O herbie miasta ▪ Edmund Nawrocki

Opublikowano: 23 maja 2012, Odsłon: 2 832
 • Najstarszy odcisk pieczęci świdnickiej pochodzi z roku 1280. Znajdował się w archiwum w Pradze. Pieczęć ukazuje kroczącego gryfa i użyta została przez ławników świdnickich. Świdnica była wtedy miastem leżącym w księstwie wrocławskim. Władał nim książę Henryk IV Prawy. Ławnicy świdniccy, których przodkowie jako koloniści przybyli do Świdnicy, byli Niemcami. Być może przybyli oni z Meklemburgii lub z Pomorza, gdzie wizerunek gryfa był rozpowszechniony i stąd na najwcześniejszej pieczęci mamy owo zwierzę będące skrzyżowaniem orła z lwem. Teza, że gryf jest najstarszym polskim herbem naszego miasta, wydaje się nie do utrzymania.

  Z twierdzeniem, że pojawiający się od 1335 roku na pieczęciach miejskich wizerunek dzika „został wymyślony dopiero przez niemiecką burżuazyjną naukę”, rozprawił się już w 1954 roku znany historyk świdnicki Stanisław Kotełko (patrz „Życie Świdnickie”. Organ Komitetu Frontu Narodowego w Świdnicy. Rok 1, nr 3). Stanisław Kotełko podkreślił, że dzika używano jako herbu  ”jeszcze za panowania słynnego księcia świdnickiego Bolka II”.

  Kilkupolowy herb będący połączeniem najstarszych elementów herbowych – gryfa i dzika – z dodaniem koron nadał Świdnicy król Władysław Pogrobowiec 29 listopada 1452 roku. Odtąd używano go przez pięćset trzynaście lat, z czego przez dwadzieścia lat w Polsce Ludowej. Dopiero w 1966 roku, kiedy to Komitet Miejski PZPR chciał się czymś wyróżnić z okazji milenium, jakiś doradca tego Komitetu przedłożył „Sobótkę” z 1948 roku z artykułem profesora Mariana Haisiga postulującym zmianę świdnickiego czteropolowego herbu. Komitet nakazał sekretarzowi Prezydium Miejskiej Rady Narodowej poparcie odgrzanego pomysłu wrocławskiego profesora i 19 kwietnia 1966 roku Miejska Rada Narodowa powzięła uchwałę o zmianie herbu Świdnicy. Zdolny plastyk świdnicki Andrzej Andrzejewski opracował wzór zubożonego o dwa elementy – dzika i koronę – nowego herbu miasta Świdnicy, chociaż – jak pisał Stanisław Kotełko – dzik był elementem stosowanym już w czasach piastowskich.

  W 1999 roku powrócono do herbu czteropolowego sprzed 1966 roku.


  Kategoria: Nauki pomocnicze historii i pokrewne

  Tagi:

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz