1962.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 125
 • 1 VI. Obchody Dnia Dziecka. Ulicami miasta przeciągnął pochód uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli w barwnych strojach regionalnych i historycznych.

  1 VI. Prezydium MRN rozpatrzyło sprawozdanie Wydziału Spraw Wewnętrznych w zakresie spraw narodowościowych. W Świdnicy mieszkało wówczas 350 osób narodowości greckiej, 90 rodzin żydowskich, 17 osób narodowości niemieckiej (obywateli NRD) i 3 rodziny cygańskie. Warunki materialne ich były według sprawozdania na ogół dobre i nie odbiegały od warunków materialnych ludności polskiej.

  6 VI. Zespół teatralny Liceum Pedagogicznego wystawił w Miejskim Domu Kultury we Wrocławiu na przeglądzie zespołów szkolnych „Karczmę pod Czarnym Wąsem” Jerzego Broszkiewicza (reżyseria Idalia Jarzynowa).

  9 VI. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów. Obradom przewodniczył Józef Wąsik, którego też wybrano na członka zarządu spółdzielni. Zgromadzenie zatwierdziło bilans za rok 1961 i dokonało podziału czystej nadwyżki wynoszącej 1.003.733 zł.

  13 VI. Narada w sprawie zorganizowania teatru zawodowego w odbudowanym budynku teatralnym w Rynku. Świdnicę reprezentowali: przew. PMRN M. Hankiewicz, sekretarz PMRN M. Przenzak, kierownik Wydziału Kultury PPRN J. Michalski, sekretarz KP PZPR Małecki oraz A. Tołłoczko i F. Jarzyna, a także przedstawiciele Fabryk: Wagonów i ŚFUP. Z Wrocławia przybyli: wiceprzewodniczący PWRN Surowiec oraz przedstawiciele Wydziału Kultury PWRN: kierownik Nowak i Z. Bartecka. W naradzie uczestniczyli również dyrektorzy teatrów dolnośląskich: Adolf Chronicki (Teatr „Rozmaitości”). Grywałd (Teatr Polski), Ziemiański (Teatr w Jeleniej Górze) i Drabent (Teatr Lalek w Wałbrzychu). Po dyskusji zapadła decyzja o utworzeniu w Świdnicy filii wrocławskiego Teatru „Rozmaitości”.

  15 VI. Zawarcie umowy o współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy Świdnickimi Fabrykami Mebli a fabryką skrzynek elektrotechnicznych w Uhrovcu (CSRS). Umowę podpisali dyrektorzy obu przedsiębiorstw: Adam Śmiałowski i Jan Bartok. W drugim półroczu pracownicy ŚFM dużą grupą odwiedzili Uhroviec (12-19 sierpnia), a goście czescy Świdnicę (15-17 października).

  16 VI. Uroczyste otwarcie przebudowanego budynku teatru. Teatr „Rozmaitości” z Wrocławia wystawił „Skandal w Hellbergu” J. Broszkiewicza (wśród wykonawców znajdowała się dawna aktorka świdnickiego Państwowego Teatru – Jolanta Skubniewska). Na przedstawieniu obecni byli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich oraz dyrektor departamentu Ministerstwa Kultury i Sztuki – Pastuszko. Wieczorem odbyło się oficjalne przyjęcie w sali kawiarni „Casanova” z udziałem 130 osób.

  17 VI. Powiatowe zawody kościuszkowskie zorganizowane przez Ligę Przyjaciół Żołnierza (impreza coroczna). Uczestniczyło w nich 57 juniorów i 24 seniorów. W eliminacjach na szczeblu kół LPŻ startowały w mieście i powiecie 1.602 osoby, w tym 441 kobiet (juniorek 51) i 1.161 mężczyzn (juniorów 138). Zarząd Powiatowy LPŻ składał się z 23 członków, jego prezesem był B. Sobociński, a do najaktywniejszych działaczy należeli: Paweł Żygadło, Ryszard Michalak, Marian Balicki i Józef Piekarski (członkowie prezydium). Liga zrzeszała 1.500 członków w 32 kołach miejskich i wiejskich, organizowała różnorodne szkolenia specjalistyczne i czyny społeczne przy obiektach sportowych.

  19 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w Klubie PSS przy placu Grunwaldzkim 11. Głównym punktem obrad były sprawy sportu i turystyki, które zreferował przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej Stanisław Traczyk. Koreferat wygłosił przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Daniel Perski. Uchwalono powołać w roku 1963 przy MRN stały ośrodek wychowania fizycznego jako zakład budżetowy oraz otoczyć opieką wychowanie fizyczne młodzieży szkolnej. W Świdnicy działało 102 sędziów następujących dyscyplin sportowych: lekka atletyka 63, piłka nożna 20, siatkówka 5, kolarstwo 4, piłka ręczna 3, tenis 2. Klub sportowy Polonia liczył 345 członków, w tym w poszczególnych sekcjach: koszykówki 28, gimnastycznej 56, piłki nożnej 110, lekkoatletycznej 49, bokserskiej 46 i siatkówki 56.

  ● W ciągu pierwszego półrocza w 9 sklepach różnych branż wprowadzono system samoobsługi klientów, ponadto w 12 sklepach przemysłowych zastosowano preselekcję. Innowacje te połączone były z modernizacją sieci placówek detalicznych MHD i PSS.

  ● W roku szkolnym 1961/1962 personel lekarski opiekujący się młodzieżą szkolną i przedszkolami przeprowadził ogółem 5.454 szczepienia H-14, 1.412 szczepień przeciw gruźlicy, 1.474 przeciw durowi brzusznemu. Badaniom okresowym poddano 6.826 uczniów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz