1963.02. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 185
 • 1 II. Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne: miejska i powiatowa zostały połączone w jedną jednostkę organizacyjną.

  8 II. Uchwalenie przez Prezydium MRN stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe przy jednoczesnym podziale miasta na 3 strefy: śródmiejską, pośrednią i peryferyjną. Do strefy śródmiejskiej zaliczono obszar ograniczony ulicami: Kolejową, Spacerową, Boczną, Jagiellońską, Księcia Bolka [Świdnickiego], Saperów, Wrocławską, rzeką Bystrzycą, torem kolejowym, Hanki Sawickiej [Wałbrzyska] i Kolejową. W jej obrębie ustalono czynsz zależnie od przeznaczenia dzierżawionego terenu na 0,10 do 5,00 zł miesięcznie za 1 m kw.

  9 II. 37 pracowników Zakładów Przemysłu Wełnianego oddało 7 litrów krwi na rzecz Wałbrzyskiej Stacji Krwiodawstwa, zapoczątkowując roczną akcję społecznego krwiodawstwa, prowadzoną przez świdnicki PCK. W dwa dni później również 143 członków załogi Fabryki Wagonów oddało 35 litrów krwi. (Przewodniczącą fabrycznego koła PCK była Jadwiga Kalinowska).

  9 II. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu 2 byłych pracowników Fabryki Wagonów zostało skazanych na 5 lat więzienia za wypłacenie kwot sięgających ogółem sumy 1.909.000 zł za źle wykonane prace malarskie. Główny bohater afery, właściciel prywatnego zakładu malarskiego w Warszawie, który w podobny sposób naraził uprzednio na straty kilka innych przedsiębiorstw państwowych, otrzymał 10 lat więzienia.

  12 II. Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej po okresie zastoju wznowiło swoją działalność. Wybrano nowy zarząd w składzie: Jerzy Michalski (przewodniczący), Leon Szwak (kierownik sekcji historycznej), Franciszek Wąsowicz (kierownik sekcji muzycznej), Franciszek Jarzyna (kierownik sekcji propagandowo-wydawniczej) i Roman Łysakowski (kierownik sekcji plastycznej). Na siedzibę TKZŚ wybrano lokal przy ulicy [Józefa] Lewartowskiego [Środkowa], gdzie poprzednio mieścił się Klub Inteligencji. Obradom przewodniczył sekretarz PMRN Mieczysław Przenzak. Nieco później utworzona została sekcja teatralna, której kierownictwo powierzono Maciejowi Wojciechowskiemu.

  22 II. Prezydium MRN powołało Komisję Przydziału Mieszkań w składzie: Mikołaj Hankiewicz (przewodniczący), Aleksander Olejnik, Władysław Hercuń, Feliks Krawczyk, Józef Wojciechowski i Jan Buczyński. Do końca I kwartału komisja odbyła 14 posiedzeń, na których rozpatrzono 491 wniosków (329 z nich dotyczyło przydziału mieszkania, resztę stanowiły odwołania).

  23 II. Zatwierdzony przez Prezydium MRN rozdzielnik etatów w PMRN przedstawiał się następująco: Wydział Przemysłu i Handlu – 7, Wydział Budownictwa, Architektury. i Urbanistyki – 3, Wydział Komunikacji – 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 12, Wydział Spraw Lokalowych – 7, Wydział Kultury – 3, Wydział Zatrudnienia- 5, Miejska Komisja Planowania Gospodarczego – 4, Wydział Budżetowo-Gospodarczy – 5 i pół, Wydział Organizacyjno-Prawny – 7 i pół, Wydział Spraw Wewnętrznych – 14, Urząd Stanu Cywilnego – 2, członków prezydium – 3, pracownicy obsługi – 10, kierowca samochodu – 1. Razem – 87 etatów.

  22 II. Biblioteka Miejska zorganizowała wieczornicę z okazji 45 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Część artystyczną przygotowało koło TPPR przy Szkole Podstawowej nr 10. Obchody rocznicowe trwały od 5 do 23 lutego. W tym czasie w Świdnicy i w powiecie przeprowadzono 15 spotkań, 64 odczyty (w tym 15 na wsi), 109 pogadanek w szkołach podstawowych, 5 wieczornic w szkołach średnich, wydano 100 okolicznościowych gazetek ściennych, zorganizowano 14 występów zespołów artystycznych i wyświetlono 8 radzieckich filmów fabularnych. Organizatorem wszystkich imprez było Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

  25 II. W Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej zorganizowano dwuosobową komórkę informacji technicznej i ekonomicznej. Podlegała ona głównemu inżynierowi zakładów.

  25 II. Urząd Pocztowy wprowadził nowe godziny obsługi interesantów w dni powszednie: od 8.00 do 20.00. Poprzednio poczta stosowała przerwę obiadową od 12.00 do 15.00.

  ● W lutym oddano do użytku dwa nowe bloki Spółdzielni Mieszkaniowej: przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego 5-11 [Księżnej Agnieszki] (48 mieszkań, 144 izby) i przy ulicy Saperów 14a (18 mieszkań, 61 izb).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz