1962.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 093
 • 1 XI. Obowiązki głównego inżyniera w Zakładach Elektromechaniki Motoryzacyjnej objął inż. Zdzisław Imioła (jego poprzednikiem na tym stanowisku był inż. Jerzy Boryk). Szefem produkcji zakładów został Jerzy Garaszczuk (po Z. Imiole).

  3 XI. Obchód 15-lecia pracy kulturalno-oświatowej PSS. Na okolicznościowej akademii w Klubie PSS wręczono albumy pamiątkowe, nagrody i dyplomy, wystąpiły też zespoły artystyczne klubu. Otwarto również wystawy: książki radzieckiej i filumenistyczną.

  8 XI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu PSS. Obradom przewodniczył Edward Gierula. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności szkolnictwa na terenie miasta oraz informacji o przebiegu obchodów 1000-lecia państwa polskiego. Na sesji wręczono 7 Odznak Tysiąclecia, otrzymali je: Mikołaj Hankiewicz, Wacław Janicki, Janina Lewińska, Zygmunt Małecki, Mieczysław Przenzak. Władysław Refcio i Adolf Tołłoczko. Na sesji dokonano również wręczenia książeczek czynów społecznych 84 zakładom pracy, szkołom, komitetom blokowym, innym instytucjom oraz osobom prywatnym. Najpoważniejsze kwoty wartości czynów wpisano do książeczek: Fabryki Wagonów (268.491,80 zł), Szkoły Rzemiosł Budowlanych (220.000 zł), DZBR „Renifer” (103.300 zł) i Rzeźniczo-Wędliniarskiej Spółdzielni Pracy (100.000 zł). Wśród osób prywatnych najwyższymi zapisami w książeczkach wykazali się: Aleksandra i Józef Łatasiowie (3.260 zł), Franciszek Mucha (sklep galanteryjny – 1.612 zł), lekarz Jerzy Zieliński (1.560 zł) i Michał Kwaśnicki (zegarmistrz – 1.040 zł).

  11 XI. Rozpoczęła się modernizacja głównej sali usługowej Urzędu Pocztowego przy placu Grunwaldzkim. Na czas trwania remontu obsługiwanie klientów przeniesiono do świetlicy na I piętrze, gdzie urządzono 6 okienek.

  15 XI. Nominację na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przygotowania inwestycji w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych otrzymał Czesław Dymek. DBOR oddała w roku 1962 do użytku 4 szkoły – pomniki Tysiąclecia (w Jaworzynie, Pieszycach, Bielawie i Dzierżoniowie), realizowała też inwestycje dla ZEM i budownictwa mieszkaniowego.

  15 XI. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła Polskiego Związku Filatelistów. Obradom przewodniczył Krzysztof Orski. Wybrano nowy zarząd w składzie: Józef Tomaszewski (przewodniczący), Bogusław Bednarczuk (sekretarz), Mieczysław Filipczak (skarbnik główny), Andrzej Stauffer (skarbnik do abonamentów), Mieczysław Przenzak, Zbigniew Hroboni i Adolf Tołłoczko. Koło w ciągu dwóch lat zwiększyło swój stan liczebny o ponad 100%, dochodząc do 134 członków, w tym 36 młodzieżowych.

  15 XI. W 473 mieszkaniach występowała tzw. „nadwyżka ponadnormatywna” powierzchni, łącznie 6.932 m kw. Stwierdzono możliwość przydzielenia z tego źródła 444 izb rodzinom poszukującym mieszkania, w tym też kierunku szła działalność Miejskiej Komisji Lokalowej.

  17 XI. Stanowisko dyrektora Liceum Pielęgniarskiego objęła Helena Szostkiewicz. W roku szkolnym 1962/1963 pracę w tym liceum podjęli nauczyciele: Konstanty Zając, Zofia Stauffer, Andrzej Stelmach, Jan Dembowski, Edmund Nawrocki, Leszek Stefański, Zbigniew Frydrychowicz i Edward Świst.

  22 XI. W Państwowej Szkole Muzycznej odbyła się uroczystość 15-lecia pracy prof. Bolesława Janczarskiego.

  30 XI. W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 52 członków grupy lektorskiej działającej przy KP PZPR wygłosiło 236 odczytów o następującej tematyce: zagadnienia międzynarodowe (40 odczytów), ekonomiczne (28), światopoglądowe (15), historia ruchu robotniczego (45), sprawy kubańskie (45), informacje gospodarcze dla wojskowych (18) i z okazji 45 rocznicy Rewolucji Październikowej (90). W szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Propagandy Partyjnej brało udział 3.208 słuchaczy, w tym 386 bezpartyjnych i 196 członków ZMS. Na kursach wykładało 190 osób.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz