1960.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 833
 • 1 X. Uruchomienie przez Politechnikę Wrocławską punktu konsultacyjnego przy ZWAP o kierunkach: mechanicznym (25 studentów) i elektrotechnicznym (19 studentów).

  2 X. Uroczystość wręczenia sztandaru świdnickiej Jednostce Wojskowej. W Klubie PSS odbyło się z tej okazji spotkanie aktywu miejskiego z kadrą oficerską.

  7 X. Otwarcie przy placu Grunwaldzkim 11 przez PSS Ośrodka Pomocy Gospodarczej Kobiecie (później nadano mu nazwę „Praktyczna Pani”). Obejmował on poradnie: krawiecką, kosmetyczną i prawną oraz „bibliotekę kobiety”. W kilka dni później w Ośrodku tym zorganizowano pierwszy bezpłatny kurs kroju i szycia.

  7 X. Obchód 15-lecia Powszechnej Spółdzielni Spożywców. W Klubie PSS odbyła się uroczysta akademia. Jej część artystyczną wypełniło przedstawienie komedii Jesionowskiego „Milion” w wykonaniu zespołu teatralnego Klubu (reżyser Franciszek Jarzyna).Otwarto też wystawę pt. „15 lat świdnickiej PSS”. Sieć sklepów PSS powiększyła się o sklep obuwniczy przy placu Grunwaldzkim, galanteryjny przy ulicy Wrocławskiej i chemiczny przy ulicy Frontu Narodowego [Franciszkańska]. Zmodernizowano też sklep „Gosposia” z artykułami gospodarstwa domowego w Rynku.

  8 X. Akademia z okazji 16-tej rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej. Referat okolicznościowy wygłosił komendant PK MO Marian Brol, a w części artystycznej wystąpiły: chór, orkiestra i zespół taneczny Liceum Pedagogicznego.

  15-16 X. I Zjazd Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej obradował w Klubie PSS. Otworzył go przewodniczący Prezydium PRN Stefan Kołodziejski, przemawiali: przewodniczący PMRN M. Hankiewiez. sekretarz PMRN M. Przenzak. przedstawiciel WDK z Wrocławia Krzemieniecki, przedstawiciel DTO Majewski, przedstawiciel PTTK Olszycki, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki dyrektor Kałużny. Zjazd uchwalił statut TKZS i wybrał zarząd w składzie: Andrzej Bucholski (prezes), Antoni Trojanowski (zastępca prezesa), Olimpia Toczyłowska (sekretarz), Wanda Gaiska (skarbnik), Adolf Tołłoczko, Paweł Żygadło, Roman Łysakowski, Stanisław Kotełko, Franciszek Jarzyna, Mieczysław Jasek, Jerzy Haneman i Mieczysław Kość.

  31 X. Prezydium MRN postanowiło przekazać dla Prezydium MRN w Cieszynie dywan z herbem Świdnicy jako dar z okazji 1150-lecia miasta Cieszyna.

  ● Wszystkie działy administracyjne Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej zostały w październiku przeniesione do nowego gmachu – biurowca.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz