 aleja Niepodległości
  28 09 Wierzba Jan, Warsztat Kowalski, Nadrzeczna 13 Kliczkowska
  23 89 Wieża Ciśnień, Marksa 29 Nauczycielska
  31 77 Więzienie Karno-Śledcze
  29 43 Więzienie Karno-Śledcze, Dział Pracy, Krasowice Kraszowice
  31 79 Willman Adam, Krasowice Kraszowice
  21 32 Wilpiszewska Walentyna, Łukasińskiego 44 Waleriana Łukasińskiego
  30 04 Wiśniewski Piotr, Wiceprezes Sądu okręgowego, Ogrodowo 14 Joachima Lelewela
  27 82 Witol Józef, Nadzorca Teletechniczny, Bolko 6 Księcia Bolka Świdnickiego
  27 43 Wodociągi Miejskie, Bokserska 10 Bokserska
  26 10 Wojciechowski Bronisław, Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Kanonierska 8 Kanonierska
  21 96 Wojtasiewicz Marian, Traugutta 6 Romualda Traugutta
  28 48 Wolak Władysław, Restauracja, Miedziana 10 Kotlarska
  21 33 Woźniak Łucjan, kierownik Samopomocy chłopskiej, Bracka 9 Bracka
  21 18 Wróblewski Stanisław, Nowotki 2 Długa
  29 32 Wydział Powiatowy, Różana 1 Różana
  24 73 Wysocki Jan, dr, Jagiellońska 15 Jagiellońska
  23 00 Wytwórnia Modnej Konfekcji, Ruciński H., Bojko A. i S-ka, Rynek 30 Rynek
  29 92 Wytwórnia Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa „Nina”, Daleka 3 Daleka
  30 98 Wytwórnia Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa „Zdrój”, Westerplatte 25 Westerplatte
  V
  26 09 Varisella Edward, inż. Nadleśniczy, Chrobrego 9 Bolesława Chrobrego
  Z
  25 06 „Zabawka”, sklep z zabawkami i artykułami sportowymi, Rynek 13 Rynek
  29 31 Zajfa Szmul, Kwiatowa 4 Kwiatowa
  27 79 Zakład Artystyczny Foto Konaszewski, 1 Maja 2 1 Maja
  27 57 Zakład Dentystyczny, Hoszowski Adam, Marksa 23 Trybunalska
  29 16 Zakład Elektrotechniczny „Elektrobłysk”, Pułaskiego 9 Kazimierza Pułaskiego
  30 40 Zakład Oczyszczania Miasta, Rynek 4 Rynek
  31 80 Zakład Oczyszczania Ścieków, Kowbojska 4 Komunalna
  25 07 Zakład Optyczny, Szczęśniak Feliks, Żymierskiego 4 Grodzka
  20 66 Zakład Szklarski, Kowalik Józef, Nowotki 26 Długa
  20 89 Zakład wychowawczy imienia św. Teresy, Westerplatte 4 Westerplatte
  21 30 Zakład Zegarmistrzowski-Jubilerski, Piecuch Władysław, Środkowa 4 Środkowa
  21 28 Zaporowski E., dr, Lekarz Miejski, Kwiatowa 1 Kwiatowa
  25 10 Zarząd Gminy, Pszenów Pszenno
  Zarząd Miejski, Żymierskiego 16/18
  26 55 Zarząd Miejski, Centrala, Żymierskiego 16/18 Grodzka
  26 56 Centrala
  26 57 Centrala
  26 58 Centrala
  26 59 Centrala
  (dod.) 34 Prezydent
  (dod.) 31 Wiceprezydent
  (dod.) 38 Przewodniczący MRN
  (dod.) 19 Prezydium MRN
  (dod.) 12 Naczelnik Wydziału Finansowego
  (dod.) 25 Naczelnik Wydziału Technicznego
  (dod.) 16 Wydział Ogólny
  (dod.) 26 Nadleśnictwo Miejskie
  (dod.) 14 Inspektor Miejski
  (dod.) 27 Referat Zdrowia
  (dod.) 13 Referat Wojskowy
  (dod.) 36 Referat Przemysłu i Handlu
  (dod.) 39 Referat Karno-administracyjny
  (dod.) 22 Referat Mieszkaniowy
  (dod.) 17 Kasa i Rachuba
  (dod.) 29 Biuro Ewidencji Ludności
  (dod.) 26 Dyrektor Zarządu Nieruchomości
  (dod.) 26 Dyrektor Zarządu Nieruchomości
  (dod.) 23 Referat Budowy
  27 41 Elektrownia, Równa 13 Równa
  20 87 Garaże, 1 Maja 7 1 Maja
  27 42 Gazownia, Wrocławska 10 Wrocławska
  30 53 Łaźnia, plac Ludowy 5 plac Ludowy
  20 12 Magazyn, Wodna 4 Wodna
  20 55 Majątek, Nadrzeczna 26 Kliczkowska
  22 16 Zawodowa Straż Pożarna, Westerplatte 22 Westerplatte
  21 56 Ośrodek Zdrowia, Traugutta 16 Romualda Traugutta
  20 50 Ogrody, Pionierów 31 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  21 23 Prezydent Miasta, mieszkanie, plac Lenina 15 plac św. Małgorzaty
  22 38 Pływalnia, Śląska 37 Śląska
  30 97 Referat Pomiarów, Żymierskiego 16 Grodzka
  24 22 Referat Społeczno-Polityczny, Konopnickiej 4 Marii Konopnickiej
  26 87 Rzeźnia, Rzeźnicka 1 Rzeźnicza
  20 38 Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 4 Rynek
  31 52 Wiceprezydent, mieszkanie, plac Lenina 3 plac św. Małgorzaty
  22 93 Zakłady Ogrodnicze, Oświęcimska 33 Ofiar Oświęcimskich
  28 77 Zarząd Nieruchomości, Żymierskiego 16/18 Grodzka
  28 78 Zarząd Nieruchomości, Żymierskiego 16/18 Grodzka
  –o–
  27 89 Zarząd Obwodowy Polskiego Związku Zachodniego, Daszyńskiego 14 Komunardów
  28 46 Zawadzki Bolesław, kierownik Działu Socjalnego Zjednoczenia Kamieniołomów, Nowotki 20 Długa
  24 90 Zawiliński Wacław, inż., Kołłątaja 2 Hugona Kołłątaja
  24 92 Zięba Roman, dr, lekarz weterynarii, Wrocławska 3 Wrocławska
  22 25 Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego, Oświęcimska 26 Ofiar Oświęcimskich
  22 33 Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego, Oświęcimska 26 Ofiar Oświęcimskich
  Zjednoczenie Kamieniołomów Okręgu Zachodniego, plac Wojska Polskiego 2
  28 00 Zjednoczenie Kamieniołomów Okręgu Zachodniego, Centrala, plac Wojska Polskiego 2 plac Wojska Polskiego
  28 01 Centrala
  28 02 Centrala
  30 02 Dyrekcja Administracyjna
  30 18 Dyrekcja Finansowa
  30 01 Dyrekcja Naczelna
  30 00 Dyrekcja Techniczna
  28 07 Dział Produkcji
  30 06 Magazyn
  30 05 Wydział Personalny
  30 25 Wydział Planowania i Statystyki
  22 35 Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, Oświęcimska 3/5 Ofiar Oświęcimskich
  22 36 Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, Oświęcimska 3/5
  (dod.) Dyrektor Administracyjno Handlowy
  (dod.) Wydział Ogólny
  (dod.) Buchalter
  (dod.) Wydział Personalny
  22 15 Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, Naczelny Dyrektor, Oświęcimska 3/5 Ofiar Oświęcimskich
  25 70 Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, Zodrow A., inż., Stalina 15 aleja Niepodległości
  30 62 Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Elektrycznych, Fabryka nr 9, Równa 18/20 Równa
  30 63 Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Elektrycznych, Fabryka nr 9, Równa 18/20 Równa
  30 92 Zjednoczenie Przemysłu Radiotechnicznego, Spacerowa 4 Spacerowa
  30 67 Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych, dyrektor, mieszkanie, Kołłątaja 1 Hugona Kołłątaja
  25 17 Zrzeszenie Przemysłu Gastronomicznego, Rynek 15 Rynek
  29 45 Związek Nauczycielstwa Polskiego, plac Grunwaldzki 5 plac Grunwaldzki
  30 55 Związek Uczestników Walki Zbrojnej, Wrocławska 2 Wrocławska
  30 10 Związek Zawodowy Metalowców, Żymierskiego 9 Grodzka
  24 61 Związek Muzyków RP, Bartelmus, Zamkowa 5 Zamkowa
  27 89 Związek Pracowników Instytucji Społecznych, Daszyńskiego 14 Komunardów
  24 11 Związek Pracowników Przemysłu Konfekcyjno-Odzieżowego, Daszyńskiego 14 Komunardów
  27 59 Związek Pracowników Przemysłu Spożywczego, Daszyńskiego 14 Komunardów
  26 93 Związek Pracowników Samorządowych, Terytorialnych i Użyteczności Publicznej, Daszyńskiego 14 Komunardów
  26 49 Związek Pracowników Spółdzielni, Daszyńskiego 14 Komunardów
  27 93 Związek Robotników i Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, Daszyńskiego 14 Komunardów
  26 04 Związek Robotników i Pracowników Przemysłu Budowlano-Ceramicznego i pokrewnych zawodów, Agnieszki 12/14 Księżnej Agnieszki
  Ż
  21 79 Żydowska Kongregacja Wyznaniowa, Piotrkowska 23 Bohaterów Getta
  24 28 Żydowska Partia Robotnicza, „Poalej-Sjon” Lewica, Piotrkowska 21 Bohaterów Getta

  Wykaz skrótów.

  Skrót Znaczenie
  KKO Komunalna Kasa Oszczędności
  MRN Miejska Rada Narodowa
  OMTUR Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
  PUBP Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
  PUR Państwowy Urząd Repatriacyjny
  PW Przysposobienie Wojskowe
  RP Rzeczpospolita Polska
  RTPD Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  S-ka Spółka
  UB Urząd Bezpieczeństwa

  Kategoria: Historia Świdnicy 1945-1989, Nowości

  Tagi: , ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz