1961.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 983
 • 1 V. Spotkanie aktywu społeczno-politycznego i gospodarczego miasta zorganizowane z okazji święta 1 Maja przez Komitet Powiatowy PZPR w Klubie PSS. Po spotkaniu odbyła się zabawa taneczna.

  1 V. Stanowisko kierownika Wydziału Kultury PMRN objął Mieczysław Jasek.

  3-15 V. Doroczny wiosenny pobór wojskowy. Komisja poborowa urzędowała w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży przy ulicy [Joachima] Lelewela 17.

  7 V. Chór „Hejnał” koncertował w. hali fabrycznej Pafawag we Wrocławiu. Przedtem wystąpił w Stabłowicach, w filii tej fabryki.

  7 V. Zespół teatralny klubu PSS wystąpił w Wojewódzkim Domu Kultury we Wrocławiu w ramach „Wojewódzkiego Teatru Amatorów” ze sztuką „Śmierć przychodzi co miesiąc” Jana Wilczyńskiego.

  9 V. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej dali w Wałbrzychu koncert dla uczniów tamtejszej Średniej Szkoły Muzycznej.

  11 V. Wieczór autorski pisarza Jerzego Rawicza w Klubie PSS.

  13 V. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie PSS. Obradom przewodniczyła Helena Guczek. Z czystej nadwyżki za rok 1960 postanowiono przekazać 17.144 zł na rozwój sportu, 43.611 zł na Fundusz Budowy Szkół, 4.362 zł na rozwój spółdzielni uczniowskich i 25.000 zł na inne cele społeczne. Uchwalono też przystąpienie do Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  20 V. Nastąpiła zmiana całego składu Komendy Hufca ZHP. Komendantem został Jan Berkowski, jego zastępcą Julitta Parfianowicz (od 1 października 1961 roku – Anna Chomin). Ponadto w skład Komendy weszli też: Witold Malinowski, Stanisław Pieloch, Zenon Annusewicz, Aleksander Pobereszko i Bogdan Trojnicki.

  25 V. Zarządzeniem Ministra Oświaty świdnickiemu Liceum Pedagogicznemu nadane zostało imię Marii Curie-Skłodowskiej.

  26 V. Pierwsze przedstawienie dla publiczności sztuki J. Broszkiewicza „Karczma pod Czarnym Wąsem” w sali Klubu ZWAP w wykonaniu zespołu teatralnego uczniów Liceum Pedagogicznego. Reżyserowała nauczycielka Idalia Jarzynowa. Sztuka grana była też 27 maja w Klubie PSS i 5 czerwca dla uczniów szkół podstawowych z całego miasta z okazji Dnia Dziecka.

  28 V. Walne Zgromadzenie członków Związku Inwalidów Wojennych PRL w lokalu Spółdzielni Inwalidów przy ulicy [Karola] Marksa 17 [Kotlarska]. Prezesem świdnickiego Oddziału ZIW był wówczas Tadeusz Zamajski.

  29 V. Walne Zgromadzenie Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyborach uzupełniających do Rady Spółdzielni weszli: Tadeusz Harańczyk i Roman Lipa. Obradom przewodniczył Leon Maziarz. Spółdzielnia posiadała 163 członków, w tym 10 osób prawnych.

  31 V. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów z udziałem 110 członków. Wybrano nową Radę Nadzorczą i Zarząd w składzie: Bolesław Dudziak (przewodniczący), Stanisław Konopka i Sylwester Rzepka.

  31 V. Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Dziecka ulicami miasta przeszedł pochód młodzieży szkolnej, poczem [następnie] w Klubie PSS odbyło się spotkanie uczniów – przodowników nauki z władzami miasta i powiatu.

  31 V. Zmarła Janina Gąsiorowska (55 lat), długoletnia pracownica Narodowego Banku Polskiego. Występowała też kilkakrotnie jako amatorka na scenie Miejskiego, a później Państwowego Teatru w Świdnicy.

  31 V. W ramach akcji wiosennego porządkowania miasta zasadzono w mieście 45.610 kwiatów, ustawiono 39 nowych ławek, zainstalowano 6 piaskownic dla zabaw dziecięcych. ZWAP, ŚFUP i ZEM doprowadziły do porządku plac [Włodzimierza] Lenina [świętej Małgorzaty], plac [Michała] Drzymały i skwer przy ulicy Zofii Jaroszewicz [Wodna]. W ramach czynów społecznych Fabryka Wagonów zainstalowała 4 punkty świetlne w Rynku i 2 na przejeździe kolejowym przy ulicy Westerplatte, zaś Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe – 13 punktów świetlnych na ulicy Westerplatte od mostu do przejazdu kolejowego. We współzawodnictwie miast stanowiących powiaty województwa wrocławskiego Świdnica zajęła pierwsze miejsce pod względem czystości.

  ● W maju w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej uruchomiono taśmę montażową rozruszników samochodowych.

  ● Oddany został do użytku blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 27-27a, składający się z 16 mieszkań (43 izb).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz