1963.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 398
 • 1 V. Stanowisko kierownika Miejskiego Zespołu Urbanistycznego objął inż. Henryk Derbis (jego poprzednikiem był Stanisław Lubiński).

  2 V. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej koncertowali w Średniej Szkole Muzycznej w Wałbrzychu („rewanż” nastąpił w Świdnicy 7 maja). Tegoż dnia uczniowie PSM pod kierownictwem K. Białoruckiej wystąpili w przedszkolu nr 1. Drugi taki występ odbył się 9 maja w przedszkolu PKP.

  3-5 V. Wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w sali Teatru Miejskiego. W jury zasiadali m.in. poeta Kazimierz Koszutski i reżyserka Grossman. Świdniczanie zajęli miejsca: w klasie szkolnej II (Andrzej Mester), w klasie amatorów III (Chojnacki). W eliminacjach centralnych, które odbyły się 18 maja 1963 roku, Andrzej Mester zdobył jedną z drugich nagród.

  4 V. Przewodniczącym Komisji Języka Rosyjskiego przy TPPR został Michał Kochan. Jego poprzednik na tym stanowisku, Roman Tokarz objął przewodnictwo Komisji Młodzieżowej.

  6 V. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” pod przewodnictwem Eugeniusza Szymańskiego. Wybrano nową Radę Nadzorczą. Z czystego zysku za rok 1962 przeznaczono 19.622 zł na Fundusz Budowy Szkół i Internatów, 7.865 zł na KS Start i 1.967 zł na rozwój spółdzielni uczniowskich.

  7 V. Walne zgromadzenie członków Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zatwierdzono plan budowy osiedla przy ulicy Saperów, tabelę opłat za centralne ogrzewanie w obiektach spółdzielczych oraz regulamin rady przedstawicieli członków spółdzielni. Obradom przewodniczył Norbert Wichary. Spółdzielnia liczyła 305 członków.

  12 V. W Pszennie zorganizowano uroczystości powiatowe 18 rocznicy wyzwolenia Dolnego Śląska. Na placu szkolnym odbył się wiec i koncert orkiestry ZWAP, a w miejscowym kinie – występy zespołów świetlicowych.

  18 V. Otwarcie baru „Popularnego” przy ulicy Łukowej 5 o 40 miejscach konsumpcyjnych. Sprzedawane tam posiłki produkowała restauracja „Dworcowa”.

  20 V. Dyrektorem administracyjno-handlowym ŚFUP został Edward Lis (20 maja 1963 roku-31 maja 1970 roku).

  26 V. Zjazd powiatowy delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wybrano nowy zarząd oddziału w składzie: Marian Hirszfeld (prezes), Tadeusz Harańczyk (wiceprezes), Konstanty Zając (wiceprezes), Stanisława Kurowska (sekretarz), Wanda Daszkiewicz (skarbnik), Mirosława Grygier (sprawy socjalno-bytowe), Stefania Litwin (sprawy kadrowo-organizacyjne), Lechosław Ulewicz (przewodniczący sekcji sportowo-turystycznej), Władysław Dołhy (przewodniczący Komisji Pedagogicznej) i 12 członków. Zjazd postulował m.in. podjęcie starań o uruchomienie w Świdnicy filii przedsiębiorstwa „CEZAP”.

  28 V. Uczniowie Państw. Szkoły Muzycznej dali koncert w świetlicy Fabryki Zegarów w Świebodzicach.

  ● W maju zmienił się zarząd Klubu Sportowego „Polonia”. Walne zebranie członków klubu powołało nowy w składzie: Michał Firosz (prezes), Jerzy Wojewoda (wiceprezes do spraw sportowych), Ryszard Świrski (wiceprezes do spraw finansowych), Henryk Roter (sekretarz), Stanisław Łukaszewski (skarbnik) oraz 20 członków. Księgowym klubu był wówczas Wacław Czyżewski. „Polonia” należała do federacji klubów sportowych Stal.

  W Domu Kultury ZWAP przy ulicy Jagiellońskiej otwarta została wystawa obrazów świdnickich plastyków. Wzięli w niej udział: Roman Łysakowski, Marian Ruszkiewicz, Andrzej Andrzejewski i Bernard Ceszkiel. Wystawiono łącznie ponad 50 prac.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz