Carl Gottlieb Suarez – kodyfikator pruskiego prawa urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

Opublikowano: 24 maja 2012, Odsłon: 3 527
 • Do 1945 roku na północnej ścianie świdnickiego ratusza znajdowała się tablica upamiętniająca Carla Gottlieba Suareza (Svareza).

  Był on synem świdnickiego adwokata, później i radcy miejskiego Gottfrieda Suareza Doroty Gerhard córki pastora w Ciepłowodach. Carl Gottlieb urodził się 27 lutego 1746 roku w Świdnicy, przy dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej, w nieistniejącym dziś budynku stojącym w ogrodzie dawnego kompleksu hotelowo-restauracyjnego „Volksgarten”, który po 1945 roku pełnił rolę domu kultury i z czasem popadł w ruinę. Przed wojną na tym domu – obecnie odnowionym po kapitalnym remoncie ukończonym w roku 2008 – znajdowała się też tablica ku czci Suareza.

  C.G. Suarez w latach 1755-1762 był uczniem ewangelickiego liceum mieszczącego się w odremontowanym dziś budynku na placu Pokoju numer 2.

  W roku 1762 w wieku 16 lat rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, które ukończył już w 1766 roku zdająć egzamin asesorski. Potem pracował w administracji prowincji śląskiej we Wrocławiu, reformował sądownictwo świdnickie i złożył państwowy egzamin sędziowski.

  Ponieważ był bardzo pilny i zdolny, mając zaledwie 26 lat został wyższym radcą rządowym we Wrocławiu. Tutaj opracował regulamin Uniwersytetu Wrocławskiego i katolickich gimnazjów śląskich. Zajmował się również sprawami rolnictwa. Stał się najbliższym współpracownikiem ówczesnego śląskiego ministra sprawiedliwości Johanna Heinricha Casimira von Carmera.

  Kiedy Carmer na polecenie króla Fryderyka II objął stanowisko kanclerza Prus, mianował Suareza ministrem sprawiedliwości. Carl Gottlieb przeniósł się do Berlina i zajął w latach 1780-1788 najważniejszą kodyfikacją (zebraniem w jednolitą całość) prawa pruskiego w XVIII wieku. Był współautorem tak zwanego „Landrechtu Pruskiego” – powszechnego prawa krajowego dla państw królewsko-pruskich (Allgemeines Landrecht die Koniglich Preussischen Staaten). Wprowadzono je 5 lutego 1794 roku w całym państwie pruskim i obowiązywało ono w zmodyfikowanej formie aż do 1 stycznia roku 1900.

  W międzyczasie Suarez pracował również nad ordynacją hipoteczną, gotową w roku 1785. W 1793 roku na bazie tak zwanego „Kodeksu Fryderyka” opracował Powszechną Ordynację Sądową (Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten) – czyli kodeks postępowania cywilnego. Był autorem dwóch popularnych broszur publicystycznych:”Nauki o prawach” oraz „Listów o obecnej reformie prawa w państwach pruskich”.

  Wyczerpująca praca nadszarpnęła zdrowie Suareza. Chorując, zmarł w Berlinie 14 maja 1798 roku mając zaledwie 52 lata i tu został pochowany pięć dni później. Krótko przed zgonem został jeszcze członkiem Akademii Umiejętności w Berlinie.

  Carl Gottlieb Suarez był żonaty z młodszą od siebie o 9 lat Joanną Dorotą Arndt (1755-1827). Ich małżeństwo było bezdzietne.

  Ten wybitny pruski prawodawca w 90. rocznicę śmierci został uczczony wystawieniem swojego popiersia w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Berlinie. Nastąpiło to z polecenia cesarza Niemiec Fryderyka III w dniu 23 maja 1888 roku.

  Suarez miał również swój pomnik we Wrocławiu, który stał do końca drugiej wojny światowej na obecnym placu biskupa Nankiera. Twórcą rzeźby wykonanej z brązu był Peter Breuer, a uroczyste odsłonięcie miało miejsce w roku 1896.

  W naszym mieście oprócz dwóch wspomnianych już wyżej tablic osiągnięcia tego wybitnego świdniczanina upamiętniała jedna z ulic w centrum miasta. Niemiecka nazwa Suarezstrasse zniknęła latem roku 1945. Od tego czasu jest to ulica Muzealna.


  Kategoria: Znani i nieznani Świdniczanie oraz związki wybitnych ze Świdnicą

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz