1962.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 119
 • 1 IX. Stan nauczycieli i uczniów w szkołach podstawowych na początku roku szkolnego 1962/1963 przedstawiał się następująco:

  Szkoła nr Nauczyciele Uczniowie
  1 18 700
  2 5 280
  3 23 720
  4 16 412
  5 30 1300
  7 8 100
  8 7 247
  9 7 220
  10 26 936
  11 10 400
  12 21 735
  12 31 1200

  Do przedszkoli świdnickich przyjęto na nowy rok szkolny ogółem 1.170 dzieci, w tym do przedszkoli państwowych 524 na 400 miejsc, a do przedszkoli zakładowych 646 na 546 miejsc. W przedszkolach pracowało ogółem 96 wychowawczyń, z których 87 posiadało pełne kwalifikacje zawodowe.

  1 IX. Obowiązki inspektora szkolnego objął Mieczysław Kość. Jego poprzednik, B. Lewczuk opuścił Świdnicę.

  1 IX. Przy Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej otwarto przyzakładową szkołę zawodową (jeden oddział).

  1 IX. Stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Kościelnej 15 objął Stefan Sienkiewicz. Szkoła miała 578 uczniów.

  15 IX. Dyrektorem MHD Artykułami Spożywczymi został Tadeusz Nowak. Jego poprzednik, Józef Rosiński przeszedł do pracy w Prezydium MRN.

  16 IX. Stanowisko dyrektora DZBR „Renifer” objął Bolesław Sobociński (po Kazimierzu Zabłockim).

  16 IX. Na terenie strzelnicy odbyły się VII Wojewódzkie Zawody Pożarnicze z udziałem 26 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych. Na uroczystości otwarcia zawodów przemawiali m.in. przew. PMRN Mikołaj Hankiewicz i sekretarz PWRN Adam Rakszewski.

  10 IX. Występ chóru „Hejnał” na uroczystościach dożynkowych w Bystrzycy Górnej.

  19 IX. Żeński zespół instrumentalny Klubu PSS „Fasolki” wystąpił na Targach Krajowych w Poznaniu.

  19 IX. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu PSS. Obradom przewodniczył Władysław Hercuń. Głównymi tematami były sprawy usprawnienia sytuacji na odcinku usług i zaopatrzenia ludności oraz sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego złożone przez komendanta powiatowego MO kpt. Mariana Brola i przewodniczącego kolegium karno-administracyjnego Henryka Kałę. Koreferat wygłosił przewodniczący Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa MRN Stanisław Hibner. Kierownikami wydziałów PMRN byli: Stanisław Borkusz (Wydział Budżetowo-Gospodarczy), Jan Czekanowski (Wydział Organizacyjno-Prawny), Zbigniew Frankowicz (Wydział Komunikacji), Jerzy Haneman (Wydział Rolnictw i Leśnictwa), Jan Heine (Wydział Przemysłu i Handlu), Jan Kamiński (Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), Henryk Kała (Wydział Spraw Wewnętrznych), Irena Kościołowska (Wydział Zatrudnienia), Jerzy Michalski (Wydział Kultury), Jan Porębski (Wydział Finansowy), Jan Kałuża (Wydział Spraw Lokalowych), Zenon Wyszyński (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej), Jan Wojtaczka (Wydział Budownictwa, Architektury i Urbanistyki) i Maria Sobecka (Referat Statystyki).

  21 IX. Powołanie przez Prezydium MRN kierownika akcji zimowej na sezon 1962/1963 w osobie Józefa Rostkowskiego oraz jego zastępców: kierownika Miejskiej Służby Drogowej Piotra Stankiewicza i dyrektora MPGK nr 2 Bolesława Holicza.

  21 IX. W Teatrze Miejskim odbyło się otwarcie roku oświatowego 1962/1963, połączone ze spektaklem Teatru „Rozmaitości” „Przed maturą” Skowrońskiego. W uroczystości uczestniczył kierownik Wydziału Kultury i Sztuki PWRN we Wrocławiu Gerard Nowak.

  29 IX. Chór „Hejnał” wystąpił z dwoma koncertami w sali teatralnej Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu.

  30 IX. W parku Młodzieżowym zorganizowano ognisko harcerskie z udziałem około 300 uczniów szkół świdnickich. Przemawiał komendant Hufca ZHP Jan Berkowski.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz