1961.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 347
 • 1 IX. Uruchomienie przychodni okulistycznej w ramach Przychodni Obwodowej. Prowadził ją dr Benon Łukaszewicz.

  1 IX. Skład grona pedagogicznego I LO im. Jana Kasprowicza przedstawiał się na początku roku szkolnego 1961/1962 następująco: J. Wilczak (dyrektor), Cz. Bednarska, I. Irecka, M. Kochan, St. Kotełko, I. Kozłowska, E. Łuczyńska, A. Masternak, Władysław Szczerbak (nowo zatrudniony), T. Pajdała, A. Zającowa, Witold Wojnicki (nowo zatrudniony), T. Sajan i M. Przyborowska.

  1 IX. Radę pedagogiczną Liceum Pielęgniarskiego w tym czasie tworzyli: Łucja Maciejkowicz (dyrektor), Zofia Lesiakowska (wicedyrektor), Stanisław Kasperski, Stanisław Kotełko, Krystyna Kosmowska, Anna Dytewska, Stefania Sarnicka, Helena Horodyska, Józefa Lewicka, Stanisława Kobylecka, Maria Myczkowska, Adela Kopeć, Danuta Kamińska, Maria Simkowska, Wanda Roszkiewicz i Anna Wieśniak.

  1 IX. W skład grona pedagogicznego Państwowej Szkoły Muzycznej na początku nowego roku szkolnego wchodzili: M. Krasicka (dyrektor, zatrudniona w PSM od roku 1948), E. Bartelmus (śpiew, od roku 1946), K. Białorucka (fortepian i teoria, od roku 1957). Barbara Brzezińska (fortepian i teoria, od roku 1960), A. Gotlib (fortepian, od roku 1947), Kazimiera Germak (śpiew, nowo przyjęta), B. Janczarski (akordeon, od roku 1947), Grażyna Janicka (fortepian, od roku 1957), Aleksander Kowalow (wiolonczela, od roku 1960), S. Krzyżanowska (rytmika, od roku 1946), Weronika Kulkowska (skrzypce, od roku 1953), Marian Maciejewski (trąbka, nowo przyjęty), Edward Musiał (skrzypce, nowo przyjęty), Eugeniusz Mirecki (klarnet i teoria, od roku 1957), Anna Nogaj (fortepian i teoria, od roku 1953), Krystyna Popieluch (fortepian, od roku 1960), Józef Tabisz (akordeon i teoria, nowo przyjęty), Józef Ziębicki (skrzypce, od roku 1958), Lesław Żuchowski (wiolonczela i teoria, od roku 1959) i Franciszek Wąsowicz (skrzypce, od roku 1950). Uroczystość otwarcia roku szkolnego odbyła się w budynku oficynowym wskutek przeciągającego się remontu głównej klatki schodowej. Z tego samego powodu lekcje gry na akordeonie, wiolonczeli i trąbce odbywały się na korytarzach. Remont został ukończony przez MPRB dopiero 12 lutego 1962 roku.

  1 IX. Kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 4 objął Zdzisław Orłowski.

  1 IX. Miasto przejęło przedszkole nr 12 przy ulicy Budowlanej, prowadzone dotąd przez organizację „Caritas”.

  2 IX. Występ wrocławskiego teatru „Rozmaitości” w sali Klubu PSS ze sztuką O’Neilla „Księżyc dla poniżonych” z Józefem Pierackim w roli głównej.

  19 IX. Władze miejskie wydały zakaz używania syren fabrycznych do ogłaszania przerw, względnie rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  22 IX. Prezydium MRN powołało Zespół Koordynacyjny do spraw Usług w 12-osobowym składzie. Do jego zadań należało wnioskowanie lokalizacji zakładów usługowych, ocena i kontrola ich działalności. Do Zespołu weszli m.in. prezesi czterech spółdzielń: „Nowe Życie” – Wacław Janicki, „26 Października” – Mieczysław Janicki, Inwalidów – Bolesław Dudziak i „Metalowiec” – Henryk Liberski. Na tymże posiedzeniu PMRN powołano komisję do kontroli stosowania norm powierzchni biurowej w składzie 10 osób pod przewodnictwem Aleksandra Olejnika.

  22 IX. Wprowadzone zostały nowe, przejściowe normy zaludnienia w mieście. Wynosiły one od 5 do 7 m kw. powierzchni mieszkalnej na 1 osobę i obowiązywały początkowo do roku 1965, a następnie zostały przedłużone do roku 1970. Jednocześnie zakazano meldowania nowych lokatorów w pomieszczeniach niemieszkalnych (strychy, suteryny itp.) oraz w lokalach nadmiernie zagęszczonych (poniżej 5 m kw. na osobę).

  24 IX. Występ teatru „Rozmaitości” z Wrocławia w Klubie PSS („Łowcy głów” Regniera).

  25 IX. Stanowisko dyrektora MPGK nr 2 objął Bolesław Holicz.

  ● We wrześniu uruchomiono filię świdnickiego Liceum dla Pracujących w Świebodzicach. Jej kierownictwo objęła Alina Mizerska. Filia ta działała przez lat 12, a w roku 1973 stała się samodzielnym Liceum dla Pracujących.

  ● Spółdzielnia Pracy Transportowej „Siła” w ciągu trzech kwartałów przekroczyła plan usług przemysłowych o 41%, natomiast nie wykonała założeń planu usług nieprzemysłowych (taksówki) w związku z uruchomieniem miejskiej linii autobusowej i spadkiem frekwencji pasażerów. Spółdzielnia wykonywała usługi galwaniczne i remonty samochodów na rzecz osób prywatnych i przedsiębiorstw, m.m. Fabryki Mebli w Bystrzycy Kłodzkiej i Opolskich Zakładów Silników Elektrycznych w Brzegu. Spółdzielnia zatrudniała 83 osoby, w tym 14 pracowników umysłowych. Prezesem Zarządu był Antoni Rudolf (od września 1961 roku, poprzednio Zenon Korwel), a członkami Zarządu: Kazimierz Starzak i Ryszard Chojnacki. 7-osobowej Radzie Nadzorczej przewodniczył Roman Purol.

  ● We wrześniu oddano do użytku kolejny blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich pod nr 31-31a (16 mieszkań, 48 izb).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz