1963.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 3 687
 • 1 IX. Grono pedagogiczne I LO im. Jana Kasprowicza na początku roku szkolnego 1963/1964 tworzyli: Józef Wilczak (dyrektor), Czesława Bednarska, Irena Budko, Helena Grządziel, Michał Kochan, Stanisław Kotełko, Kazimierz Kowalski, Krystyna Kosmowska, Arkadiusz Kosmowski, Irena Kozłowska, Eugenia Łuczyńska, Zdzisław Major, Józef Mulczyk, Michał Ossowski, Maria Przyborowska, Władysław Szczerbak, Mieczysław Winiarz i Aniela Zającowa. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był inż. Szerszenowicz.

  1 IX. Skład grona nauczycielskiego II LO przedstawiał się następująco: Adam Masternak – dyrektor (do 31 grudnia 1963 roku), Włodzimierz Radlak (zastępca dyrektora, a od 1 stycznia 1964 roku dyrektor), Zenon Michalczyk (od 1 marca 1964 roku zastępca dyrektora), Stanisław Badzioch, Maria Błaszczyk, Lech Bukarewicz, Bogusława Cichowska, Agnieszka Czarnecka, Irena Frydrychowicz, Zbigniew Frydrychowicz, Janina Głowacka, Karol Grudziński, Janina Jańczak, Maria Leśniak, Józefa Lewicka, Irena Łotycz, Dymitr Łauszkin, Janina Mickiewicz, Eugenia Piasecka, Stefania Sarnicka, Krzysztof Skwarzyński, Krystyna Stacewicz, Leszek Stefański, Leon Szwak, Janina Tołłoczko, Jan Traczyński, Stanisław Włodarczyk i Irena Szuba.

  1 IX. W skład grona pedagogicznego Liceum dla Pracujących na początku roku szkolnego 1963/1964. wchodzili: Helena Horodyska (dyrektor), K. Rosłanowski, I. Trzcińska, I. Kozłowska, I. Stempak, W. Gutkowski oraz 13 nauczycieli kontraktowych. W filii liceum w Świebodzicach pracowało 10 nauczycieli kontraktowych. Szkoła liczyła 11 oddziałów i 473 uczniów. Filia w Świebodzicach – 4 oddziały i 150 uczniów.

  1 IX. Grono nauczycielskie Liceum Pedagogicznego stanowili: Franciszek Zalewski (dyrektor), Janina Kocemba (zastępca dyrektora), Konstanty Zając, Stanisław Bańdziak, Jan Cybiński. Krystyna Chudy, Marian Dobrzyński, Maria Górna, Bolesław Heyda, Idalia Jarzynowa, Franciszek Jarzyna, Danuta Kiluk, Roman Kosmala, Zygmunt Krzyżanowski, Stefan Kwiecień, Ignacy Leśniak, Eugeniusz Mirecki, Celina Moczek, Janusz Musiej, Edmund Nawrocki, Teodor Ostrowski, Bogumiła Witucka, Leszek Stefański, Andrzej Stelmach, Zdzisław Zubkowski, Bolesław Janczarski. Szkoła liczyła wówczas 13 oddziałów i 509 uczniów.

  1 IX. W Zasadniczej Szkole Zawodowej uruchomiono klasy: kelnerską i kucharską. Zapisało się do nich 40 uczniów. Zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych w ZSZ został Norbert Wichary. Kierownikiem warsztatów szkolnych był w tym czasie Józef Hać. Do szkoły w roku szkolnym 1963/1964 uczęszczało 645 uczniów.

  3 IX. Powszechna Spółdzielnia Spożywców przejęła od Świdnickich Zakładów Gastronomicznych kawiarnię „Oaza” (w Rynku u wylotu ulicy [Marcelego] Nowotki [Długa]). Powiązano ją organizacyjnie z mieszczącą się w tym samym budynku wytwórnią ciastek PSS.

  14 IX. Wojewódzka inauguracja roku oświatowego 1963/1964 w sali Teatru Miejskiego. Wzięli w niej udział: przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki dyrektor Jakubowski, kierownik Wydziału Kultury PWRN Marian Kuszewski i jego zastępca Zofia Bartecka. Odczyt na temat: „Wpływ pracy kulturalno-oświatowej na integrację życia na Dolnym Śląsku” wygłosił dr Kwaśniewski. Tegoż dnia w Witoszowie Dolnym został otwarty Powiatowy Ośrodek Metodyczno-Instruktażowy.

  15 IX. Przeniesienie siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z ulicy Armii Czerwonej 1 [Armii Krajowej] na ulicę [Waleriana] Łukasińskiego 7. Opuszczone przez MZBM pomieszczenia przejęła Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych, zajmująca poprzednio tylko parter tego budynku.

  17 IX. Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej przy TPPR został Roman Tokarz, a przewodniczącym Komisji Języka Rosyjskiego Zbigniew Danielski.

  20-21 IX. Państwowy Teatr w Jeleniej Górze wystawił na scenie świdnickiej „Skąpca” Moliera i „Wilki w nocy” Rittnera. „Wilki” wystawiono jeszcze 24 września.

  24 IX. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona sprawom kultury. Referent, sekretarz PMRN M. Przenzak zapowiedział m.in. rozpoczęcie w roku 1964 remontu Domu Kultury przy ulicy Jagiellońskiej 5 i otwarcie Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki w Rynku pod nr. 15. Podał też, że w Świdnicy działa 3.327 telewizorów i 10.277 radioodbiorników. Sesja uchwaliła przeniesienie Biblioteki Miejskiej do budynku przy ulicy Muzealnej, zajmowanego przez internat I LO. (Do realizacji tej uchwały nie doszło).

  26 IX. Obradowało plenum Komitetu Powiatowego PZPR. Powzięto uchwałę o niektórych kierunkach pracy ideowo-wychowawczej dla umocnienia dyscypliny społecznej. Podkreślono w niej konieczność energicznego zwalczania marnotrawstwa, bumelanctwa, pijaństwa, niepunktualności i naruszania podstawowych przepisów porządkowych i regulaminów prawnych.

  30 IX. Na koniec III kwartału Miejski Handel Detaliczny Artykułami Spożywczymi posiadał ogółem na terenie miasta 18 sklepów spożywczych, 7 nabiałowo-piekarniczych, 5 warzywno-owocowych, 1 winno-cukierniczy, 2 monopolowe, 2 z napojami chłodzącymi, 1 owocarnię i 1 kwiaciarnię oraz 15 kiosków i 1 punkt skupu butelek. W III kwartale uruchomiono 2 nowe sklepy: przy ulicy [Karola] Świerczewskiego 22 [Grodzka] i [Marcelego] Nowotki 4 [Długa] oraz piwiarnię przy ulicy [Karola] Marksa 4 [Kotlarska].

  ● We wrześniu wystąpił w Świdnicy „Teatr 13 rzędów” z Opola, grając w sali ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki] „Tragiczne dzieje doktora Fausta” Marlowe’a.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz