1961.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 227
 • 1 IV. Zastępcą dyrektora ZEM do spraw administracyjno-handlowych został Władysław Hercuń, poprzednio kierownik zaopatrzenia w tych zakładach.

  7 IV. Prezydium MRN powołało Komisję Koordynacyjną akcji czynów społecznych w składzie 12 osób. Weszli do niej m.in.: przewodniczący PK SD Eugeniusz Szczurek, przewodniczący PKZZ Feliks Krawczyk, dyrektorzy MPGK nr 1 i nr 2 – Edmund Stiepanow i Władysław Ilnicki. Przewodniczącym komisji został Aleksander Olejnik, zastępca przewodniczącego PMRN.

  7 IV. Spotkanie nauczycieli wszystkich szkół świdnickich z nauczycielami – kandydatami na radnych.

  10 IV. W Świdnicy istniało 18 drużyn harcerskich, 19 starszoharcerskich (w tym 18 szkolnych i 1 przy ZEM) oraz 12 zuchowych o nazwach takich, jak: „Bolkowe Woje”, „Dzielni Wojacy”, „Dobre Serduszka”, „Muchomorki”, „Pszczółki”, „Polne Kwiatki” itp.

  10 IV. Walny Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego wybrał nowy Zarząd Oddziału w składzie: prezes – Władysław Mamica (po kilku miesiącach zastąpił go Konstanty Zając), wiceprezes – Marian Hirszfeld, sekretarz – Lucyna Kruk oraz 11 członków. Poprzednio przez trzy kadencje od roku 1955 do 1961 funkcje prezesa pełnił Mieczysław Markiewicz.

  14 IV. W związku z brakiem fachowców z wyższym wykształceniem Prezydium MRN postanowiło ufundować 13 stypendiów dla studentów następujących kierunków studiów: medycyna (7), ekonomia (2), budownictwo lądowe, architektura, geodezja i prawo (po 1).

  15 IV. Dyrektorem naczelnym Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej został inż. Zygmunt Adamski. Przedtem stanowisko to zajmowali kolejno: Franciszek Sokolski (1947-1948), Kazimierz Szulc (1948-1949), Jan Sikorowski (1949), Beniamin Gestem (1949-1950), Tadeusz Schiller (1950-1952), Maks Fajgenbaum (1952-1957), Henryk Pindras (1957-1959), Jan Orsztynowicz (1959-1960) i Jerzy Boryk p.o. (styczeń-kwiecień 1961).

  16 IV. Wybory do Sejmu i rad narodowych. W odezwie do mieszkańców Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu przypomniał o osiągnięciach uzyskanych w latach 1958-1960. M.in. oddano w tym okresie do użytku 1.019 izb mieszkalnych, a 5.600 izb wyremontowano, zakończono budowę zbiornika gazu, miejski tabor komunikacyjny wzrósł z 2 do 12 autobusów, przybyło 40 nowych sklepów, liczba łóżek w Szpitalu Miejskim zwiększyła do 434. Otwarto szkołę specjalną i dwa przedszkola.

  Do Miejskiej Rady Narodowej zostali wybrani:

  Bobiński Ireneusz
  Brodowski Władysław
  Brzózka Maria
  Buczyński Jan
  Butmankiewicz Danuta
  Cariuk Olga
  Chmura Henryk
  Czarny Tadeusz
  Dębosz Antoni
  Dziewanowski Zdzisław
  Fryzerman Borys
  Gierula Edward
  Gutkowski Kazimierz
  Hankiewicz Mikołaj
  Hercuń Władysław
  Hibner Stanisław
  Horodyska Helena
  Humeniuk Waldemar
  Iwańczuk Adam
  Janicki Wacław
  Kaczaraba Jadwiga
  Kelepuris Tomasz
  Kędzierski Stanisław
  Kościołowska Irena
  Kowalczyk Roman
  Kozak Regina
  Krawczyk Feliks
  Kucharski Mieczysław
  Kukułka Wiesława
  Lipiński Jerzy
  Majorek Stanisław
  Malinka Władysław
  Masternak Adam
  Mazur Kazimierz
  Mencel Jerzy
  Nitecki Jan
  Olejnik Aleksander
  Ostrowski Teodor
  Perski Daniel
  Przenzak Mieczysław
  Puchała Tadeusz
  Pudło Józef
  Refcio Władysław
  Rosiak Halina
  Ruciński Andrzej
  Sajdak Danuta
  Sokołowski Wacław
  Szczurek Eugeniusz
  Tekiela Eugeniusz
  Tobolski Zdzisław
  Tołłoczko Adolf
  Tomski Stanisław
  Wierzyk Franciszek
  Winnicka Aleksandra
  Wojciechowski Józef
  Wolicka Maria
  Woźniak Józef
  Zaporowski Edmund
  Zawadzki Roman
  Ziarkiewicz Marian

  Wśród wybranych radnych znalazło się 28 członków PZPR, 6 SD, 2 ZSL, 2 ZMS i 22 bezpartyjnych.

  18 IV. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Kominiarzy w świetlicy TSKŻ przy ulicy Bohaterów Getta 19. Zatwierdzono sprawozdania za rok 1960 i dokonano podziału czystej nadwyżki oraz wybrano nową Radę Nadzorczą. Prezesem spółdzielni był wówczas Władysław Tonn, a przewodniczącym Rady Nadzorczej Bronisław Broniewicz.

  19 IV. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie czytelników z pisarzem Eugeniuszem Szermentowskim, autorem książki pt. „Kraj tęsknoty”.

  21 IV. Wieczór autorski pisarza i dziennikarza Wiesława Górnickiego w Klubie PSS.

  22 IV. ZBoWiD i TSKŻ zorganizowały wspólnie akademię dla uczczenia rocznicy powstania w getcie warszawskim.

  22 IV. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy 1 Maja 7. Obradom przewodniczył Tomasz Szudrawy. Zatwierdzono bilans i dokonano podziału czystej nadwyżki oraz wybrano Radę Nadzorczą. Biura spółdzielni mieściły się wówczas w Rynku pod nr 32.

  25 IV. Inauguracyjna w nowej kadencji sesja Miejskiej Rady Narodowej. Powołano 9 komisji: finansów, budżetu i planu gospodarczego, ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej, zaopatrzenia ludności, oświaty i kultury, zdrowia i spraw socjalnych, komunikacji oraz mandatową. Wysłuchano też sprawozdań PMRN i Komitetu FJN dotyczących załatwienia postulatów i wniosków wyborców oraz dokonano wyboru nowego Prezydium MRN.

  26-27 IV. Przegląd zespołów artystycznych PSS-ów województwa wrocławskiego w klubie PSS.

  30 IV. Powołany został Miejski Komitet Przeciwpowodziowy w składzie 27 osób. Weszli do niego członkowie Prezydium MRN, kierownicy zainteresowanych wydziałów PMRN a także m.in.: komendant Straży Pożarnej Adam Iżycki, dowódca garnizonu płk. Zdzisław Tobolski, komendant KP MO Wacław Majewski i kierownik PCK Władysław Refcio.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz