1964.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 893
 • 1 I. Przejęcie wykonawstwa robót inwestycyjnych w Świdnicy przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Południe”. Poprzednio wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego we Wrocławiu.

  1 I. Przejęcie przez MHD Artykułami Spożywczymi agend przedsiębiorstwa Miejski Handel Mięsem. Dyrektorem MHD był wtedy Wacław Komorowski, dyrektorem MHM – Michał Czarka. Zastępcą dyrektora MHD został mianowany Tadeusz Nowak.

  1 I. Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu została przeszeregowana z kategorii II do I. Podstawą do tej decyzji Centralnego Związku RSZiZ w Warszawie stało się osiągnięcie przez spółdzielnię w Świdnicy w roku 1963 sumy obrotu 13.720.000 zł.

  1 I. Przejęcie przez Spółdzielnię im. 26 Października od Spółdzielni Inwalidów wszystkich punktów naprawy maszyn biurowych, z uwagi na to, że warunki pracy w tej dziedzinie nie były odpowiednie dla inwalidów (częste wyjazdy w teren).

  1 I. Stanowisko inspektora szkolnego objął Adam Masternak.

  1 I. Fabryka Wagonów otworzyła bazę kolonijną dla dzieci swoich pracowników w Jugowie. Wcześniej uruchomiono podobne obiekty w Łagowie (1958 rok) i w Trzebieży (1959 rok).

  1 I. Kierownikiem przychodni obwodowej na placu Lenina [świętej Małgorzaty] został mianowany przez PMRN lekarz Edward Mikuś (jego poprzednikiem na tym stanowisku był dr Czesław Wasilewski).

  10 I. Prezydium MRN powołało Radę Nadzoru Społecznego w hurtowni WPHS. W skład jej weszli kierownicy wydziałów handlu PMRN i PPRN: Tadeusz Skiślewicz i Henryk Biedroń oraz przedstawiciele przedsiębiorstw handlowych: Tadeusz Nowak (MHD Artykułami Spożywczymi), Stanisław Tomikowski (PSS), Stanisław Grocholski (SZG), jak również delegat NBP. Prezydium MRN tworzyli w tym czasie: Mikołaj Hankiewicz (przewodniczący), Aleksander Olejnik (zastępca przewodniczącego), Mieczysław Przenzak (sekretarz), Marian Ziarkiewicz, Władysław Hercuń i Adolf Tołłoczko.

  15 I. W Świdnicy obradowała konferencja dyrektorów liceów pedagogicznych i studiów nauczycielskich z terenu województwa wrocławskiego, poświęcona głównie tematyce wychowania muzycznego. Jej gospodarzem było Liceum Pedagogiczne im. Marii Curie-Skłodowskiej.

  17 I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zorganizowała w sali Klubu ZWAP uroczystość z okazji wykonania przez warsztaty szkolne 1.000 wiertarek typu IWS 15 S i wykonania planu produkcyjnego w sumie ponad 4 mln zł.

  24 I. Przy wejściu do Urzędu Pocztowego na placu Grunwaldzkim zainstalowano „żółtą skrzynkę” dla listów poleconych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz