Historia Świdnicy – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1961-2014 ▪ opracowała: Agnieszka Nawrocka

Opublikowano: 8 czerwca 2015, Odsłon: 4 450
 • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu – Filia w Świdnicy.

  Świdnica 2014 r.

  WYDAWNICTWA ZWARTE

  1. Adler, Horst
  Kronika miasta Świdnicy: do końca I wojny światowej / Horst Adler; w tł. Sobiesława Nowotnego. – Świdnica: Drukarnia Cyfrowa, 2009.
  Dzieje Świdnicy od XIII wieku do roku 1918.

  2. Chorowska, Małgorzata
  Kamienica mieszczańska w Świdnicy: karczma i mieszkanie w XIII-XVIII w. / Małgorzata Chorowska, Czesław Lasota. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
  Budownictwo miejskie Świdnicy.

  3. Dolny
  Dolny Śląsk: monografia historyczna / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego; aut. Mateusz Goliński [i in.] – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – (Acta Universitatis Wratislaviensis; 0239-6661; no 2880).
  Wzmianki o wydarzeniach historycznych mających związek ze Świdnicą.

  4. Drabina, Jan
  Miasta śląskie w średniowieczu / Jan Drabina. – Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1987.
  Na s. 262-297 rozdział poświęcony Świdnicy rozpoczynający się fragmentem „Panegiryku śląskiego” Pancratusa Vulturinusa (Cervimontanusa) z XVI w.

  5. Dzieje
  Dzieje Świdnicy w datach / [w oprac. udział wzięli Agnieszka Dudzińska i in.]. – Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa, 2009.
  Kalendarium historii miasta od początku XIII w. do końca r. 2000 bogato ilustrowane fotografiami.

  6. Grudziński, Tomasz
  Między twierdzą a miastem wolnym: obraz życia miejskiego Świdnicy w latach 1815-1870 / Tomasz Grudziński. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014.
  Życie codzienne w XIX-wiecznej Świdnicy.

  7. Hanulanka, Danuta
  Świdnica / Danuta Hanulanka. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. (Śląsk w Zabytkach Sztuki).
  Zarys historii miasta, rozwój urbanistyczny, zabytki (kościoły, system obronny, zamek, zespół śródrynkowy, domy mieszczańskie). Na końcu zamieszczono wybór źródeł i opracowań wydanych w języku polskim i niemieckim.

  8. Hanulanka, Danuta
  Świdnica / Danuta Hanulanka. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. – (Śląsk w Zabytkach Sztuki).
  Zarys historii miasta, rozwój urbanistyczny, zabytki (kościoły, system obronny, zamek, zespół śródrynkowy, domy mieszczańskie). Na końcu zamieszczono wybór źródeł i opracowań wydanych w języku polskim i niemieckim oraz indeks artystów i miejscowości.

  9. Historia
  Historia Śląska / Marek Czapliński [i in.]; red. tomu Marek Czapliński. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661; no 2364).
  Wzmianki o Świdnicy ukazanej na tle historii Śląska.

  10. Kotełko, Stanisław
  Świdnica i okolice / Stanisław Kotełko. – Warszawa: Sport i Turystyka, 1962.
  Zarys dziejów ziemi świdnickiej, początki i rozwój miasta, zabytki, opis okolicznych miejscowości.

  11. Moje
  Moje dwie „małe ojczyzny”: wspomnienia świdniczan / [zespół red. Krystyna Bartela i in.]. – Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013.
  Wspomnienia pionierów powojennej Świdnicy i ich dzieci ukazane na tle rozwoju miasta.

  12. Nawrocki, Edmund
  Dzieje Świdnicy: 1243-1526 / Edmund Nawrocki. – Świdnica: Wydawnictwo „Arabuk” – Jerzy Kubara, 1996. (Świdnica poprzez wieki).
  Historia miasta od r. 1243, daty ukazania się dokumentu zezwalającego na lokację wsi Pszenno koło Świdnicy na prawie średzkim do r. 1526, czyli przejścia Królestwa Czeskiego pod panowanie dynastii Habsburgów.

  13. Nawrocki, Edmund
  Z dziejów Świdnicy. [Cz. 1] / szkice napisane, przetłumaczone albo przygotowane go druku przez Edmunda Nawrockiego. – Świdnica: CMM – Tomasz Wyrwa, 1998.
  Zarys dziejów parafii kościoła pod wezwaniem świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy, zarys dziejów miasta, jego zabytki, sylwetki wybitnych świdniczan, ciekawostki związane ze Świdnicą.

  14. Schubert, Heinrich
  Szkice z historii miasta Świdnicy. Cz. 1 / aut. Heinricha Schuberta; w przekł.. Sobiesława Nowotnego. – Świdnica: Drukarnia Cyfrowa. NET, 2006.
  Budownictwo miejskie, heraldyka, rzemiosło, sądownictwo, fortyfikacje miejskie od XIII do XVIII w.

  15. Schubert, Heinrich
  Szkice z historii miasta Świdnicy. Cz. 2 / aut. Heinricha Schuberta; w przekł.. Sobiesława Nowotnego. – Świdnica: Drukarnia Cyfrowa. NET, 2007.
  Medycyna, mennictwo, szkolnictwo, zakony w Świdnicy od XIII do XVIII w.

  16. Świdnica
  Świdnica poprzez wieki. Vol. 1 / [aut. Krzysztof Czarnecki i in.]; Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica. – Wrocław: „Typoscript”, 1991.
  Zarys dziejów Świdnicy, herb miasta, mennictwo, historia rozwoju przestrzennego, fortyfikacje, miejskie, teatr w latach 1629-1952, handel, dzieje świdnickiego piwowarstwa, apteki, szpitale, przemysł do 1945 roku.

  17. Świdnica
  Świdnica: zarys monografii miasta / pod red. Wacława Korty; [w oprac. udział wzięli Franciszek Biały i in.]; Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo Regionalne Ziemi świdnickiej. – Wrocław; Świdnica: Wydawnictwo Silesia, 1995. – (Monografie Regionalne Dolnego Śląska).
  Dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne miasta od pradziejów do roku 1990. Osobny rozdział poświęcono sztuce i architekturze Świdnicy. Publikację uzupełnia wykaz źródeł drukowanych oraz literatury przedmiotu w języku polskim i niemieckim.

  18. Thomas, Nikolaus
  Pieśń pochwalna o mieście Świdnicy / Nikolaus Thomas; tł. Sobiesław Nowotny. – Świdnica: Wydawnictwo „Arabuk” – Jerzy Kubara, [1997?]. (Świdnica poprzez wieki; vol. 5).
  Dzieło o XVI-wiecznej Świdnicy napisane przez jej mieszkańca żyjącego w latach 1577-1637, dedykowane staroście księstw świdnickiego i jaworskiego oraz radzie miasta.

  19. Wieża
  Wieża ratuszowa / [tekst Sobiesław Nowotny, Anita Odachowska; fot. Mariusz Barcicki, Wiktor Bąkiewicz, Mariusz Buczma]. – Wałbrzych: Errata, 2012.
  Historia wieży świdnickiego ratusza.

  PRZEWODNIKI

  1. Czarnecki, Krzysztof
  Świdnica: przewodnik turystyczny / Krzysztof Czarnecki. – Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996.
  Środowisko geograficzne, historia, dwie trasy zwiedzania miasta, wycieczki piesze, rowerowe, samochodowe po okolicach Świdnicy, miejsca godne zwiedzania.

  2. Nawrocki, Edmund
  Kościół parafialny św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy: przewodnik / Edmund Nawrocki; Komisja Opieki nad Zabytkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. – Wyd. 2 uzup. – Świdnica: PTTK, 1990. – (Svidniciana; z. 1).
  Pierwszy w języku polskim przewodnik na temat Kościoła parafialnego zawierający zarys jego dziejów, opis zabytków znajdujących się na zewnątrz oraz opis wnętrza. Bibliografia publikacji wydanych w języku polskim i niemieckim.

  3. Nowotny, Sobiesław
  Przewodnik po świdnickiej katedrze / autor tekstów Sobiesław Nowotny; autor zdjęć Mariusz Barcicki. – Świdnica: Gmina Miasto Świdnica, 2009.
  Zarys historii katedry w Świdnicy, rozmiary budowli, legendy i ciekawostki z historii katedry, opis zabytków usytuowanych we wnętrzu i na zewnątrz kościoła. Publikacja bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami.

  4. Nowotny, Sobiesław
  Świdnica: przewodnik / Sobiesław Nowotny, Wiesław Rośkowicz. – Świdnica: Urząd Miejski, 1999.
  Dzieje Świdnicy, opis zabytków, obiekty godne obejrzenia poza Starym Miastem.

  ALBUMY

  1. Adler, Horst
  Dawna Świdnica: lata dwudzieste / [tekst Horst Adler; red. Radosław Skowron, Wiesław Rośkowicz]; tł. na jęz. pol. Sobiesław Nowotny. – Świdnica: Wydawnictwo Arabuk, 1996. – (Świdnica poprzez wieki; vol. 3).

  2. Nowotny, Sobiesław
  Dawna Świdnica: lata dwudzieste / Sobiesław Nowotny; [tł. pol. Horst Adler]. – Świdnica: Wydawnictwo Arabuk – Jerzy Kubara, 1996. – (Świdnica poprzez wieki. Dawna Świdnica).

  3. Protasiuk, Andrzej
  Świdnica / Andrzej Protasiuk; tekst Jan Sakwerda. – Świdnica: Urząd Miejski w Świdnicy, 1997.
  Album ze zdjęciami zabytkowych budowli Świdnicy, krajobrazów, parków, ulic. Wprowadzenie oraz opisy zdjęć w języku polskim, angielskim, niemieckim i czeskim.

  4. Rośkowicz, Wiesław
  Świdnica na barwnych fotografiach: lata trzydzieste / [tekst Wiesław Rośkowicz]. – Świdnica: Fundacja Wspierania Inicjatyw Regionalnych, 2003. – (Świdnica poprzez wieki).
  Album z fotografiami niemieckimi pochodzącymi z lat 1933-1945.

  5. Stara
  Stara Świdnica = Die alte Schweidnitz = Old Świdnica / [red. serii i t. 1 Andrzej Dobkiewicz; zespół red. Dobiesław Karst, Zbigniew Malicki; Wiesław J. Raszkiewicz [i in.]; tł. na jęz. ang. i niem. Katarzyna Błaszczyk, Halina Rzepecka. – Świdnica: GSMA, 2014. – (Obrazy Historii; t. 1).
  Album z fotografiami niemieckimi i polskimi. Do publikacji dołączono reprint planu Świdnicy.

  6. Sztuka
  Sztuka Świdnicy na tle dziejów / [red. nauk. Dobiesław Karst; aut. Oprac. Mieczysława Chmielewska i in.]. – Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa, 2012.
  Album z fotografiami związanych ze Świdnicą dzieł malarskich, rzeźb, rysunków, grafik, wyrobów rzemieślniczych powstałych od XIV do XX w. znajdujących się w wielu polskich muzeach i kościołach.

  7. Świdnica
  Świdnica na dawnych kartach pocztowych / [aut. Krzysztof Czarnecki i in.]; Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy; Fundacja dla Świdnicy. – Wrocław: „Tart”, 1993. – (Świdnica poprzez wieki; vol. 2).
  Pocztówki niemieckie z widokiem Świdnicy.

  8. Świdnica
  Świdnica: rynek z tradycjami = tradition of the market = die markttraditionen / [tekst Pikgroup; tł. Maciej Perski, Magdalena Klimkiewicz; fotoserwis Mariusz Barcicki i in.]. – Wyd. 2. – Świdnica: Pikgroup, cop. 2011.
  Świdnica w fotografii.

  MATERIAŁY Z INTERNETU (NETOGRAFIA)

  Bazy danych o historii Świdnicy

  1. Bibliografia
  Bibliografia Świdnicy i powiatu świdnickiego: baza bibliograficzna / Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://dzb.pl/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=REG_SWD

  Część Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska współtworzonej przez 24 biblioteki województwa dolnośląskiego w ramach ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Bibliografia o wszechstronnym zakresie tematycznym uwzględniająca materiały dotyczące Świdnicy i powiatu świdnickiego (z wyłączeniem od 2013 r. Świebodzic). Opracowywana w Pracowni Regionalnej Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Rejestruje opisy artykułów z czasopism od 1973 r. do chwili obecnej.

  2. Dziennik
  Dziennik Świdnicki: serwis informacyjny ziemi świdnickiej. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://dziennik.swidnica.pl/historia.php

  W zakładce „Historia” artykuły dotyczące m.in. historii, zabytków, legend, wydarzeń związanych ze Świdnicą.

  3. Szkice
  Szkice historyczne / Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=szkice-historyczne

  Artykuły do dziejów Świdnicy i okolic w porządku alfabetycznym dotyczące m.in. zabytków, fortyfikacji, legend.

  4. Świdnica
  Świdnica – Moje Miasto. Świdnickie Archiwum Cyfrowe. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.mojemiasto.swidnica.pl/

  Najstarsza, niekomercyjna strona internetowa o Świdnicy i jedyna w całości poświęcona historii miasta i powiatu. W formie elektronicznej gromadzi zdjęcia historyczne i współczesne, artykuły i dokumenty, mapy, plany oraz różnego rodzaju inne materiały poświęcone Świdnicy i okolicy, m.in. wspomnienia Rosjan mieszkających w Świdnicy.

  Hejnał Świdnicy

  1. Dwa
  Dwa hejnały. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://wieza.swidnica.pl/pl/wczoraj-i-dzis/ciekawostki/28-dwa-hejnaly

  2. Hejnał
  Hejnał Świdnicy / Wikipedia.pl. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Hejna%C5%82_%C5%9Awidnicy

  3. Symbole
  Symbole Świdnicy / Urząd Miejski w Świdnicy. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://um.swidnica.pl/pages/turysci/nasze-miasto/symbole-swidnicy.php

  Herb Świdnicy

  1. Herb
  Herb Świdnicy / Eduteka.pl. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Herb_%C5%9Awidnicy

  Informacje o czteropolowym herbie miasta ustalonym przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 1999 r.

  2. Herb
  Herb Świdnicy / Urząd Miejski w Świdnicy. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://um.swidnica.pl/pages/strony-um/nasze-miasto/symbole-swidnicy/herb.php?searchresult=1&sstring=herb#wb_337

  Informacja opracowana na podstawie historycznej dokumentacji herbu miasta Świdnicy autorstwa prof. dr M. Haisiga zamieszczonej w organie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii „Sobótka” – 1948, R. 3, Wrocław.

  3. Herb
  Herb Świdnicy / Wikipedia.pl. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_%C5%9Awidnicy

  Herb Świdnicy w herbarzu Johanna Ambrosiusa Siebmachera.

  4. O herbie
  O herbie miasta / Edmund Nawrocki. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1155

  Dzieje świdnickiego herbu.

  Legendy

  Legenda o aptece „Pod Bykami”

  1. Rośkowicz, Wiesław
  Apteka „Pod Bykami” / Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://dziennik.swidnica.pl/historia/historia076.php

  2. Rośkowicz, Wiesław
  Apteka „Pod Bykami” / Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=apteka-pod-bykami

  3. Węgrowicz, Andrzej
  Świdnica: legendy o aptece „Pod Bykami” / Andrzej Węgrowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.krajoznawcy.info.pl/legendy-o-aptece-%E2%80%9Epod-bykami-28464

  Legenda o błaźnie Jakubie Tau i księciu Bolku III

  1. Houwald, Christoph Ernst von
  Legenda o Jakubie Tau i księciu Bolku III / Christoph Ernst von Houwald. Z jęz niem. przetł. i oprac. Edmund Nawrocki. Muzeum Dawnego Kupiectwa. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=legenda-o-jakubie-tau-i-ksieciu-bolku-iii

  2. Kurek, Michał
  Zemsta błazna / Michał Kurek. – Niedziela. Tygodnik Katolicki. Edycja legnicka 2005 nr 23. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.niedziela.pl/artykul/42469/nd/Zemsta-blazna

  Legenda o budowniczym wieży świdnickiej katedry

  1. Legenda
  Legenda o budowniczym wieży świdnickiego kościoła pw. św. Stanisława i św. Wacława / oprac. Edmund Nawrocki, Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://dziennik.swidnica.pl/historia/historia084.php

  2. Legenda
  Legenda o budowniczym wieży świdnickiego kościoła pw. św. Stanisława i św. Wacława / oprac. Edmund Nawrocki, Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1534

  3. Legenda
  Legenda o budowniczym wieży świdnickiego kościoła pw. św. Stanisława i św. Wacława / oprac. Edmund Nawrocki, Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=legenda-o-budowniczym-wiezy-swidnickiego

  Legenda o chciwym rajcy miejskim

  1. Legenda
  Legenda o chciwym rajcy / oprac. Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://dziennik.swidnica.pl/historia/historia083.php

  Na podstawie tłumaczenia E. Nawrockiego fragmentu książki E. I. Naso Phoenix redivivus Ducatuum Svidnicensis et Jauroviensis. Der wiederlebendige Phoenix der beiden Fuerstenthuemer Schweidnitz und Jauer, wydanej we Wrocławiu w 1667 r.

  2. Legenda
  Legenda o chciwym rajcy / oprac. Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1536

  3. Legenda
  Legenda o chciwym rajcy / oprac. Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=legenda-o-chciwym-rajcy

  Legenda o Marcegorzu

  1. Legenda
  Legenda o Marcegorzu / oprac. Jan Górski. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1542

  Legenda o powstaniu Świdnicy

  1. Legenda
  Legenda o powstaniu Świdnicy / oprac. Edmund Nawrocki. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://dziennik.swidnica.pl/historia/historia097.php

  2. Legenda
  Legenda o powstaniu Świdnicy / oprac. Edmund Nawrocki. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=legenda-o-powstaniu-swidnicy

  Legenda o świdnickim gryfie

  1. Legenda

  Legenda o gryfie / oprac. Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://dziennik.swidnica.pl/historia/historia082.php

  2. Legenda

  Legenda o gryfie / oprac. Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1538

  3. Legenda

  Legenda o gryfie / oprac. Wiesław Rośkowicz. [online]. [dostęp: 29 września 2014]. Dostępny w World Wide Web:

  http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=legenda-o-mlodziencu-walczacym-z-gryfem


  Kategoria: Pozostałe

  Tagi:

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz