1964.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 385
 • 4 VI. Została utworzona przez Prezydium MRN Odwoławcza Komisja Czynszowa. Jej przewodniczącym został Michał Kłoczko, a zastępcą przewodniczącego Franciszek Malina.

  5-7 VI. W Teatrze Miejskim przez trzy dni odbywały się wojewódzkie eliminacje amatorskich zespołów estradowych.

  1 VI. Nastąpiła kolejna zmiana zarządu Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu. Przewodniczącym zastał Włodzimierz Mol, jego zastępcą Julian Sztejnberg, sekretarzem Stanisław Wasilewski.

  9 VI. Walne zgromadzenie Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powzięto uchwałę, przekształcającą ją na spółdzielnię międzyzakładową. W wyniku wyborów uzupełniających weszli do rady spółdzielni: Edward Speidel, Marian Jesionkowski i Helena Paczyńska. Zarząd spółdzielni działał do tego czasu w składzie: przewodniczący Roman Smereczyński, zastępcy przewodniczącego – Henryk Butmankiewicz i Bronisław Turkowid. W dniu 12 czerwca funkcje zastępców przewodniczącego objęli: Edward Speidel i Józef Drzazga.

  11 VI. Został utworzony komitet redakcyjny „Kroniki miasta”, na opracowanie której władze wojewódzkie kładły duży nacisk. W skład komitetu weszli: Mieczysław Przenzak (przewodniczący), Krystyna Kędzierska (pracownik techniczny), Teodor Ostrowski, Adolf Tołłoczko, Stanisław Kotełko, Leon Szwak, Franciszek Jarzyna, Jerzy Michalski, Danuta Sajdak i Jan Czekanowski. Komitet ten nie przejawił większej działalności.

  11 VI. „Ania z Zielonego Wzgórza” w Teatrze Miejskim, w wykonaniu zespołu teatru jeleniogórskiego.

  18 VI. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie PSS przy placu Grunwaldzkim 11 z udziałem 272 osób. Przewodniczył obradom Stanisław Pieloch, a sprawozdanie za rok 1963 złożył prezes zarządu Wacław Janicki. Obecna na zebraniu przedstawicielka Krajowego Związku Spółdzielni Odzieżowych i Włókienniczych stwierdziła, że „Nowe Życie” należy do czołowych spółdzielni w kraju dzięki dobrej organizacji pracy i zdyscyplinowaniu załogi.

  14 VI. 48 członków ZBoWiD wzięło udział w czynie społecznym przy porządkowaniu terenu byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Nadzór nad dalszymi robotami technicznymi powierzono zastępcy architekta powiatowego Alojzemu Narlochowi.

  16 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Głównym tematem obrad były sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

  16 VI. Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej zostały podporządkowane nowo utworzonemu Zjednoczeniu Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej „Mera”, podległemu Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego (poprzednio ZWAP podlegał Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych). Nowe władze nadrzędne postanowiły zmienić nazwę fabryki na: Zakłady Aparatury Elektrycznej. Na skutek protestów i interwencji dyrekcji (dyrektor J. Olczak) i Rady Robotniczej (przewodniczący Jan Skiba), w dniu 30 października 1964 roku przywrócona została poprzednia nazwa, mająca swoją długoletnią tradycję i dobrą markę u zagranicznych kontrahentów. Interwencję w tej sprawie poparło m.in. Towarzystwo Handlu Zagranicznego „Elektrim”.

  19-21 VI. I Przegląd Dorobku Średnich Szkół Muzycznych i Liceów Muzycznych Ziem Zachodnich i Północnych, zorganizowany staraniem Państwowej Szkoły Muzycznej i Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej w Teatrze Miejskim. W przeglądzie uczestniczyły szkoły z Wrocławia, Wałbrzycha, Zielonej Góry, Opola i Olsztyna oraz z Goerlitz i Drezna (NRD). Jury przewodniczył prof. dr Liebhardt, rektor wrocławskiej PWSM. Na zakończenie odbyła się konferencja i spotkanie nauczycieli w auli Państw. Szkoły Muzycznej.

  20 VI. Walne zgromadzenie członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa”. Obecnych było 88 osób, przewodniczyła Maria Moraczewska. Przeprowadzono wybory uzupełniające do 9-osobowej Rady Nadzorczej, której skład ustalono następująco: Maria Plizga (przewodniczący), Julian Latała (zastępca przewodniczącego), Ryszard Michalak (sekretarz), Jerzy Przybylski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Roman Jaroszewicz, Henryk Kokoszko, Tadeusz Matysiak, Andrzej Lechowicz i Zygmunt Sosak. Obroty spółdzielni w roku 1963 wyniosły 10.283.406 zł, a czysty zysk 1.419.651 zł.

  20 VI. Na Rynku odbyła się „żakinada”’ z udziałem młodzieży szkolnej. M.in. zaprezentowano szereg kostiumowych scen z historii Polski. „Burmistrzem” był Dill, uczeń Liceum Pedagogicznego.

  25 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. M.in. powołano na niej Zarząd Gospodarki Terenami. Rozpoczął on działalność z dniem 1 lipca jako samodzielna jednostka organizacyjna, podlegał Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN i miał za zadanie opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zatrudniał 4 pracowników etatowych.

  26 VI. Eliminacje Wojewódzkie konkursu najlepszych amatorskich zespołów PSS w Klubie PSS. Na koncert centralny we Wrocławiu zakwalifikowały się ze Świdnicy: Teatr Poezji „Spotkania” z programem pt. „Daj buzi, piosenko!” (układ tekstów i reżyseria – Tadeusz Pajdała i Maciej Wojciechowski) oraz zespół muzyczny „Piccolo”.

  27 VI. Otwarcie Klubu Prasy i Książki „Ruch” przy jednostce wojskowej.

  30 VI. W mieście wolnych było 479 miejsc pracy dla mężczyzn przy zupełnym braku kandydatów. Pracy szukało natomiast 566 kobiet przy 60 wolnych miejscach, ale tylko do prac sezonowych w rolnictwie i leśnictwie.

  30 VI. Na każdy tysiąc mieszkańców 344 posiadało książeczki oszczędnościowe PKO z wkładem średnim 3 311 zł. W mieście i powiecie działały 44 przyzakładowe ajencje PKO.

  ● Spółdzielnia Pracy im. Marcelego Nowotki wyprodukowała w I półroczu 54.240 par rajtuzów bawełnianych i wełnianych, 6.661 bluzek damskich, 1.511 kamizelek damskich, 1.279 garsonek, 778 swetrów damskich z anilany, 1.891 pulowerów męskich i chłopięcych oraz 193 sukienki. Ponadto dla Fabryki Rękawiczek „Renifer” wyprodukowano poza planem 11.015 ściągaczy wełnianych do rękawic. Spółdzielnia borykała się w tym czasie z dużymi trudnościami zaopatrzenia w surowce (przędzę wełnianą).

  ● W mieście i powiecie zebrano w I półroczu 1964 roku 51.648 ton złomu, najwięcej w województwie. Na dobre wyniki wpłynęła terminowa realizacja zobowiązań podjętych dla uczczenia 20-lecia PRL i IV Zjazdu PZPR. Pełnomocnikiem powiatowym do spraw zbiórki złomu był Bolesław Liga.

  ● W roku szkolnym 1963/1964 Dom Kultury Dzieci i Młodzieży zorganizował 17 imprez środowiskowych, m.in. konkurs piosenkarski, rajd kolarski szlakiem zamków śląskich, wieczornicę z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, dwie imprezy noworoczne, wystawę prac plastycznych dzieci pod hasłem: „Tu żyjemy i mieszkamy” oraz imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. We wszystkich imprezach wzięło udział łącznie 4.000 uczestników.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz