1961.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 021
 • 1 XI. Utworzona została Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta i powiatu świdnickiego oraz powiatu dzierżoniowskiego. Dyrektorem jej mianowany został z dniem 22 listopada Henryk Starzak, a naczelnym inżynierem Karol Guczek. Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 38 osób, w tym 3 pracowników przeniesionych do Świdnicy z Wojewódzkiego Zarządu DBOR we Wrocławiu. Siedziba DBOR mieściła się w budynku przy ulicy Armii Czerwonej 1, [Armii Krajowej] zajmowanym poprzednio przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane.

  4 XI. Akademia ogólnomiejska z okazji rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej w sali ZWAP. W części artystycznej wystąpiły orkiestry i chóry ZWAP i Liceum Pedagogicznego, zespół teatralny Liceum Pedagogicznego („Na przystanku” Uliańskiego w reżyserii Idalii Jarzynowej), balet i recytatorzy Technikum Ekonomicznego oraz soliści Szkoły Muzycznej.

  6 XI. Występ chóru „Hejnał” w Domu Kultury w Dzierżoniowie z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej.

  15 XI. Utworzony został nowy zarząd Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w składzie: inż. St. Bańczak (ŚFUP) – prezes, inż. Piotr Świtalski (ŚFUP) – zastępca prezesa, inż. Tadeusz Rzeczycki (ZWAP) – sekretarz. W roku 1962 przewodniczącym KK został inż. Adam Lichota (Fabryka Wagonów, później ZEM), a po jego wyjeździe ze Świdnicy w roku 1963 funkcję tę przejął jego zastępca inż. Jan Miozga (ZEM).

  21 XI. Na ogólnopolskim konkursie odczytów pedagogicznych III nagrodę (I i II nie przyznano) zdobyła nauczycielka Liceum Pedagogicznego Idalia Jarzynowa za pracę pt. „Jak budzę zainteresowania teatralne młodzieży na lekcjach języka polskiego i w pracy pozalekcyjnej”. Praca ta następnie ukazała się drukiem w zbiorze pt. „Elementy wychowania estetycznego w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej” (Warszawa PZWS 1965).

  21 XI. Chór „Hejnał’ wraz z 7 innymi chórami dolnośląskimi uczestniczył w uroczystościach „Święta Pieśni” w Legnicy.

  ● W listopadzie oddano do użytku blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Marcelego] Nowotki 14-18 [Długa] (budownictwo „plombowe”, 11 mieszkań, 34 izby). Znalazły tam również pomieszczenie biura spółdzielni.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz