1965.02 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 636
 • 3 II. W Teatrze Miejskim wystąpił Państwowy Teatr Żydowski ze sztuką „Pusta karczma” H. Pereca.

  10 II. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej wystąpili z koncertem artyści wrocławscy: Marian Wasiółka (wiolonczela), Maria Wesołowska (fortepian) i Zofia Małkowska (akompaniament).

  13, 14 II. „Kaukaskie koło kredowe” Brechta wystawił w sali teatru świdnickiego wrocławski Teatr „Rozmaitości”.

  15 II. Na kierowników poszczególnych sekcji Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej zostali powołani przez zarząd: Maria Krasicka (sekcja muzyczna), Franciszek Jarzyna (sekcja wydawnicza), Franciszek Zalewski (sekcja naukowa) i Maciej Wojciechowski (sekcja teatralna).

  19 II. Występy zespołu „Niebiesko-Czarni” w sali Klubu ZWAP.

  20 II. Otwarcie Klubu Książki i Prasy „Ruch” przy świetlicy ZWAP. W uroczystości wzięło udział około 150 osób.

  23 II. Uczniowie i zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej wystąpiły z koncertem z okazji 47 rocznicy powstania Armii Radzieckiej.

  24 II. Powstanie koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy Fabryce Wagonów. Liczyło ono 25 członków, a zarząd stanowili: Jan Krupa (przewodniczący), Henryka Piotrowska (sekretarz) i Kazimierz Chmielewski (skarbnik). W ciągu pierwszych 6 miesięcy swego istnienia koło zorganizowało wycieczkę poglądową do stoczni szczecińskiej oraz kilka zebrań ekonomistów z terenu miasta.

  24-28 II. Mistrzostwa Polski w siatkówce juniorek w Gdańsku. Świdnicka Polonia zajęła w nich pierwsze miejsce przed Startem Łódź i MKS Świt Sopot.

  26 II. I konferencja sprawozdawczo-wyborcza hufca ZHP. Wybrano na niej 21-osobową radę hufca i 5-osobową Komisję Rewizyjną. Z kolei rada wybrała Komendę Hufca w składzie: Jan Berkowsiki (komendant), Krystyna Jastrzębska (zastępca komendanta) oraz Anna Chomin, Maria Poślad, Zbigniew Repelowski, Teresa Słupianek i Władysław Kordela (członkowie). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Stanisław Pieloch.

  28 II. Przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej otwarto pracownię higieny pracy. Wykonywała ona badania toksykologiczne dla zakładów.

  ● Miejski Komitet Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy wydał w lutym biuletyn informacyjny (na powielaczu), podający dane o wpłatach, które wyniosły: w roku 1959 – 229.000 zł, w roku 1960 – 559.000 zł, a w roku 1964 – 2.053.000 zł. Ogółem od roku 1956 świdniczanie wpłacili na SFOS około 9 milionów złotych, z czego miasto otrzymało na własne potrzeby kwotę 3.780.000 zł. Z sumy tej wydatkowano: 1.050.000 na przebudowę Teatru Miejskiego, 1.300.000 na remont Ratusza, 1.300.000 na remont Domu Kultury przy ulicy Jagiellońskiej 5 i 130.000 na zakup aparatu rentgenowskiego dla przychodni obwodowej. Podobny biuletyn informacyjny wydał również Miejski Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Według zawartych w nim danych mieszkańcy Świdnicy na budowę szkół ofiarowali w latach 1959-1964 ogółem 10.823.000 zł. M.in. rzemieślnicy wpłacili na ten cel 226.100 zł, kupcy 200.500 zł, przemysłowcy prywatni 6.880 zł, spółdzielnie 1.285.700 zł, młodzież szkolna 116.900 zł.

  ● W siedzibie PTTK w Rynku czynna była wystawa prac świdnickich fotografików-amatorów: St. Mierzwińskiego, T. Beneszka, W. Karsta i A. Bujaka.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz