1960.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 880
 • 1 V. Stanowisko kierownika Wydziału Finansowego PMRN objął Jan Porębski (po Marii Kowalczyk). Pozostawał na nim do dnia 30 września 1968 roku, do przejścia na emeryturę.

  1 V. Występ chóru „Hejnał” w Kłodzku na Akademii Pierwszomajowej.

  1 V. Zamknięcie Hotelu Miejskiego przy ulicy [Karola] Marksa [Kotlarska] w związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu. Ponowne otwarcie hotelu nastąpiło dopiero z początkiem roku 1964. Hotel po remoncie dysponował 63 miejscami w 5 pokojach 4-osobowych, 5 – 3-osobowych, 10 – dwuosobowych i 8 – jednoosobowych.

  2-14 V. Doroczny pobór wojskowy. Komisja poborowa urzędowała w Klubie PSS przy placu Grunwaldzkim w składzie: Aleksander Olejnik (przewodniczący), kpt. Jan Smyk (komendant WKR), Longin Pater, dr Henryk Osiński, dr Czesław Wasilewski i dr Marian Juszkiewicz. TOPL i ZBoWiD organizowały dla poborowych pogadanki i występy artystyczne.

  4 V. W sali Klubu PSS odbył się uroczysty obchód 15-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej.

  4 V. Prezydium MRN nadało 158 mieszkańcom miasta odznaczenia XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska. Była to pierwsza tura przyznawania tych odznaczeń.

  4 V. Walne Zgromadzenie członków Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zmieniono statut, przekształcając ją na spółdzielnię międzyzakładową. Uchwalono też 3 regulaminy: przydziału mieszkań, funduszu społeczno-samorządowego i funduszu stypendialnego.

  6 V. Uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego 14 [Księżnej Agnieszki], poświęcona 15-ej rocznicy wyzwolenia miasta. Poprzedził ją pochód na cmentarz żołnierzy radzieckich, gdzie złożono wieńce.

  6 V. Wieczór literacki dla dzieci, poświęcony 50 rocznicy śmierci Marii Konopnickiej, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  7 V. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów z udziałem 112 osób. Przewodniczył Bolesław Pratiuk. Zatwierdzono bilans na rok 1959 oraz dokonano podziału czystej nadwyżki wynoszącej 531.271 zł. W ciągu poprzednich 12 miesięcy spółdzielnia wyprodukowała 5.244 pary obuwia, w tym męskiego 3.771, damskiego 491, dziecięcego 765, męskiego na miarę 34 i damskiego na miarę 123.

  9 V. Otwarcie „Stanicy Harcerskiej” w piwnicach pod Ratuszem (później mieściła się tam restauracja „Imzurowa”).

  9 V. W Świdnicy bawiła delegacja partyjno-rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Zenona Nowaka. Goście zwiedzili m.in. Fabrykę Wagonów, oprowadzani przez dyrektora naczelnego Tadeusza Sosnowskiego, a w świetlicy zakładowej spotkali się z aktywem partyjno-gospodarczym FWS.

  10 V. Otwarcie wystawy obrazującej dorobek i produkcję Zasadniczej Szkoły Zawodowej w warsztatach szkolnych przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Eksponowano na niej pomoce naukowe wykonane przez uczniów, plansze i zdjęcia obrazujące rozwój szkoły. Otwarcia wystawy dokonał sekretarz Prezydium MRN Mieczysław Przenzak.

  12 V. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu rozpisanego przez Klub Międzyspółdzielniany (PSS) w 15-lecie powrotu Świdnicy do Polski. Otrzymali je: w dziale literackim I nagrodę Wincenty Jędrkiewicz za cykl wierszy pt. „Skrzypce miasta”, II – Mieczysław Jasek za poemat pt. „Piętnasta wiosna”, III – Antoni Trojanowski za opowiadania z dziejów Świdnicy, w dziale muzycznym wyróżniono piosenkę „Cześć Ci, Dolnośląska Ziemio” (muzyka Stefan Kwiecień, słowa Zygmunt Potoczny), w dziale plastycznym nagrody otrzymali Marian Ruszkiewicz i Roman Łysakowski, a w dziale fotografiki – Tadeusz Beneszek i Adam Bujak. Nagrody wręczył wiceprzew. PMRN Olejnik.

  15 V. Chór „Hejnał” wystąpił w Jeleniej Górze w ramach Święta Pieśni Ziemi Jeleniogórskiej.

  20 V. Prezydium MRN zatwierdziło nazwy nowych ulic: Dra Janusza Korczaka, Jana Kochanowskiego i Esperantystów. Jednocześnie przemianowano ulicę Składową na ulicę Jana Matejki, ulicę Śledziową na ulicę Parkową, a części ulicy Księcia Bolka (od ulicy [Waleriana] Łukasińskiego do ulicy Wrocławskiej) nadano nazwę ulicy Saperów.

  20 V. Prezydium MRN przyznało odznaki XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska 42 pracownikom Fabryki Wagonów za przyczynienie się do odbudowy i rozwoju macierzystego zakładu pracy i miasta.

  25 V. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie PSS z udziałem 163 uczestników. Przewodniczyła Helena Guczek. Z czystej nadwyżki bilansowej przeznaczono. 21.797 zł na Fundusz Budowy Szkół i 8.719 zł na rozwój sportu.

  31V. Przy świdnickich zakładach pracy działało 10 ambulatoriów, w których zatrudnionych było łącznie 6 lekarzy, 10 felczerów i 14 pielęgniarek oraz 4 lekarzy dentystów i 4 asystentki. Bolączką lecznictwa przemysłowego był wówczas brak wystarczającej kadry medycznej i personelu pomocniczego.

  ● W maju dyrekcja Liceum Pedagogicznego zorganizowała kurs jazdy motocyklowej, na którym przeszkolono 48 uczniów klas X i XI.

  ● Młodzież II LO własnymi siłami urządziła szkolne boisko do siatkówki pod kierownictwem nauczyciela wf Łauszkina. Pomocy finansowej udzieliły Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe.

  ● Radiowęzeł miejski prowadzony był w tym czasie przez zespół redakcyjny w składzie: M. Przenzak (przewodniczący), A. Tołłoczko, Stefan Słomski, Zdzisław Dziewanowski i Zbigniew Danielski. Funkcje lektorów audycji pełnili: Jadwiga Słomska, Janina Szynkowska i Jan Pietrzykowski.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz