1963.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 639
 • 1 III. Zmarła Maria Stauffer, zasłużona działaczka społeczna i polityczna (była członkiem Stronnictwa Demokratycznego), urodzona w 1908 roku.

  1 III. Obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, objął Tadeusz Basecki (jego poprzednikiem był Wincenty Korolewicz).

  1-2 III. Występy Zespołu Pieśni i Tańca Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w sali teatru.

  6 III. Wydział Przemysłu i Handlu PMRN zwołał naradę przedstawicieli przemysłu i handlu detalicznego w sprawie zaopatrzenia rynku w towary miejscowej produkcji. W jej wyniku przedsiębiorstwa MHD Artykułami Przemysłowymi i PSS zawarły szereg umów ze spółdzielniami na dostawę artykułów branży tekstylnej i obuwniczej.

  6-27 III. Wybory do komitetów blokowych. Do 35 komitetów wybrano 297 osób, w tym 51 członków PZPR, 1 ZSL, 5 SD i 240 bezpartyjnych. Kobiet 70. Robotników 174, pracowników umysłowych 67, rencistów 26, innych (gospodynie domowe, rzemieślnicy itp.) 29.

  8 III. Powołanie Adama Konarskiego na stanowisko dyrektora Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych. Jego poprzednik, Henryk Starzak został naczelnym inżynierem DBOR na miejsce Karola Guczka, przeniesionego do pracy w Wojewódzkim Biurze Projektów.

  8 III. Występ chóru „Hejnał” w cukrowni „Świdnica” w Pszennie z okazji Dnia Kobiet.

  9 III. Zgłoszenie pierwszych patentów przez pracowników ŚFUP: na łożyskowanie pomp wielostopniowych (autorzy – inż. Piotr Świtalski i inż. Marian Wojtyna) oraz na pompę jednostopniową o jednolitym korpusie (zespół inż. P. Świtalskiego). Do roku 1977 ŚFUP zdobył jeszcze 12 patentów i 9 wzorów użytkowych.

  11 III. Radziecki Teatr Dramatyczny z Legnicy wystawił w sali teatru świdnickiego komedię pt. „Kłapaczok żenitsia”.

  12 III. Spotkanie z reżyserem teatralnym Stefanem Drewiczem w lokalu kawiarni „Casanova”, zorganizowane przez Wydział Kultury PMRN.

  17 III. Zespół teatralny I LO im. Jana Kasprowicza wystąpił w Strzegomiu z premierą „Mojej żony Penelopy” Gozdawy i Stępnia (reżyserowała nauczycielka Maria Przyborowska). W jednej z ról wystąpił uczeń Bolesław Mikołajewicz, późniejszy profesor filozofii na WSP w Opolu.

  24 III. Występ zespołu muzycznego „Czerwono-Czarni” w sali Klubu ZWAP przy ulicy [Juliusza] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki].

  27 III. Wrocławski Teatr „Rozmaitości” wystawił w teatrze z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru sztukę „Jaśnie Pan Nikt”. Tegoż dnia odbyło się spotkanie dyrektora, reżysera i 12 aktorów występujących w sztuce z czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej. Udział w spotkaniu wzięło 200 osób.

  29 III. Chór „Hejnał” dał koncert w Jaroszowie dla załogi tamtejszych Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. Powtórnie „Hejnał” wystąpił w Jaroszowie 29 kwietnia na akademii pierwszomajowej JZMO.

  31 III. Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w nieopalonej z powodu braku koksu sali teatru. W klasie szkolnej I miejsce zajął Andrzej Mester (I LO), II – Elżbieta Janiec, a w klasie amatorów II miejsce – dentysta Chojnacki. Jednym z członków jury był poeta wrocławski Kazimierz Koszutski.

  31 III. Na koniec I kwartału w świdnickim oddziale PKO zarejestrowanych było 31.759 książeczek oszczędnościowych z wkładem 107.137 zł. [pomyłka - tys. zł - vide 31 grudnia 1963 roku]. W ciągu I kwartału suma wkładów wzrosła o 8.675 zł [tys. zł].


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz