1962.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 855
 • 2 XII. Walne zebranie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w siedzibie własnej przy ulicy Bohaterów Getta 19 pod przewodnictwem Juliana Steinberga. Sprawozdanie za rok 1962 złożył sekretarz zarządu Buchbinder, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Rabinowicz. Wybrano nowy zarząd w składzie: Julian Steinberg (prezes), Józef Mejerowicz (zastępca prezesa) i Józef Buchbinder (sekretarz). W Świdnicy mieszkało około 280 osób narodowości żydowskiej, w tym 180 członków TSKŻ. Towarzystwo sprawowało opiekę nad Spółdzielnią Pracy „Specyfika”, mieszczącą się w tym samym budynku.

  4 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu PSS. Obradom przewodniczył Józef Wojciechowski. Radni uchwalili plan gospodarczy i budżet na 1963 rok, wysłuchali też sprawozdania z zakresu sytuacji mieszkaniowej w mieście.

  7 XII. Przy zarządzie powiatowym TPPR powołano komisje: łączności (przewodniczący A. Paliński), języka rosyjskiego (Roman Tokarz), robotniczą (St. Piórek), wiejską (St. Miazga), młodzieżową (J. Moczała), kultury (J. Michalski) oraz Koło Lektorów (przewodniczący Paweł Żygadło).

  27 XII. Prezydium WRN we Wrocławiu przyznało Świdnicy nagrodę pieniężną w kwocie 120.000 zł za wyniki w konkursie czystości miast.

  31 XII. W mieście zarejestrowanych było 356 samochodów osobowych, 298 ciężarówek, 561 autobusów, 81 ciągników oraz 1.315 motocykli.

  31 XII. Świdnica posiadała 817 punktów świetlnych na ulicach i placach. W roku 1962 założono 275 nowych lamp, w tym 61 jarzeniowych i 214 rtęciowych. Oświetlone zostały ulice: Bystrzycka, Kraszewicka [Kraszowicka], Śląska, Przyjaźni i Nasypowa.

  ● W ciągu roku prawie wszystkie zakłady przemysłu kluczowego wprowadziły do produkcji nowe asortymenty wyrobów i tak: Fabryka Wagonów – 7 nowych rodzajów cystern, ZEM – 3 nowe pozycje i zmodernizowały 18 dawniejszych, SZAT – falery i hamulce do czółenek, ZWAP – 4 rodzaje nowych liczników oraz zegary programowe i rejestratory impulsów, DZBR – 39 nowych wzorów rękawiczek, Fabryka Mebli – 5 nowych typów skrzynek radiowych.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej w roku 1962 wyprodukowały 421.500 liczników elektrycznych 1-fazowych, 134.100 liczników 3-fazowych,171.500 czujników samochodowych i 1.500 zegarów kontrolnych. Na eksport wyprodukowano 20.200 liczników. Stan zatrudnienia wynosił na koniec roku 2.057 osób, w tym 1.623 robotników, 244 pracowników inżynieryjno-technicznych i 107 administracyjnych. Latem oddano do użytku załogi ośrodek wczasowy w Kołobrzegu, gdzie w 3 pawilonach mogło przebywać jednocześnie 250 pracowników wraz z rodzinami.

  ● Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej zatrudniały na koniec roku 1.755 pracowników, w tym 67 administracyjnych i 214 inżynieryjno-technicznych. Dla załogi zorganizowano w tym roku zakładowy ośrodek wczasowy w Gardnie Wielkiej (powiat Słupsk). W ZEM uruchomiono przyzakładową szkołę zawodową.

  ● Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe rozpoczęły produkcję wyrobów sklepieniowych w otulinach stalowych dla pieców martenowskich.

  ● Wykonawcami inwestycji prowadzonych na terenie miasta przez Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych były: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, Terenowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Świdnicy, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych. Na koniec roku w świdnickiej DBOR zatrudnionych było 60 pracowników.

  ● Obroty przedsiębiorstw handlowych w roku 1962 wyniosły (w tys. zł): MHD Artykułami Przemysłowymi – 169.633, MHD Artykułami Spożywczymi – 111.340, MHM – 89.526, PSS – 119.449, ŚZG – 26.406. Poprawiło się zaopatrzenie sklepów w odzież, artykuły dziewiarskie i gospodarstwa domowego, jak lodówki, pralki, odkurzacze, pogorszyło się natomiast zaopatrzenie w obuwie, bieliznę, firanki i tkaniny. W sklepach spożywczych występowały okresami braki masła, jaj, dżemów, kaszy oraz niektórych towarów importowanych. W porównaniu z poprzednim rokiem sprzedano mniej wieprzowiny o 50 ton, cielęciny o 23 tony, wędlin o 35 ton, tłuszczów o 15 ton, natomiast więcej wołowiny o 100 ton i podrobów o 27 ton.

  ● Powszechna Spółdzielnia Spożywców liczyła 4.384 członków i zatrudniała 298 pracowników. Prezesem Rady Nadzorczej był Henryk Tłomak (dyrektor NBP w Dzierżoniowie), prezesem zarządu – Maria Wudniak (od 1953 roku), wiceprezesem – Adam Bójko (od 1957 roku). Przy spółdzielni działały 42 komitety sklepowe. PSS posiadała 37 sklepów spożywczych, 5 warzywno-owocowych, 2 winno-cukiernicze, 3 kiosków spożywczych, 1 pijalnię, 6 piekarń, 1 ciastkarnię, 1 wytwórnię wód gazowanych, 2 stołówki (przy ŚFUP i PSS) oraz ośrodek usługowy „Praktyczna Pani” przy plac Grunwaldzkim 11.

  ● Spółdzielnia Pracy „Nowe Życie” otrzymała zezwolenie na oznaczanie swoich wyrobów znakiem jakości klasy krajowej. Rada spółdzielni przekazała 3.711 zł na TPPR, 4.011 zł na pomoce naukowe dla Liceum Pielęgniarskiego, 1.200 zł na TPD, 1.000 zł na otwarcie teatru, 3.000 zł na PCK i 750 zł na Ligę Przyjaciół Żołnierza.

  ● Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała szereg imprez kulturalno-oświatowych, m.in. prelekcję Mieczysława Jaska o wrażeniach z podróży do ZSRR oraz wieczór radzieckiej poezji rewolucyjnej z udziałem artystów Teatru „Rozmaitości” i Teatru Polskiego we Wrocławiu.

  ● W Świdnicy oddano do użytku 482 izby mieszkalne, w tym z budownictwa rad narodowych 289 i z budownictwa zakładów pracy 193 (ŚFUP 108 i Fabryka Wagonów 85).

  ● Ogólna wartość czynów społecznych wykonanych na rzecz miasta wyniosła 3.095.100 zł. W akcji tej wyróżniły się: Fabryka Wagonów, ZWAP, DZBR „Renifer”, Zakłady Magnezytowe, Spółdzielnia „Nowe Życie”, Spółdzielnia Rzeźniczo-Wędliniarska, wszystkie komitety blokowe, MPGK nr 2 i Szkoła Rzemiosł Budowlanych.

  ● Przeciętna rocznego spożycia alkoholu na 1 mieszkańca w roku 1962 wyniosła w Świdnicy 0,6 l (w roku poprzednim – 0,8 l).

  ● Na terenie miasta popełniono ogółem 879 przestępstw. Sprawców wykryto w 590 wypadkach, co stanowi 75,1%. Straty poniesione przez gospodarkę narodową i osoby prywatne wyniosły 2.044.840 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła liczba włamań i wybryków chuligańskich, zmalała liczba przestępstw urzędniczych i nadużyć. 14% przestępstw popełniły osoby nieletnie, m.in. zbiegowie z Zakładu Poprawczego. W 29 wypadkach drogowych zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Ujawniono 2.067 wykroczeń, 1.633 osoby MO ukarała mandatami, a 427 spraw skierowano do kolegium orzekającego.

  ● W Świdnicy wybuchło 12 pożarów, w 3 wypadkach spowodowanych nieostrożnością ludzi dorosłych. Świdnicka Straż Pożarna wyjeżdżała też do 58 pożarów na terenie powiatu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz