1963.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 437
 • 5 XII. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się koncert pianistki prof. Marii Bilińskiej-Riegerowej.

  5 XII. W Klubie PSS odbyło się spotkanie z pisarzem Zbigniewem Załuskim.

  20 XII. Przy ulicy [Kazimierza] Pułaskiego 55 otwarty został bar „Ustronie” o 40 miejscach konsumpcyjnych przez Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, których dyrektorem był w tym czasie Stanisław Grocholski. SZG posiadały wówczas 5 restauracji: „Współczesna”, „Krokodyl” (plac Grunwaldzki), „Stylowa”, „Dworcowa” i „Pod Niedźwiedziem”, 5 barów: „Nowy” (ulica [Karola] Świerczewskiego [Grodzka]), „Tempo”, „Zagłoba”, „Popularny” i „Ustronie”, 3 kawiarnie: „Casanova”, „Kolorowa” (Rynek) i „Teatralna” oraz dwie restauracje w Lubachowie: „Fregata” i „Myśliwska”.

  21 XII. Przyznanie przez Centralną Komisję Koordynacyjną zespołowi teatralnemu, działającemu przy Klubie PSS (instruktor – Franciszek Jarzyna) nagrody w wysokości 15.000 zł. Przeznaczono ją w całości na zakup sprzętu scenicznego.

  23 XII. Spółdzielnia „Nowe Życie” uchwałą CRZZ została uznana za przedsiębiorstwo wiodące w świdnickim ośrodku asortymentowym, zrzeszającym także spółdzielnie: „Jedność” w Legnicy. „Wzorową” we Wrocławiu i im. Mariana Buczka w Świdnicy. „Nowe Życie” wyprodukowało 4.108 płaszczy męskich, 61.383 płaszcze damskie oraz 980 kostiumów damskich. Spółdzielnia zaopatrywała stale 50 sklepów tzw. patronackich, z tego 33 na terenie województwa wrocławskiego, po 4 w województwie poznańskim i opolskim oraz po 1 w województwie szczecińskim, łódzkim, białostockim, katowickim, gdańskim i zielonogórskim. W sierpniu 1963 roku na trzeciego członka Zarządu Spółdzielni powołany został Stanisław Kaniewski (jego poprzednikiem na tym stanowisku był Feliks Macutkiewicz).

  31 XII. Wkłady oszczędnościowe w oddziale powiatowym PKO wyniosły 130.795.000 zł, a ilość książeczek – 40.434. Stan wkładów na rachunkach Szkolnych Kas Oszczędności wynosił 801.000 zł, z czego 732.000 zł w szkołach podstawowych i 69.000 zł w szkołach średnich i zawodowych. Przeciętna kwota oszczędności na 1 ucznia wynosiła 55 zł.

  31 XII. W Świdnicy zarejestrowanych było 425 samochodów osobowych, 357 ciężarowych, 67 autobusów, 82 ciągniki i 1.505 motocykli, czyli razem 2.436 pojazdów (od poprzedniego roku przybyło ich 355). Zanotowano 38 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 25 zostało rannych.

  31 XII. Do Szkoły Muzycznej uczęszczało 195 uczniów. Gry na fortepianie uczyło się 68 osób, na skrzypcach 51, na akordeonie 20, na instrumentach dętych 35, na wiolonczeli 9, na kontrabasie 2, na altówce 3. Ponadto 7 osób uczyło się śpiewu.

  31 XII. Miejska Biblioteka Publiczna posiadała 34.969 tomów, w tym beletrystyki 18.030, literatury młodzieżowej 6.597, popularnonaukowej 10.342. Siedziba MBP mieściła się na I piętrze Ratusza. Ponadto działały: filia dla dorosłych przy ulicy Wrocławskiej 44 i punkt biblioteczny w Straży Pożarnej przy alei Niepodległości.

  ● Wartość produkcji Świdnickich Fabryk Mebli w 1963 roku wyniosła 114.228.000 zł. Wyprodukowano łącznie 235.700 sztuk wyrobów, w tym skrzynki do radioodbiorników „Aria”, „Sonata” oraz eksportowany do Grecji i Maroka „Menuet”. Podległy ŚFM zakład w Jaworze produkował skrzynki „Ramona” dla rynku krajowego i na eksport, „Calypso” do Anglii i na Kubę oraz „Mimoza” i skrzynki do telewizora „Aladyn”. Wyrabiano też radiole i skrzynki patefonowe.

  ● Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej wyprodukowały milionowy regulator. W fabryce przekazano do użytku nowo wybudowaną halę magazynów i centralną krajalnię.

  ● Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w roku 1963 oddała do użytku 1.027 izb w budownictwie rad narodowych i 175 w budownictwie mieszkaniowym powierniczym. Zakończono też prace przy budowie szkół w Strzegomiu i Niemczy, prowadzono budowę Powiatowego Domu Kultury w Dzierżoniowie. Wartość nadzorowanych inwestycji przemysłowych wyniosła 56.821.000 zł. Świdnicka DBOR uplasowała się pod względem ogólnych wyników na II miejscu w województwie wrocławskim.

  ● Polski Komitet Pomocy Społecznej w ciągu roku wydał najbardziej potrzebującym 80 obiadów, pomocą odzieżową objął 47 osób, zakupił węgiel dla 29 rencistów i kobiet obarczonych dziećmi, rozdał 1.400 amerykańskich paczek „Caro”, opłacał też opiekunkę domową dla 4 osób obłożnie chorych i samotnych. Większość dochodów na te cele PKPS uzyskał od zakładów pracy. Skład rady PKPS tworzyli: prezes – Roman Harasimowicz, wiceprezes – dr Jan Gogacz, skarbnik – Zygmunt Kinrajch i 4 członków. Koła PKPS działały przy 15 gromadzkich i 4 miejskich radach narodowych w powiecie.

  ● W 1963 roku przystąpiono do akcji zadrzewienia miasta. Służby komunalne zasadziły 850 drzewek (lipy, kasztany, klony, dęby i topole), pracownicy Fabryki Wagonów na terenie swojego zakładu i dzielnicy mieszkaniowej – 250 drzewek (w tym 200 topoli), pracownicy SZAT – 100 sztuk topoli i lip, zakłady ogrodnicze – 300 topoli i 200 drzew owocowych, DZM – na terenie zakładu i na placach – 1050 drzewek dekoracyjnych, 920 krzewów róż oraz 60 krzewów azalii i rododendronów, PZZ – 360 drzew owocowych.

  ● W wyniku akcji czynów społecznych miasto otrzymało 36 placów zabaw dla dzieci, 7 skwerów i zieleńców, 22 boiska sportowe przy szkołach i w różnych dzielnicach oraz 60 ławek w parkach. Na stadionie sportowym wybudowano boiska gimnastyczne, do siatkówki i koszykówki oraz wyremontowano trybuny.

  ● W Świdnicy było 1.012 honorowych krwiodawców, pracowników zakładów przemysłowych i żołnierzy Wojska Polskiego. W roku 1963 do dnia 1 grudnia dali oni łącznie 240 litrów krwi.

  ● W ciągu roku zanotowano 11 pożarów. Miejska Straż Pożarna uczestniczyła też w 49 akcjach na terenie powiatu.

  ● W roku 1963 założono na ulicach 23 lampy jarzeniowe oraz 19 rtęciowych. Ogółem miasto oświetlało 556 lamp, w tym 251 jarzeniowych, 241 rtęciowych i 64 żarowe. Od lutego do połowy grudnia obowiązywały ograniczenia świecenia lamp do 75 proc. ich stanu.

  ● Na terenie miasta popełniono ogółem 413 przestępstw kryminalnych, w tym 1 zabójstwo, 2 napady, 36 włamań do obiektów państwowych, 29 włamań do pomieszczeń prywatnych, 253 kradzieże na szkodę osób prywatnych, 69 wybryków chuligańskich, 10 oszustw i fałszerstw oraz 4 podpalenia.

  ● Do kolegium karno-administracyjnego w ciągu roku wpłynęło 779 spraw, w tym 434 o pijaństwo i zakłócenie spokoju publicznego, 86 o naruszenie przepisów drogowych, 44 – meldunkowych, 40 – sanitarnych, 32 – handlowych, 9 – przeciwpożarowych i 165 innych. 545 osób ukarano grzywną, 18 aresztem, 28 naganą, a 118 uniewinniono. Przeciętna wysokość nałożonych grzywien wyniosła 869 zł.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz