1959.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 590
 • 12 IV. W auli Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego.

  15 IV. Przy Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej powołany został Komitet Zakładowy ZMS. I sekretarzem został Zygmunt Barański. Do ZMS należało wówczas 37 młodych pracowników ZEM.

  19 IV. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w lokalu Cechu Rzemiosł przy ulicy 1 Maja z udziałem 28 osób. Przewodniczący Zarządu Izydor Nejman wygłosił referat związany z obchodem 10-lecia spółdzielni. Dokonano też podziału czystej nadwyżki za rok 1958 (wyniosła ona netto 55.751 zł), przeznaczając zł 2.000 na Fundusz Budowy Szkół, zł 557 na KS „Start” i zł 836 na działalność kulturalno-oświatową. W dwa dni później dokonano zmiany zarządu RSZiZ. Przewodniczącym pozostał Izydor Nejman, funkcję jego zastępcy objął Roman Jagliński, a sekretarza – Stanisław Wasilewski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Zbigniew Olesiński, a przewodniczącym Komisji Rozdziału Zleceń – Bolesław Wyszomirski.

  25 IV. Walne Zgromadzenie spółdzielni „Nowe Życie” z udziałem 147 członków. Zagaił je prezes Rady Nadzorczej Tadeusz Włodkowski, a przewodniczył Feliks Zajdenbeutel. Zatwierdzono sprawozdania i bilans zamykający się kwotą 46.369.313 zł. Z czystej nadwyżki postanowiono przekazać 50.000 zł na Fundusz Budowy Szkół.

  25 IV. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów z udziałem 107 członków (na ogólną ich liczbę 131). Sprawozdanie Zarządu za dwuletnią kadencje złożył prezes Bolesław Dudziak. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Bolesław Dudziak, Sylwester Rzepka i Władysław Bukaczuk, jak również nową Radę Nadzorczą, do której weszli: Stanisław Pomianowski (przewodniczący), Ferdynand Kawałkowski (zastępca przewodniczącego), Danuta Kaleta (sekretarz), Józef Stelmach, Ignacy Masłowski, Mieczysław Królik i Stanisław Mizuła. Walne Zgromadzenie postanowiło z czystej nadwyżki za rok 1958, wynoszącej 1.075.733 zł przeznaczyć 3% na działalność Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych, 2,5% na Fundusz Budowy Szkół i 1% na Klub Sportowy „Polonia”.

  29 IV. Zespół teatralny PSS wystawił na akademii Fabryki Wagonów z okazji Święta Pracy komedię „Świętoszek” Moliera w reżyserii Franciszka Jarzyny. Obsadę aktorską tworzyli: A. Springowa (Pani Pernelle), Stanisław Wołczko (Orgon), Stan. Sagańska (Elmira), Jan Pietrzykowski (Damis), Kłoszewska (Marianna), Stanisław Badzioch (Kleant), Stanisław Borkusz (Walery), Czesław Jawiński (Tartuffe), Maria Woźniak (Flipota) i Danuta Wołczkówna (Doryna). Sztukę grano 9 razy.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz