1964.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 790
 • 1 III. VI konferencja sprawozdawczo-wyborcza Komitetu Miejskiego i Powiatowego Związku Młodzieży Socjalistycznej w sali KP PZPR. I sekretarzem KP ZMS był wówczas J. Moczała.

  1 III. Wrocławski Teatr „Rozmaitości” wystawił w sali teatralnej „Poskromienie złośnicy” Szekspira.

  1 III. Wprowadzono ulgowe stawki opłat za przejazd autobusami miejskimi w kwocie 40 gr dla młodzieży szkolnej, inwalidów i nie pracujących emerytów, jak również dla żołnierzy.

  3 III. IV Zjazd Instruktorów świdnickiego Hufca ZHP. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej nadała honorową odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Janinie Kocembie (dyrektor Liceum Pedagogicznego), Zygmuntowi Małeckiemu (sekretarz KP PZPR), Mikołajowi Hankiewiczowi (przewodniczący MRN), Stefanowi Kołodziejskiemu (przewodniczący PRN) i Zbigniewowi Danielskiemu (kierownik Szkoły Podstawowej nr 3).

  4 III. Występ Państwowego Teatru z Jeleniej Góry: „Dziewiąty sprawiedliwy” Jurandota. W jednej z ról wystąpił dawny aktor świdnickiego teatru Karol Chorzewski.

  4-8 III. Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej juniorek. Klub Polonia zajął pierwsze miejsce (w Tomaszowie Mazowieckim). W poprzednich latach juniorki Polonii w finałach rozgrywek o mistrzostwo Polski uzyskiwały wyniki: w roku 1956 – III miejsce, w roku 1957 – II, w roku 1958 – II, w roku 1959 – I, w roku 1960 – I, w roku 1961 – I, w roku 1962 – III i w roku 1963 – I.

  7-8 III. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Polska i radziecka poezja przyjaźni i braterstwa” z udziałem 28 uczestników. Na eliminacje wojewódzkie wytypowani zostali: Maria Jurkiewicz (Liceum Pedagogiczne), Elżbieta Janiec (I LO) i Zofia Grabiec (Technikum Ekonomiczne). Na eliminacje wojewódzkie konkursu dla szkół podstawowych wytypowano Teresę Mecner (szkoła nr 2) i Zofię Maciejewską (szkoła nr 12).

  8 III. W Teatrze Miejskim odbył się inauguracyjny koncert Miejskiej Orkiestry Symfonicznej, zorganizowanej staraniem Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej i Państwowej Szkoły Muzycznej. W skład orkiestry weszli muzycy-amatorzy oraz absolwenci i uczniowie PSM – w łącznej liczbie 38 osób. Jako solistka wystąpiła Kazimiera Germak, dyrygował kierownik zespołu Eugeniusz Mirecki.

  9 III. Wrocławski Teatr Polski wystawił w Świdnicy „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry.

  10 III. Utworzony został Dyskusyjny Klub Filmowy. Przewodniczącym rady klubu został Szczepan Bakalarczyk (pracownik ŚFUP), a sekretarzem – Maryla Gremplewska (pracownik DZM).

  11 III. Świdnicki oddział PCK zwołał naradę z udziałem przedstawicieli Związku Zawodowego Służby Zdrowia, Związku Nauczycielstwa Polskiego, ZMS, ZMW i ZHP celem omówienia wspólnego działania w ramach Roku Kultury Sanitarnej w szkołach i placówkach wychowawczych. Postanowiono m.in. zapewnić sobie pomoc rodziców w tej akcji.

  15 III. Dyplomanci Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej z Wrocławia dali koncert w auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Wykonawcami byli: Bożena Zaborowska (wiolonczela), Jerzy Mrozik (flet) i Zofia Matkowska (fortepian).

  19 III. Walne zgromadzenie PSS. Powzięto uchwałę o przejęciu z dniem 1 kwietnia agend i placówek handlowych w Żarowie, gdzie działała dotąd odrębna, samodzielna PSS.

  20-21 III. W Świdnicy bawiła delegacja Centralnej Komisji Koordynacyjnej z Warszawy z dyrektorem departamentu Ministerstwa Kultury i Sztuki Czesławem Kałużnym na czele. Goście obejrzeli w Klubie PSS spektakle: „Karola” Mrożka i Teatru Poezji (twórczość Różewicza), wzięli też udział w posiedzeniu kierowników sekcji Towarzystwa Kultury [Kulturalnego] Ziemi Świdnickiej (w Wydziale Kultury).

  21 III. Miejska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Eugeniusza Mireckiego dala drugi koncert w sali teatru. Obecni byli na nim członkowie Centralnej Komisji Koordynacyjnej z Warszawy.

  30 III. Zmarł inżynier Teofil Szymczykiewicz, wieloletni architekt powiatowy w Świdnicy. Miał lat 57.

  ● W marcu przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży powstał zespół pieśni i tańca „Ślężanie” pod kierownictwem instruktorów: Marii Skiślewicz, Antoniego Dudy i Eugeniusza Łaby. Zespół liczył 200 osób (chór, balet i kapela).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz