1965.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 754
 • 2 XII. Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół (przewodniczący Mieczysław Przenzak) przyznał nagrody na zakup pomocy naukowych szkołom, które uzyskały najlepsze wyniki w zbiórce na ten cel makulatury i surowców wtórnych. I i II LO oraz Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymały po 5.000 zł, a Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 10 – po 2.500 zł.

  3 XII. Prezydium MRN zapoznało się z całokształtem działalności Świdnickich Zakładów Przemysłu Wełnianego. W powziętej uchwale PMRN wskazało na konieczność budowy przez ŚZPW kanału odprowadzającego ścieki i osadnika. Dyrektorem ŚZPW był w tym czasie Eugeniusz Kosiba, głównym mechanikiem Franciszek Legut, sekretarzem POP Alfons Pieczyński, przewodniczącą Rady Zakładowej Franciszka Świrska, a przewodniczącym Rady Robotniczej Władysław Touerle. Zakłady zatrudniały 324 pracowników, w tym 261 robotników.

  8 XII. W wieku 58 lat zmarł Leon Szwak, historyk i archeolog, jeden z inicjatorów utworzenia w Świdnicy muzeum regionalnego.

  11 XII. W kawiarni Klubu PSS przy placu Grunwaldzkim 12 otwarto wystawę malarstwa portretowego plastyka-amatora Lesława Markiewicza.

  12 XII. Występ wrocławskiego Teatru „Rozmaitości” – „Cud w Alabamie”. Wykonawczynią jednej z głównych ról była Janina Skałacka, niegdyś aktorka Państwowego Teatru w Świdnicy.

  12 XII. Zawody siatkówki męskich drużyn harcerskich o puchar przechodni Komendy Hufca ZHP. Zwyciężyła drużyna II LO przed LO Strzegom i Technikum Budowlanym. Rozegrane w tydzień później zawody siatkówki drużyn żeńskich dały zwycięstwo również drużynie II LO przed Liceum Pedagogicznym i I LO.

  17 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w siedzibie PMRN przy placu Grunwaldzkim 14. Uchwalono plan gospodarczy i budżet na rok 1966.

  23 XII. Prezydium MRN powzięło decyzję o utworzeniu w Świdnicy Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Na jego siedzibę przeznaczono parterowe pomieszczenia w Ratuszu. Prace związane z ich adaptacją na cele muzealne powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu.

  31 XII. W mieście zatrudnionych było w gospodarce uspołecznionej 19.588 osób, w tym 11.496 mężczyzn i 8.092 kobiety. Na poszczególne działy przypadało:

  Dział gospodarki Osób
  Przemysł 12.113
  Rolnictwo (ogrodnictwo) 218
  Budownictwo 884
  Handel 1.856
  Łączność (transport) 1.540
  Leśnictwo 28
  Oświata i kultura 821
  Ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna 826
  Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 867
  Administracja i wymiar sprawiedliwości 323
  Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe 122
  Pozostałe 390

  31 XII. Powiatowy Ośrodek Metodyczno-Instruktażowy z siedzibą w Witoszowie (później przeniesiony do Świdnicy) zatrudniał 6 pracowników umysłowych. Byli nimi: Stanisław Marciniak (kierownik), Antoni Salabura (instruktor muzyczny), Janusz Tham (instruktor politechnizacyjny), Andrzej Mester (instruktor oświatowy), Helena Wolin (instruktor artystyczny) i Elżbieta Lutowska (sekretarka). Ośrodek prowadził systematyczne szkolenia kierowników klubów zakładowych i przewodniczących rad społecznych, organizował też różnego rodzaju konkursy i wystawy. W roku 1965 przeprowadził około 150 odczytów, prelekcji i spotkań na terenie powiatu.

  ● W roku 1965 odbyło się ogółem 7 sesji Miejskiej Rady Narodowej i 33 posiedzenia Prezydium MRN. Komisje MRN odbyły 88 posiedzeń i przeprowadziły 193 kontrole.

  ● ZWAP wyprodukował w roku 1965 około 90.000 nowych liczników elektrycznych 1-fazowych wysoko-przeciążalnych typu A-5, uodpornionych na działanie klimatu tropikalnego. Twórcą był zespół inżynierów i techników biura konstrukcyjnego ZWAP z inż. Bolesławem Matuszewskim na czele.

  ● Świdnicka Fabryka Wagonów wyprodukowała około 900 wagonów na eksport, głównie do ZSRR. Były to przede wszystkim 100-tonowe wagony samowyładowawcze typu „dumcar” oraz cysterny do przewozu chemikaliów. Plan roczny fabryka wykonała już 15 grudnia, dając w sumie w tym roku 77,7% całej wartości produkcji eksportowej miasta.

  ● Świdnickie Fabryki Mebli wykonały 236.167 skrzynek do radioodbiorników i telewizorów o łącznej wartości 133.629.000 zł. Zatrudniano 803 pracowników (w tym 382 kobiety) w Świdnicy i 175 pracowników (w tym 75 kobiet) w Jaworze.

  ● Spółdzielnia krawiecka „Nowe Życie” wyprodukowała 75.344 płaszcze damskie. Pracowały w niej 323 osoby, w tej liczbie 283 robotników produkcji, 8 robotników usług, 3 obsługi, 24 pracowników umysłowych i 25 uczniów. Wyposażenie stanowiło 46 maszyn stebnówek i 16 maszyn specjalnych.

  ● DZBR „Renifer” wyprodukowały 720.000 par rękawiczek (w tym 80.000 par na eksport) oraz 250.000 m kw. skór. Odbiorcami zagranicznymi były: Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Kanada, Belgia, Holandia, USA, Austria, RFN i Norwegia. Podstawowy asortyment wyrobów DZBR stanowiły skóry kozie, baranie, jagnięce, koźle, cielęce, świńskie, psie, sarnie, jelenie, borsucze i skoczków.

  ● Spółdzielnia Pracy im. „26 Października” posiadała w 1965 roku 3 zakłady produkcyjne: stolarnię (Westerplatte 47), tapicernię (Westerplatte 18) i płytownię (Wrocławska 3-5) oraz 11 punktów świadczących usługi w zakresie stolarstwa budowlanego i meblowego, tapicerstwa, szklarstwa, malarstwa, ślusarstwa oraz naprawy maszyn biurowych i innych. Prezesem zarządu spółdzielni był inż. Janicki.

  ● Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej zorganizowało: Festiwal Uczniów Średnich Szkół Muzycznych i Liceów Muzycznych Ziem Zachodnich i Północnych, konkurs powiatowy pt. „To musicie zobaczyć”, obchód inauguracyjny Dni Ochrony Zabytków, sesję popularnonaukową na temat historii Świdnicy, 3 wystawy plastyków, wystawę archeologiczną, 8 koncertów Miejskiej Orkiestry Symfonicznej, 4 koncerty chóru „Hejnał” (przy współudziale DZBR „Renifer”), 4 występy amatorskiego zespołu teatralnego „Tete a tete” oraz 2 koncerty muzyki lekkiej i tanecznej zespołu „Komety”.

  ● MKS „Polonia” przeprowadził w ciągu roku 95 imprez, w tym 52 w Świdnicy i 43 na wyjeździe. Klub zrzeszał na koniec roku 825 członków, w tym 595 zawodników.

  ● Zarejestrowano w mieście 3 nowe stowarzyszenia: „Pax”, Polski Związek Niewidomych i Związek Hodowców Kanarków, zlikwidowano natomiast Zrzeszenie Radców Prawnych, jako nieprzejawiające żadnej działalności. Łącznie w Świdnicy działały 42 stowarzyszenia społeczne. W Towarzystwie Szkoły Świeckiej funkcję prezesa objęła Gertruda Wichary.

  ● W ciągu roku wystąpiły następujące choroby zakaźne: dur brzuszny – 1 wypadek, dur wysypkowy – 1, salmonelloza – 6, wirusowe zapalenie wątroby 150, płonica – 112, odra – 107, ospa wietrzna -269, biegunka u dzieci do 2 lat – 37, zapalenie przyusznicy – 65, krztusiec – 18, czerwonka – 15.

  ● W mieście zanotowano 23 pożary. Ponadto Straż Pożarna wyjeżdżała 41 razy do pożarów na terenie powiatu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz