1964.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 140
 • 1 IX. Liceum Pielęgniarskie zostało przekształcone w Liceum Medyczne. Dyrektorem pozostała Helena Szostkiewicz, a grono pedagogiczne tworzyli: Anna Dytewska, Halina Kasperska, Jan Dembowski, Zofia Stauffer, Jerzy Miedziołko, Andrzej Stelmach, Maria Gurgul, Danuta Kamińska, Maria Bielecka, Janina Nowak, Irena Zielińska, Lucyna Dzidek, Józefa Lewicka, Regina Markiewicz, Anna Świąder i Wanda Roszkiewicz.

  1 IX. Do grona nauczycielskiego Liceum Pedagogicznego przybyli: Marian Dudek, Barbara i Władysław Lechotowie, Maria Przyborowska, Aniela Zając i Maria Zubkowska.

  1 IX. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży wobec rozpoczęcia kapitalnego remontu jego siedziby przy ulicy [Joachima] Lelewela 17 był zmuszony zlokalizować swoją działalność w różnych punktach miasta i tak: pracownia modelarstwa lotniczego (instruktor Jerzy Skiślewicz) mieściła się w szkole nr 3, pracownia radiotechniczna (instruktor Stefan Pawlewski) w Klubie PSS, pracownia fotograficzna (instruktor Franciszek Pulit) – tamże, pracownia muzyczna (instruktor Eugeniusz Łaba) w świetlicy Fabryki Rękawiczek, a klub kulturystyczny (instruktor Ryszard Cyrbes) w szkole nr 3 i w Zakładzie Poprawczym. Chór ćwiczył w szkole nr 13, zaś balet w szkołach nr 11 i 13 oraz w Słotwinie.

  3-4 IX. W sali Klubu PSS obradowała II Ogólnopolska Konferencja Cukrownicza na temat: „Produkcja urządzeń cukrowniczych i perspektywy jej rozwoju”. Zorganizowały ją: dyrekcja ŚFUP i koło zakładowe SIMP. Autorami referatów byli specjaliści z Warszawy, Krakowa i Łodzi. Referat pt. „Realizacja planu rozwoju techniki w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych” wygłosił Stanisław Kosarzewski.

  5 IX. W świetlicy ZEM przy ulicy Westerplatte 29 odbyła się Ogólnopolska Narada Naukowo-Techniczna na temat: „Projektowanie linii montażowych i gniazd obróbczych przy produkcji seryjnej”. Organizatorem jej był zarząd oddziału SIMP w Wałbrzychu przy współudziale KZ SIMP przy ZEM. Referentami byli specjaliści z Warszawy i Wrocławia.

  8 IX. Członkowie organizacji społecznych kwestowali na ulicach miasta na odbudowę Warszawy. Zebrano ogółem kwotę 6.000 zł.

  15 IX. Zmiana na stanowisku sekretarza propagandy KP PZPR: na miejsce towarzysza Małeckiego przyszedł Tadeusz Sajan, dotychczas nauczyciel I LO im. Jana Kasprowicza.

  15 IX. Klub sportowy Polonia zrzeszał 513 członków, w tym 430 mężczyzn i 83 kobiety. Sekcja bokserska liczyła 82 członków, gimnastyczna – 79, lekkiej atletyki – 76, piłki nożnej – 90, koszykówki – 53, siatkówki – 84 i tenisa stołowego – 29.

  17 IX. Uroczystość inauguracji roku kulturalno-oświatowego 1964/1965, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kawiarni „Teatralna”.

  19 IX. Występ piosenkarki Anny German w Teatrze Miejskim.

  20 IX. Świdnicki Oddział ZBoWiD zorganizował manifestację patriotyczną na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

  27 IX. Zjazd powiatowy Stronnictwa Demokratycznego w siedzibie własnej (Rynek 38). Wybrano nowy powiatowy komitet, którego prezydium ukonstytuowało się następująco: Stanisław Lasiewicz – prezes, Halina Rosiakowa – zastępca przewodniczącego, Franciszek Jarzyna – sekretarz oraz Eugeniusz Szczurek, J. Wyszomirski, Maria Krasicka i Bolesław Krzyżanowski. W zjeździe uczestniczyli jako goście: Władysław Ilnicki (KP PZPR), Cichla (PK ZSL), Hankiewicz (przewodniczący PMRN), prof. Antoni Knot (przewodniczący WK SD) i Felicja Strzemboszowa (założycielka SD w Świdnicy w 1945 roku).

  29 IX. Wspólna sesja MRN i PRN. Powzięto uchwałę w sprawie usprawnienia działalności służby zdrowia i opieki społecznej, postulującą m.in. uruchomienie przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pracowni higieny pracy, zaopatrzenie Pogotowia Ratunkowego w aparat rentgenowski, uruchomienie ambulansu dentystycznego oraz utworzenie Poradni Międzyszkolnej przy plalcu Grunwaldzkim.

  ● We wrześniu w wydzielonym budynku Szpitala Miejskiego przy placu Wojska Polskiego uruchomiono oddział okulistyczny na 26 łóżek. Jego ordynatorem został dr Benon Łukaszewicz.

  ● Miejska Orkiestra Symfoniczna wystąpiła w Pszennie na uroczystości dożynek.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz