1962.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 334
 • 2 III. Kolejna reorganizacja wydziałów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Ustalono 10: Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Budżetowo-Gospodarczy, Finansowy, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komunikacji, Spraw Lokalowych, Organizacyjno-Prawny, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych oraz Zatrudnienia dla miasta i powiatu. Odrębną jednostką organizacyjną była też Miejska Komisja Planowania Gospodarczego.

  10 III. Komitet Frontu Jedności Narodu i Prezydium MRN wystosowały wspólny apel do zakładów pracy i działających w nich organizacji politycznych i społecznych o podejmowanie czynów społecznych w zakresie ochrony mienia i uporządkowania obiektów zakładowych. W wyniku apelu do końca 1962 roku wartość czynów społecznych osiągnęła blisko 3 miliony złotych.

  10 III. Amatorski zespół teatralny PSS wystąpił z premierą komedii J. Warmińskiego „Człowiek z głową”. Obsadę stanowili: St. Badzioch, Romana Urban, St. Marciniak, Kaszubkiewicz, A. Springowa, Krystyna Biczel. M. Woźniakówna i M. Petryszyn. Reżyseria Franciszek Jarzyna, dekoracje M. Ruszkiewicz. Suflerem zespołu była przez cały czas jego działalności Józefa Thulie. Sztukę grano kilka razy, w tym na eliminacjach wojewódzkich w Polanicy.

  11 III. Wojewódzka i powiatowa akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w sali Klubu ZWAP. W części artystycznej Teatr „Rozmaitości” z Wrocławia wystawił sztukę pt. „Łowca głów”. Wieczorem odbyło się spotkanie aktywu kobiecego z władzami miasta.

  17 III. Miejski Komitet Konkursu Czystości przyznał nagrody za największy wkład pracy przy utrzymaniu porządku w mieście Komitetom Blokowym nr 2, 8,10, 31, MPGK nr 2 (Zakład Oczyszczania Miasta), MZBM, przedszkolu nr 1 i żłobkowi nr 1. Indywidualne nagrody otrzymali: Denes, Wróblewski i Filek z KP MO, Władysław Refcio z PCK i Krasoń z Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W poprzednim roku Świdnica zdobyła I miejsce w konkursie czystości między miastami wydzielonymi, przed Jelenią Górą, Legnicą i Wałbrzychem, za co otrzymała bezpylny samochód do wywozu śmieci i telewizor. Nagrody te zostały przekazane MPGK nr 2.

  18 III. IV Walny Zjazd Oddziału PTTK w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego z udziałem 51 osób. Przewodniczył obradom Kazimierz Olszycki. Nowym prezesem oddziału został wybrany Jerzy Krynicki, a w skład zarządu weszli: Edmund Zaporowski, Czesław Zyskowski, Zygmunt Maśka, Helena Golańska, Aleksander Rybarczyk, Witold Karst, Jan Słodkowski, Teresa Rawska, Aleksander Łukomski i Jan Maczała [Moczała]. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pozostał nadal Paweł Drapacz. W kończącej się kadencji Oddział PTTK wydał przewodnik po Świdnicy, zorganizował 14 imprez turystyczno-krajoznawczych, sprzedał 636 książeczek „Autostopu”, zorganizował 26 wędrówek 2-4-dniowych i 2 10-dniowe obozy górskie wędrowne w Tatrach. Koło Ochrony Zabytków odrestaurowało figury św. Piotra i Pawła w Rynku.

  18 III. Chór „Hejnał” wystąpił na wojewódzkim przeglądzie zespołów amatorskich Związku Zawodowego Metalowców.

  31 III. Na koniec I kwartału w świdnickim Oddziale PKO zarejestrowanych było 21.392 książeczki oszczędnościowe.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz