1962.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 025
 • 1 IV. Drużyna II Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Marian Kryształowicz, Tomasz Wysocki i Wiesław Borgosz zajęła I miejsce w wojewódzkich eliminacjach III Ogólnopolskiej Olimpiady Szkolnych Lig Quizowych pt. „Polska i świat współczesny” we Wrocławiu.

  5 IV. Prelekcja mgr J. Skibińskiej z Wojewódzkiego Biura Konserwacji Zabytków we Wrocławiu pt. „O zabytkach Świdnicy”, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  7 IV. Walne zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Klubie PSS pod przewodnictwem Henryka Tłomaka. Do prezydium zgromadzenia zostali poproszeni m.in.: sekretarz KP PZPR Grzegorz Kierpiczow, przewodniczący MK FJN Józef Wilczak i kierownik Wydziału Handlu PMRN Józef Rogalski. Zatwierdzono bilans za rok 1961 w kwocie 22.477.476 zł, przeznaczając z czystej nadwyżki 29.365 zł na budowę szkół Tysiąclecia i 2.936 zł na rozwój spółdzielni uczniowskich.

  11 IV. W sali Klubu PSS wystąpili z koncertem piosenek: Irena Santor i Jerzy Połomski.

  12 IV. W Klubie PSS odbyło się spotkanie z profesorem historii literatury Ryszardom Matuszewskim.

  17 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w Klubie PSS. Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1961. Z uzyskanej nadwyżki budżetowej (1.951.927 zł) przeznaczono uchwałą rady 804.368 zł dla Wydziału Zdrowia na częściową spłatę zobowiązań za leki dla ubezpieczonych. Powołano też Komisję Sportu i Turystyki przy MRN.

  18 IV. Świdnickie Kolegium Karno-Administracyjne przeprowadziło rozprawy pokazowe w obecności przewodniczących kolegiów ze Świebodzic, Strzegomia i Jawora. Inicjatorem pokazu był Wydział Spraw Wewnętrznych PWRN we Wrocławiu.

  26 IV. W Klubie PSS „Społem” została otwarta wystawa dzieł W.I. Lenina.

  28 IV. W świetlicy TSKŻ przy ulicy Bohaterów Getta 19 obradowało pod przewodnictwem Tadeusza Chudego walne zgromadzenie członków Spółdzielni „Metalowiec”. Przyjęto sprawozdanie zarządu za rok 1961 oraz zatwierdzono zmiany w statucie.

  28 IV. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w siedzibie Cechu Rzemiosł pod przewodnictwem Stanisława Wasilewskiego, z udziałem 40 osób. Referat na temat sytuacji międzynarodowej i polityki państw socjalistycznych wygłosił z ramienia MK Stronnictwa Demokratycznego Adolf Tołłoczko. Sprawozdania złożyli: przewodniczący zarządu Roman Jagliński i przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Olesiński. Zatwierdzono bilans za rok 1961 zamykający się zyskiem w wysokości 138.283 zł. Zatwierdzono też zmiany w statucie i wybrano nową 7-osobową radę nadzorczą.

  28 IV. Uroczystość wręczenia Liceum Pedagogicznemu sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze. Pierwszym chorążym został uczeń klasy IV Edward Jarema. Jednocześnie odczytano akt nadania szkole imienia Marii Curie-Skłodowskiej. Na uroczystości obecni byli m.in.: kurator OS Wrocław Henryk Lange, wizytator Zygmunt Potoczny, przewodniczący PMRN Mikołaj Hankiewicz, przewodniczący PPRN Józef Michajłowicz, dowódca jednostki wojskowej kpt. Pietruczeniak oraz około 200 absolwentów liceum, przybyłych na zjazd. W części artystycznej w sali Klubu PSS zespół szkolny zaprezentował sztukę „Nawojka” Hanny Januszewskiej w reżyserii nauczycielki Liceum Pedagogicznego Idalii Jarzynowej.

  29 IV. Akademia ogólnomiejska z okazji święta 1 Maja w sali Klubu ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki]. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”.

  29-30 IV. Występy chóru „Hejnał” na akademiach pierwszomajowych w Dzierżoniowie w sali kina „Włókniarz” i w Świdnicy w sali ZWAP.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz