1960.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 040
 • 1 IX. W I LO im. Jana Kasprowicza wprowadzono eksperymentalne lekcje zajęć praktycznych w zakładach pracy: chłopcy uczyli się stolarstwa i rysunku technicznego w Państwowym Zakładzie Poprawczym oraz metaloplastyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej, dziewczęta zaś krawiectwa i kroju w Spółdzielni „Nowe Życie” oraz gospodarstwa domowego w internacie swej szkoły. Klasy Xa i Xb pobierały lekcje pisania na maszynie w Technikum Ekonomicznym. Do I LO uczęszczało wówczas 312 uczniów (154 chłopców i 158 dziewcząt), 60 z nich należało do Związku Harcerstwa Polskiego.

  1 IX. Uruchomienie Szkoły Podstawowej nr 13 w nowowybudowanym gmachu przy ulicy Jodłowej. Kierowniczką szkoły została Helena Kamińska.

  5 IX. W wieku 63 lat zmarła Zenaida Czurapska, zasłużona działaczka społeczna, długoletni członek prezydium Rady Nadzorczej PSS.

  11 IX. Występ zespołów artystycznych Liceum Pedagogicznego na dożynkach w Bystrzycy Górnej. W tydzień później zespoły te wystąpiły również na uroczystościach dożynkowych w Szczepanowie.

  15 IX. Komendantem Hufca ZHP został Jan Berkowski (poprzednikiem jego na tym stanowisku był Wacław Komorowski). Instruktorami przy Komendzie Hufca zostali mianowani: Tadeusz Sajan, Teresa Słupianek, Jan Wróbel i Janina Kielak.

  16 IX. W Liceum Pedagogicznym odbyło się uroczyste pożegnanie wicedyrektora Zygmunta Potocznego, przechodzącego na stanowisko wizytatora do Kuratorium we Wrocławiu. Na jego miejsce w dniu 24 listopada 1960 roku powołana została Janina Kocemba.

  16 IX. Zebranie Komitetu Organizacyjnego Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej pod przewodnictwem Józefa Michajłowicza. Komitet tworzyli poza nim: Andrzej Bucholski (kierownik Oddziału Kultury PPRN), Adolf Tołłoczko (kierownik Oddziału Kultury PMRN), Leon Szwak (Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich), Olimpia Toczyłowska (Biblioteka Powiatowa), Stanisław Miazga (ZSL), Paweł Żygadło (PZPR), Mieczysław Przenzak (sekretarz PMRN), Józef Piekarski (ZMW) i Roman Łysakowski (plastyk). Zjazd organizacyjny TKZS postanowiono zwołać w połowie października.

  20 IX. Rozplakatowana została odezwa do mieszkańców miasta z apelem o pomoc przy zabezpieczeniu wszystkich urządzeń komunalnych na okres nadchodzącej zimy. Ponadto w dniu 9 listopada odbyto naradę z. udziałem MZBM, ADM-ów, Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej., Komitetów Blokowych, MPGK nr 1 i 2 oraz administratorów budynków stanowiących własność przedsiębiorstw i instytucji na ten sam temat. MPRB zameldowało o przygotowaniu odpowiednich ilości piasku, cementu, żwiru, piecyków żelaznych itp., a MPGK nr 1 o oczyszczeniu studni i przewodów wodociągowych. Została też sprawdzona sieć kanalizacyjna.

  24 IX. Fabrykę Wagonów odwiedzili goście z Czechosłowacji, przedstawiciele Państwowej Fabryki Wagonów „Tatra”.

  25 IX. Prezesem spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” został Kazimierz Kukułka, a jego zastępcą Jan Miazga. Poprzedni przewodniczący zarządu spółdzielni Tadeusz Doleżal przeszedł na stanowisko prezesa do spraw ekonomicznych WZSP we Wrocławiu.

  27 IX. W Szczecinie odbyła się uroczystość podniesienia bandery na nowowybudowanym statku „Świdnica” i przekazania go armatorowi – Polskim Liniom Oceanicznym w Gdyni. Uczestniczyła w niej delegacja władz świdnickich, a także delegacja Liceum Pedagogicznego, nad którym załoga statku objęła opiekę. Wnętrza statku zostały ozdobione 24 pracami graficznymi świdnickich plastyków: Romana Łysakowskiego i Mariana Ruszkiewicza. Fabryka Dywanów w Kowarach wykonała kilimy z herbami Świdnicy do salonu kapitańskiego i mesy oficerskiej, a Huta Szkła w Szklarskiej Porębie – 20 kryształowych popielnic. Prezydium MRN w Świdnicy ufundowało stypendium dla jednego studenta Państwowej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Pierwszym kapitanem statku (od 1 sierpnia 1960 roku) został Janusz Myjak, zaś jego następcami byli kolejno: Zygmunt Batko, Gustaw Plewako, Andrzej Gajowniczek, Zbigniew Piórkowski, A. Borakowski, Z. Malinowski, Andrzej Szczepaniak, Antoni Janusz i Czesław Frontczak.

  30 IX. Działająca od 1959 roku Poradnia Świadomego Macierzyństwa przy ulicy [Bolesława] Chrobrego 5 udzieliła w ciągu trzech kwartałów 1960 roku 582 porad, sprzedała kilkaset broszur uświadamiających jak również środki antykoncepcyjne wartości 3.310 zł. Świdnicka poradnia została wytypowana na wojewódzką bazę szkoleniową.

  30 IX. W ciągu pierwszych trzech kwartałów na oddział położniczy Szpitala Miejskiego przyjęto 1.226 pacjentek. Na oddziale prowadzona była „szkoła matek” łącznie z praktycznym szkoleniem w zakresie pielęgnacji noworodków.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz