1963.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 951
 • 1 XI. Stanowisko kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej objął dr Benon Łukaszewicz.

  1 XI. Na zakończenie przeglądu filmów radzieckich w kinie „Gdynia”‘ zorganizowano konkurs pt. „Czy znasz filmy radzieckie”. Jednym z dwojga zwycięzców został Wiesław Serwa, pracownik PMRN.

  5 XI. Akademia w Klubie PSS z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej. Obecni byli m.in.: M. Hankiewicz (przewodniczący PMRN), Z. Holicz (I sekretarz KP PZPR), W. Tustański (dyrektor WSS). Referat okolicznościowy wygłosił M. Wudniak (prezes PSS).

  16-17 XI. 200 byłych uczniów Państwowego Liceum Spółdzielczego spotkało się na II zjeździe absolwentów tej szkoły w sali Teatru Miejskiego i w Klubie ZWAP.

  17 XI. Zjazd członków Powiatowych Komisji Rewizyjnych Stronnictwa Demokratycznego województwa wrocławskiego w Klubie SD (Rynek 38). Uczestniczyło w nim 60 osób, obecni byli przedstawiciele CK i WK.

  18 XI. Teatr Polski z Wrocławia wystawił w Świdnicy sztukę Brandysa „Inkarno”.

  25 XI. Dyrektorem naczelnym ZWAP został mianowany Jerzy Olczak.

  25 XI. Klub PSS zorganizował spotkanie czytelników z pisarzem Kamilem Giżyckim.

  30 XI. Jesienne walne zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów z udziałem 165 osób. Przewodniczył Bolesław Pratiuk. M.in. powzięto uchwałę o przekazaniu punktu mechanicznego nr 2 do Spółdzielni im. 26 Października.

  ● W listopadzie wydany został przez. Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej i Zrzeszenie Prawników Polskich kolejny „Zeszyt Świdnicki” (jednodniówka, 16 stron, nakład 500 egzemplarzy). Zawierał wiersze Bolesława Sedlaczka oraz artykuły, których autorami byli: Franciszek Jarzyna, Włodzimierz Zawada, Jan Wiszniewski, Stanisław Klusko, Mieczysław Piechowski, Władysław Orłowski, Stanisław Szeller.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz