1959.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 862
 • 3 VI. W sali Klubu ZWAP odbyła się uroczystość wręczenia przez KP PZPR sztandaru Komitetowi Powiatowemu ZMS. Zakończyły ją występy artystyczne i wieczorek taneczny połączony z różnymi konkursami.

  7 VI. Z okazji 40-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w Klubie Spółdzielczym (PSS) przy placu Grunwaldzkim 11 odbyła się akademia wojewódzka, na którą przybyły przodujące drużyny PCK z terenu Dolnego Śląska oraz delegacja Czechosłowackiego Czerwonego Krzyża. Następnie w parku miejskim odbyły się ćwiczenia, w których I miejsce zdobyła drużyna sanitarna ŚFUP, II drużyna z Dzierżoniowa, III drużyna ZWAP. Sędziowali lekarze wojskowi z Wrocławia.

  9 VI. Powszechna Spółdzielnia Spożywców uruchomiła nową rozlewnię wód gazowanych.

  16 VI. W Klubie PSS odbył się wieczór poświęcony twórczości Juliusza Słowackiego. Uczniowie szkół średnich zaprezentowali fragmenty „Balladyny”, „Fantazego”, „Marii Stuart” i „Snu srebrnego Salomei”.

  20 VI. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Państwowej Szkole Muzycznej I nagrodę otrzymał Edward Greszta, który w ciągu 5 lat pobytu w szkole uzyskał wszystkie noty bardzo dobre, ucząc się gry na fortepianie, akordeonie, wiolonczeli i śpiewu.

  21 VI. W Świdnicy odbył się Wojewódzki Zlot Młodzieży Spółdzielczej, zorganizowany przez Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych i „Społem”. Uczestnicy w godzinach rannych przeszli pochodem z Klubu PSS na stadion, gdzie odbyły się zawody sportowe. Po obiedzie miały miejsce występy artystyczne, a wieczorem zabawa taneczna w ogrodzie przy Klubie.

  22 VI. W Fabryce Wagonów przebywał przedstawiciel firmy radzieckiej „Maszinimport” w sprawie zamówienia na dostawę wagonów typu „Dumpkar”.

  23 VI. Zarząd spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” postanowił przeznaczyć z czystego zysku spółdzielni za rok 1958 różne kwoty na cele społeczne, a mianowicie na PCK, Fundusz Walki z Gruźlicą, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Związek Przyjaciół Harcerstwa i Klub Inteligencji „Krąg”.

  26 VI. Miejska Rada Narodowa powzięła uchwałę o organizowaniu i zasadach działalności komitetów blokowych.

  28 VI. Odbył się wielki festyn młodzieżowy, zorganizowany przez TPPR z okazji Dnia Młodzieży Radzieckiej. Wzięło w nim udział około 500 osób, w tym duże grupy młodzieży z Kłodzka i Dzierżoniowa.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz