1960.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 948
 • 1 IV. W Szczecinie utworzony został oddział świdnickich Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, produkujący aparaty kontrolno-pomiarowe i urządzenia do ich regulacji. Kierownikiem oddziału został Jan Feige.

  5 IV. Prezydium nowo wybranej Rady Nadzorczej spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” ukonstytuowało się następująco: przewodniczący – Zygmunt Sosak, zastępca przewodniczącego – Waldemar Gałczyński, sekretarz – Krystyna Zwolińska. Posiedzeniu Rady przewodniczył Tadeusz Rosiak, jako przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni.

  7 IV. Fabrykę Wagonów odwiedził konsul NRD we Wrocławiu Walter Kirschner.

  8 IV. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie czytelników z Tadeuszem Lutogniewskim, redaktorem miesięcznika „Odra”. Obecnych było 50 osób.

  19 IV. Rada Nadzorcza i Zarząd spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” udzieliły dotacji kilku instytucjom i organizacjom społecznym. Związek Inwalidów Wojennych otrzymał z tego źródła 800 zł, PCK 300 zł, OSP 200 zł, Związek Niewidomych 500 zł, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej 100 zł i Polski Związek Esperantystów 100 zł.

  22 IV. Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Wzięło w nim udział 158 osób, obradom przewodniczył Henryk Tomczak. Zatwierdzono sprawozdanie za rok 1959, przekazano 22.183 zł na budowę Szkół Tysiąclecia i postanowiono powołać opiekunów spółdzielni uczniowskich z ramienia Rady Nadzorczej. Przy PSS istniało Koło Spółdzielczyń.

  23 IV. W klubie spółdzielczym przy placu Grunwaldzkim obradowała II Konferencja Powiatowa Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych. Wybrano nowy zarząd oddziału.

  25 IV. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego (Rynek 38). Obradom przewodniczył Marian Bielawski. Przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz bilans za rok 1959, zamknięty zyskiem w kwocie 118.387 zł. Z czystej nadwyżki przeznaczono 2.367 zł na Fundusz Budowy Szkół, 1.421 zł na działalność kulturalno-oświatową i 947 zł na sport. W 4 dni później Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd spółdzielni w składzie: Roman Jagliński (przewodniczący), Marian Bielawski i Stanisław Wasilewski.

  26 IV. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Pracy im. Marcelego Nowotki z udziałem 90 osób. Dokonano zmian w statucie. Zarząd spółdzielni stanowili wówczas: Borys Fryzerman, Józef Mejerowicz i Zofia Turska.

  Składy poprzednich zarządów spółdzielni przedstawiały się następująco:

  1946-1947 – Stanisław Banaś, Roman Jankowski, Karola Erden-Tempska.
  1947 – Edward Speidel, Stanisław Piotrowski, Władysław Huszcza.
  1947-1948 – Stanisław Kustosik. Władysław Dampka, Władysław Huszcza.
  1948-1951 – Stanisław Borensztein, Stanisław Kustosik, Stanisław Piskora.
  1951 – Borys Wajser, Józef Mejerowicz, Józef Wygoda.
  1951-1952 – Borys Wajser, Józef Mejerowicz. Maria Kulaszewska.

  28 IV. Chór „Hejnał” wystąpił z koncertem w Imbramowicach na zaproszenie tamtejszej Gminnej Rady Narodowej.

  28 IV. W konkursie młodych pianistów, zorganizowanym przez WRN i Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu laureatem III nagrody został Marek Dyżewski, uczeń klasy VII świdnickiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

  29 IV. Zespoły artystyczne Liceum Pedagogicznego wystąpiły w Pszennie na uroczystej sesji Powiatowej Rady Narodowej w ramach obchodów 15-lecia powrotu Dolnego Śląska do Macierzy.

  30 IV. Akademia Pierwszomajowa ogólnomiejska w sali ZWAP. W części artystycznej wystąpił chór „Hejnał”.

  ● W kwietniu odbył się II Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, połączony z obchodem 15-lecia wyzwolenia Świdnicy.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz