1964.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 376
 • 1 IV. Podporządkowanie Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK.

  4 IV. Zmiana na stanowisku prezesa Rady Nadzorczej PSS. Został nim Henryk Liberski, a jego zastępcą Paweł Drapacz. Poprzedni prezes, Henryk Tłomak wyjechał ze Świdnicy.

  10 IV. Zmarł nagle na zawał serca Jan Cybiński, nauczyciel języka niemieckiego w Liceum Pedagogicznym. Pogrzeb odbył się we Wrocławiu.

  11 IV. Walne zgromadzenie Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w lokalu Cechu Rzemiosł przy ulicy 1 Maja 7 z udziałem 50 członków. Obradom przewodniczył Roman Jagliński. Wysłuchano sprawozdań za rok 1963, zatwierdzono bilans i podział czystej nadwyżki, z której przeznaczono na Fundusz Budowy Szkół 20.282 zł, na kulturę fizyczną 4.113 zł, na rozwój spółdzielni uczniowskich 1.028 zł, na czyny społeczne dla miasta 10.000 zł, na konserwację obozu Gross-Rosen 1.000 zł i na cele kulturalno-oświatowe 6.000 zł. W tydzień później rada spółdzielni dokonała zmiany zarządu. Jego przewodniczącym został Marian Bielawski, zastępcą przew. Kazimierz Zimnoch, a sekretarzem Włodzimierz Mol. Rada wybrała też swego przewodniczącego w osobie Stanisława Kulisiewicza oraz Komisję Rozdziału Surowców z Witoldem Mioduskim jako jej przewodniczącym.

  11 IV. W sali ZWAP wystąpił zespół „Niebiesko-Czarni”.

  17 IV. Przy MPGK nr 2 utworzono Biuro Zakwaterowania dla osób przybywających do Świdnicy na pobyt czasowy, pośredniczące przy wynajmowaniu kwater prywatnych w cenie 30 zł za pokój 1-osobowy na dobę. Biuro zostało zorganizowane z uwagi na dotkliwy brak miejsc noclegowych w hotelu miejskim.

  21 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Głównym tematem obrad było przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarczego i budżetu terenowego za rok 1963.

  25 IV. Teatr „Rozmaitości” z Wrocławia zaprezentował na scenie świdnickiej „Świętą Joannę” G.B. Shawa.

  29 IV. Uroczystość wręczenia załodze przedsiębiorstwa MHD Artykułami Przemysłowymi przez przedstawicieli Min. Handlu Wewnętrznego i Zarządu Głównego ZZPHiSp. proporca za zdobycie III miejsca w skali krajowej we współzawodnictwie o tytuł najlepszego przedsiębiorstwa branży przemysłowej.

  30 IV. Prezydium MRN uchwaliło nowe zasady przydziału mieszkań z nowego budownictwa. 40% nowych mieszkań przeznaczono dla rodzin zamieszkałych w budynkach wytypowanych do rozbiórki, 23% na przekwaterowanie rodzin z pomieszczeń niemieszkalnych lub nadmiernie zagęszczonych, 25% na mieszkania dla fachowców (nauczycieli, lekarzy itp.), 10% do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, a 2% zatrzymano jako rezerwę do. dyspozycji przewodniczącego PMRN.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz