1960.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 831
 • 4 III. Prezydium MRN wstrzymało przydzielanie mieszkań ubiegającym się o nie kandydatom z powodu pilnej konieczności przekwaterowania 61 rodzin z budynków zagrożonych. Decyzję tę cofnięto z dniem 14 października 1960 roku po zakończeniu akcji przekwaterowań.

  6 III. Akademia Ogólnomiejska w klubie PSS z okazji Dnia Kobiet z udziałem chóru „Hejnał”. Wieczorem odbyło się spotkanie aktywu kobiecego z miejscowym kierownictwem Partii, MRN i stronnictw politycznych w restauracji „Krokodyl”.

  8 III. W klubie PSS odbyła się premiera sztuki „Marchołt” w wykonaniu zespołu uczniów I LO im. Jana Kasprowicza. Przedstawienie przygotowali: Irena Kozłowska i Tadeusz Pajdała.

  15 III. Walne Zgromadzenie Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powzięto uchwałę o nabyciu nieruchomości przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 27-31, Okrężnej 6 i [Juliana] Marchlewskiego 5 [Księżnej Agnieszki]. W wyniku wyborów do Rady Spółdzielni w skład jej weszli: Jan Habdas, Jan Żurek, Leon Maziarz, Władysław Wieczorek, Bolesław Matuszewski, Norbert Wichary, Artur Weigel, Klemens Paruch, Stanisław Zieleń. Obradom przewodniczył Franciszek Legut, obecnych było 74 członków.

  15 III. Uruchomienie taśmy montażowej regulatorów napięcia w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej. 18-osobowa brygada montowała na niej początkowo do 480 sztuk dziennie.

  18 III. Spotkanie młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Ryszardem Wojtyłłą, bohaterem filmu o Wrocławiu pt. „Spotkamy się w niedzielę”. Młodzież obejrzała uprzednio ten film.

  16 III. Wizyta hinduskiego inżyniera Ratilala Mehty w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Chodziło mu o wykorzystanie doświadczeń tej szkoły przy organizowaniu podobnej przy fabryce liczników elektrycznych w Bombaju.

  20 III. III Walne Zebranie Oddziału PTTK w sali Stronnictwa Demokratycznego. Przewodniczył Kazimierz Doszla, a obecni byli m.in.: przedstawiciel Zarządu Okręgu PTTK we Wrocławiu Włodzimierz Strassburger i kierownik Wydziału Kultury PMRN Adolf Tołłoczko. Wybrano nowy zarząd, do Prezydium którego weszli: Kazimierz Olszycki (prezes), Edmund Zaporowski i Czesław Zyskowski (wiceprezesi), Narcyza Węgrzyn (sekretarz) i Jan Słodkowski (skarbnik). Oddział PTTK liczył w tym czasie 19 kół zakładowych i szkolnych, prowadził punkt usługowy Toto Lotka w budynku ratuszowym i czynił przygotowania do otwarcia Stacji Turystycznej.

  21 III. Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w świetlicy własnej przy ulicy 1 Maja 7, poświęcone wyborom delegatów na zebranie wyborcze Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Starszym Cechu był wówczas Mateusz Holka, a kierownikiem biura Janina Glondalska.

  21 III. Zespół artystyczny uczniów ZSZ wystąpił w jednostce wojskowej LWP, prezentując m.in. „Walczyk Świdnicki” z muzyką Zygmunta Potocznego do słów Mieczysława Jaska.

  ● W marcu po dwuletniej przerwie odbyło się walne zebranie członków klubu sportowego „Polonia”. Wybrano nowy zarząd w składzie: Feliks Cieślak (przewodniczący), Kazimierz Wierzbicki (zastępca przewodniczącego do spraw finansowych), Karol Elsner (zastępca przewodniczącego do spraw sportowych) i Borys Karczmarewicz (sekretarz). Sekretarzem etatowym był Henryk Roter. „PoIonia” posiadała 271 członków, w tym 114. młodocianych poniżej 18 lat, należących do drużyn trampkarskich i akrobatycznych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz