1965.01 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 917
 • 1 I. Przejęcie przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zadań związanych z rozbiórkami domów i porządkowaniem terenów po rozbiórkach. Zajmujący się dotąd tymi sprawami Oddział Robót Rozbiórkowo-Porządkowych przy PMRN został z dniem 31 grudnia 1964 roku zlikwidowany.

  1 I. Integracja przedsiębiorstwa DZBR. Zakłady w Chojnowie, Prochowicach i Głuchołazach zostały podporządkowane dyrekcji w Świdnicy.

  1 I. Przekształcenie samodzielnego dotąd przedsiębiorstwa Świdnickie Zakłady Gastronomiczne w oddział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomicznego z zachowaniem dawnej nazwy.

  1 I. Przekazanie punktu naprawy radioodbiorników, telewizorów i sprzętu gospodarstwa domowego przy ulicy Frontu Narodowego 2 [Franciszkańska] przez Spółdzielnię „Aparatura Pomiarowa” spółdzielni „Elektron” we Wrocławiu. Kierownikiem punktu był Ryszard Nitkiewicz. Działalność „Aparatury Pomiarowej” polegała w tymi czasie na świadczeniu usług w zakresie naprawy wag i innych urządzeń, usług ślusarskich oraz na produkcji wyrobów elektrotechnicznych i innych z blach i mas plastycznych oraz wykonywaniu instalacji.

  1 I. Szpital Miejski posiadał 410 łóżek, w tym na wydziale wewnętrznym 58, dziecięcym 40, zakaźnym 61, gruźliczym 70, położniczo-ginekologicznym 66, laryngologicznym 15 i okulistycznym 26, a także 42 łóżeczka dla noworodków.

  3 I. W wieku 81 lat zmarł kompozytor Mieczysław Kozar-Słobódzki, autor muzyki do popularnych pieśni: „Białe róże”, „Bajki”, „Wizja szyldwacha” i innych. W Świdnicy był pierwszym dyrektorem I LO, a następnie Liceum dla Dorosłych. Uczestniczył czynnie w życiu artystycznym i społecznym miasta. Na jego pogrzebie w dniu 7 stycznia obecni byli przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych, delegacje wszystkich szkół świdnickich i tłumy mieszkańców miasta. Orkiestra ZWAP wykonała nad mogiłą pieśń „Białe róże”.

  5-6 I. Występy Teatru „Rozmaitości” z Wrocławia w Teatrze Miejskim: „Garść piasku” J. Przeździeckiego. Trzecie przedstawienie tej sztuki odbyło się w dniu 19 lutego.

  12-14 I. Państwowy Teatr w Wałbrzychu wystawił w sali teatru „Zemstę” Fredry. Powtórzono ją 5 i 6 marca.

  16-17 I. Przedstawienie dramatu Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” w sali teatralnej w wykonaniu Teatru „Rozmaitości”.

  25 I. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Międzyzakładowego Klubu Sportowego Polonia. Wybrano nowy, 26-osobowy zarząd, którego prezydium stanowili: Władysław Refcio – prezes, Michał Firosz, Karol Elsner i Alfred Rzadkiewicz – wiceprezesi, Jerzy Wojewoda – sekretarz i Stanisław Łukaszewski – skarbnik. W roku 1964 wpływy z imprez sportowych wyniosły 87.859,50 zł, zaś udzielone klubowi subwencje zakładów opiekuńczych i darowizny – 120.013 zł. Ponadto Polonia otrzymała dotację Związku Zawodowego Metalowców w wysokości 272.000 zł. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był przew. PMRN Mikołaj Hankiewicz, a jego zastępcą Tadeusz Sajan, sekretarz KP PZPR. Poszczególnymi sekcjami klubu opiekowały się zakłady pracy: piłki nożnej – Fabryka Wagonów, „Renifer”, SZAT i SZWP, siatkówki – Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, gimnastyki – ZWAP, lekkiej atletyki – ZEM, koszykówki męskiej – ŚFUP, tenisa stołowego – ZWAP. Jedynie sekcja bokserska nie posiadała swego zakładu opiekuńczego.

  29 I. Przy Świdnickich Fabrykach Mebli powstało pierwsze w Świdnicy koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, liczące 20 członków. W skład jego zarządu wchodzili: Norbert Seegardel (przewodniczący), Franciszek Pachołek (sekretarz), Krystyna Król (skarbnik) i Stanisław Stec. Koło zainicjowało utworzenie na terenie swego zakładu „Klubu Dobrej Roboty”.

  31 I. Chór „Hejnał” wystąpił w Kłodzku wspólnie z tamtejszym chórem „Lutnia” w ramach obchodów XX-lecia PRL.

  ● W styczniu Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie autorskie z prezesem oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu, Zbigniewem Kubikowskim na temat literatury kryminalnej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz