1960.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 771
 • 1 XI. Spółdzielnia „Metalowiec” została przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy przeszeregowana do I kategorii z uwagi na wysoki stopień mechanizacji produkcji, stosowanie pracy wielozmianowej i rozmieszczenie zakładów usługowych w różnych miejscowościach.

  5 XI. Akademia ogólnomiejska z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej. W części artystycznej wystąpił m.in. chór „Hejnał”. Był to jego 50-ty koncert od chwili założenia. Następnego dnia „Hejnał” wystąpił we Wrocławiu w IV Festiwalu Chórów Dolnośląskich.

  12 XI. Uroczystość 15-lecia Liceum dla Dorosłych, połączona z II Zjazdem Absolwentów. Przewodniczący MRN Mikołaj Hankiewicz odznaczył z tej okazji szkołę odznaką 15-lecia Dolnego Śląska.

  17 XI. Spotkanie nauczycieli – aktywistów miasta i powiatu z władzami politycznymi z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole Tysiąclecia (nr 13) przy ulicy Jodłowej. Do zebranych przemawiali: I sekretarz KP PZPR Górecki, przewodniczący ZSL poseł Korga i przewodniczący PK SD Eugeniusz Szczurek.

  25 XI. MPGK nr 1 przejęło targowisko miejskie, mieszczące się wówczas u zbiegu ulic Wrocławskiej i Zofii Jaroszewicz [Wodna], jak również targowisko zwierzęce przy ulicy Westerplatte.

  ● W listopadzie ukazało się drukiem wydawnictwo Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej pt. „Zeszyty Świdnickie” o charakterze jednodniówki. Było kontynuowane także w latach następnych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz