1959.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 842
 • 11 X. Chór „Hejnał” wystąpił w Zgorzelcu na akademii z okazji Święta Ziemi Zgorzeleckiej.

  15 X. Przejęcie przez spółdzielnię „Aparatura Pomiarowa” produkcji stabilizatorów do odbiorników telewizyjnych. Poprzednio były one produkowane przez ZWUS w Kielcach, które zatrzymały sobie funkcje kooperanta.

  15 X. Dyrekcję Zasadniczej Szkoły Zawodowej objął Jan Walusiak. Jego poprzednik, Józef Michajłowicz został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wicedyrektorem szkoły został Mieczysław Kość.

  16 X. Powiatowy Zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Obradom przewodniczył Zygmunt Małecki, sekretarz KP PZPR. Wybrano nowy zarząd TPPR, który wyłonił Prezydium w składzie: przewodniczący – Kazimierz Mazur (dyrektor Zakładów Magnezytowych), zastępcy przewodniczącego – Zygmunt Małecki i Adolf Tołloczko, sekretarz – Antoni Paliński, skarbnik – Bolesław Krzyżanowski, członkowie – Leon Gruszecki, Jan Włudarczak, Jan Nowakowski i Olimpia Toczyłowska. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Mariana Smalewskiego (przewodniczący), Tadeusza Pajdałę i Stanisława Powago.

  22 X. W Zasadniczej Szkole Zawodowej zorganizowano wieczornicę pt. „Dialog o arcymistrzu mowy poetyckiej Juliuszu Słowackim”.

  29 X. W tejże szkołę odbyło się spotkanie z artystą-malarzem Antonim Brade na temat: „O malarstwie marynistycznym”.

  31 X. Jesienne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów zatwierdziło plan gospodarczy na okres następnych 5 lat, przewidujący wzrost budżetu z 6 milionów zł w roku 1960 do 10 milionów zł w roku 1965.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz