1963.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 945
 • 1 IV. Na dyrektora przedsiębiorstwa MHD Artykułami Spożywczymi został powołany Wacław Komorowski.

  5 IV. Prezydium MRN rozpatrywało sprawozdanie z działalności Spółdzielni „Specyfika”. Dodatkowych wyjaśnień udzielał jej kierownik, Jan Złotkiewicz. Spółdzielnia w roku 1962 produkowała kołdry, poszewki, prześcieradła, poduszki, pierzyny, ubrania robocze, watę kołdrową, krawiecką i tapicerską oraz pokrowce resorowe do samochodów, łącznej wartości 9.293.000 zł. Zatrudniała 48 osób, w tym 37 kobiet. Prowadziła też zakład usługowy szycia i naprawy kołder i bielizny pościelowej przy ulicy Bohaterów Getta 19.

  6 IV. Walne zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy 1 Maja 7 z udziałem 43 osób. Obradom przewodniczył Czesław Zyskowski. Przyjęto sprawozdania zarządu i Rady Nadzorczej za poprzedni rok i zatwierdzono bilans wykazujący zysk w wysokości 125.252 zł. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był w tym czasie Zbigniew Olesiński.

  6 IV. W sali Teatru Miejskiego odbył się finał Konkursu Piosenki Radzieckiej. I miejsce zajęła Maria Abramowicz, uczennica I LO.

  9 IV. Wojewódzka narada pracowników 17 terenowych placówek PKS na temat wypadków drogowych i sposobów poprawienia sytuacji na tym odcinku. Zorganizowano ją w Świdnicy jako stolicy jednego z „najniebezpieczniejszych” powiatów.

  15 IV. Spotkanie z Ryszardem Krzyżanowskim, aktorem teatrów krakowskich, pochodzącym ze Świdnicy, w kawiarni „Casanova”.

  18 IV. Walne zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Klubie PSS z udziałem 175 osób. Przewodniczył prezes Rady Nadzorczej Henryk Tłomak. W czasie obrad życzenia zebranym złożyła delegacja spółdzielni uczniowskiej „Młodzik” przy II LO (opiekun – nauczyciel Jan Traczyński), która zajęła III miejsce wśród spółdzielń uczniowskich w województwie. Walne zgromadzenie przeznaczyło 30.602 zł na budowę szkół Tysiąclecia, 3.060 zł na spółdzielnie uczniowskie, 2.000 zł na budowę pomnika Bohaterstwa Narodu Polskiego i 500 zł na PCK.

  20 IV. Przewodniczącym Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Łączności przy Urzędzie Pocztowym został wybrany Tadeusz Korczak (jego poprzednikiem na tym stanowisku był Jan Szczyrba).

  22 IV. W finałowych rozgrywkach konkursu „Disce puer” we Wrocławiu jedno z pierwszych miejsc i nagrodę – udział w wycieczce do NRD zdobył uczeń Liceum Pedagogicznego Stanisław Dziadura. Jedno z drugich miejsc zajęła Halina Chomin z tegoż liceum.

  23 IV. Konferencja powiatowa Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Klubie PSS. Obradom przewodniczył prezes PZGS Zadrożny. Prezesem oddziału powiatowego ZZPHiS został wybrany ponownie Feliks Krawczyk.

  23 IV. Polskie Radio nadało audycję poświęconą Państwowej Szkole Muzycznej w Świdnicy.

  27 IV. Spotkanie z pisarzem Jerzym Putramentem w lokalu kawiarni „Teatralna” przy ulicy [Karola] Świerczewskiego [Grodzka], zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  28 IV. W Olimpiadzie Przedmiotów Pedagogicznych uczniów liceów pedagogicznych we Wrocławiu dwa pierwsze miejsca zajęły uczennice świdnickiego LP: Anna Cieślak i Barbara Kulińska.

  29 IV. Akademia z okazji Święta Pracy w sali Teatru Miejskiego. Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie sztuki B. Brechta „Opera za trzy grosze” w wykonaniu zespołu państwowego teatru z Opola. W następnym dniu komitet organizacyjny obchodu zorganizował zabawę taneczną w Klubie PSS przy placu Grunwaldzkim 11.

  ● W kwietniu Miejska Rada Narodowa wybrała nowy skład kolegium karno-administracyjnego w liczbie 41 osób. Jego przewodniczącym został Jan Ławicki. Jak wynika z późniejszych sprawozdań, spośród członków kolegium zasłużyli na wyróżnienie: Marcin Fila (Zakład Poprawczy), Zdzisław Dziewanowski (ŚFUP), Józef Grochowski (MZBM), Kazimiera Szadujko (ZEM), Tadeusz Bilicki (ŚFUP), Zbigniew Babraj (MPGK nr 2) i inni. W roku 1964 kolegium zorganizowało 8 rozpraw pokazowych, w roku 1965 – 11, a w roku 1966 – 12.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz