1961.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 956
 • 1 III. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Sportowego „Polonia” w świetlicy Fabryki Wagonów z udziałem 102 osób. Obradom przewodniczył Stanisław Traczyk, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Mieczysław Iwańczuk. Uchwalono przekształcić „Polonię” w Zakładowy Klub Sportowy przy Fabryce Wagonów, podległy Związkowi Zawodowemu Metalowców i wybrano nowy Zarząd, którego prezydium ukonstytuowało się jak następuje: prezes – Alfons Bergandy, wiceprezesi – Karol Elsner, Gabriel Jasiński, Antoni Kurkiewicz i Antoni Ludwiczak, sekretarz – Henryk Roter, skarbnik – Stanisław Dąbiec, gospodarz – Leszek Barański. Kierownikami sekcji byli: siatkówki – Wacław Godulski, piłki nożnej – Marian Smalewski, koszykówki – Henryk Pruski, boksu – Stefan Michałowski, gimnastycznej – Jerzy Karaszewski. Na ogólną liczbę 46 osób nowego zarządu 28 osób pracowało w Fabryce Wagonów.

  5 III. Spotkanie aktywu kobiecego z kierownictwem politycznym i gospodarczym miasta i powiatu w sali Klubu PSS z okazji Dnia Kobiet.

  7 III. Koncert solistów i orkiestry smyczkowej Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej z Wałbrzycha pod dyrekcją [Tadeusza] Kiszczaka w auli Szkoły Muzycznej.

  11 III. Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Obradom przewodniczył Henryk Tłomak.

  11 III. Plenum Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, poświęcone w głównej mierze kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych. Obradom przewodniczył Eugeniusz Szczurek. Plenum zaakceptowało objęcie funkcji sekretarza PK przez Adolfa Tołłoczkę, ówczesnego kierownika Wydz. Kultury PMRN, po rezygnacji Adama Bujaka.

  20 III. Zarząd spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” postanowił przekazać kwotę 8.000 zł na budownictwo mieszkaniowe dla nauczycieli. Była to odpowiedź na apel w tej sprawie PMRN i ZNP. Jednocześnie przeznaczono kwotę 300 zł na urządzenie świetlicy ZBoWiD.

  27 III. W Świdnicy przebywał sekretarz KC ZMS M. Renke. Spotkał się on m.in. z młodzieżą starszych klas Liceum Pedagogicznego w ramach kampanii przedwyborczej do Sejmu i rad narodowych. W toku tej kampanii zespoły artystyczne Liceum Pedagogicznego występowały na zebraniach w Domanicach (26 marca) i Stanowicach.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz