1965.03 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 785
 • 2-4 III. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Otello” Szekspira). Impresariem teatru jeleniogórskiego był przez długie lata Marian Biela, mieszkaniec Świdnicy i były pracownik świdnickiego Teatru Państwowego.

  3 III. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Uchwalono na niej rezolucję protestującą przeciwko przedawnieniu ścigania zbrodni hitlerowskich.

  5 III. W auli Liceum Pedagogicznego odbyła się wojewódzka narada Związku Młodzieży Socjalistycznej.

  7 III. Akademia w sali teatru z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Część artystyczną wypełnił koncert Miejskiej Orkiestry Symfonicznej.

  8 III. 61 pracowników ZWAP oddało swą krew na potrzeby szpitali. W tymże okresie postąpiło podobnie 61 pracowników ZEM. W poprzednim roku Helena i Konstanty Miller, którzy w ciągu 5 łat oddali po 3 litry krwi, otrzymali złote odznaki honorowych krwiodawców, 15 osób otrzymało srebrne, a 60 osób brązowe odznaki.

  10 III. W Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej otwarty został Klub Technika.

  13 III. Otwarcie Klubu Młodzieżowego przy I LO im. Jana Kasprowicza. Pierwszymi formami jego pracy były: koło szachistów, zespół dramatyczny i nauka tańca, a także konkursy i spotkania z działaczami społecznymi.

  13 III. Zarząd ZBoWiD powołał sekcję do spraw młodzieżowych. Na jej czele stanął Mieczysław Markiewicz (zastępca – Józef Szuba).

  16 III. Dramat Artura Millera „Wszyscy moi synowie” wystawił w Świdnicy Państwowy Teatr Żydowski z Warszawy.

  21 III. V Walny Zjazd Oddziału PTTK w sali Stronnictwa Demokratycznego (Rynek 38). Przewodniczył obradom Kazimierz Olszycki. Wybrano nowy zarząd w składzie: inż. Grzegorz Guzikowski (ZWAP) – prezes, Jerzy Krynicki (kierownik PKO) – wiceprezes, Jerzy Łopacki (prokurator) – wiceprezes, Romuald Nowicki (PPRN) – sekretarz, Józef Fiszer (PKP) – skarbnik oraz Zygmunt Maśka (ZEM), Józef Piotrowiak (lekarz), inż. Michał Kołotko (Żarów), Roman Doliński (Żarów), Władysław Kawałkowski (ZEM), Jerzy Michalski (Wydział Kultury). Do Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Kownacki (przewodniczący), Maria Piotrowiak i Maria Bandoła, a do Sądu Koleżeńskiego: Edward Baranik, Paweł Drapacz i Jerzy Chromicki. Ze złożonego na zjeździe sprawozdania za minioną kadencję zarządu (1962-1965) wynika, że z otwartej przez PTTK stacji turystycznej o 30 łóżkach skorzystało 735 wycieczkowiczów. Zorganizowano wypożyczalnię sprzętu turystycznego, dysponującą 12 namiotami, 8 plecakami, 4 parami nart i 2 kocherami. Koło przewodników liczyło 10 członków, którzy obsłużyli 56 wycieczek (około 3.000 osób). Działało 25 kół PTTK, w tym 16 przyzakładowych, 8 szkolnych i 1 terenowe. Klub turystyki górskiej zorganizował 64 wycieczki z udziałem 586 uczestników. Źródłem dochodów oddziału była m.in. sprzedaż regulaminów, odznak, przewodników i znaczków członkowskich oraz punkt Toto Lotka.

  24 III. Wizyta w Świdnicy Henryka Beera, generalnego sekretarza stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca. Gość oglądał pokaz sprawności drużyny PCK z I LO, a następnie spotkał się z młodzieżowym aktywem miejscowego PCK w sali teatru. Część artystyczną dały zespoły Liceum Pedagogicznego i Szkoły Podstawowej nr 3.

  26 III. Uczniowie Szkoły Muzycznej koncertowali w przedszkolu cukrowni w Pszennie. Podobne występy miały miejsce również w ciągu kwietnia w przedszkolu nr 1 w Świdnicy oraz w przedszkolu PKP.

  21 III. Po raz pierwszy obchodzono Dzień Metalowca. W ZEM odbyła się uroczysta akademia.

  29 III. Nowym prezesem oddziału powiatowego ZBoWiD został wybrany Stefan Słomski (po rezygnacji mjr Pietrzaka). Drugim wiceprezesem (na miejsce St. Słomskiego) wybrano Sergiusza Seroiczkowskiego.

  30 III. Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej zorganizowało w Klubie „Handlowiec” sesję popularno-naukową na temat przeszłości i przyszłości ziemi świdnickiej. Referaty wygłosili: Stanisław Kotełko o piastowskim okresie miasta, Jan Dembowski – o losach Świdnicy pod zaborem czeskim i austriackim, Irena Szuba – o okresie zaboru pruskiego i Barbara Jaworska o 20-leciu powojennym i perspektywach rozwoju.

  ● W marcu oddany został do użytku blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Zofii] Jaroszewicz 1-3 [Wodna] (35 mieszkań, 100 izb). Na koniec tego roku Świdnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponowała ogółem 270 mieszkaniami o 823 izbach.

  ● W foyer Teatru Miejskiego otwarta została wystawa świdnickich plastyków-amatorów. Eksponowali na niej swe prace: Ludwik Tyński, Jerzy Marciniak, Leszek Markiewicz, Emilia Pietrzkiewicz i Bronisław Hajda.

  ● W pierwszym kwartale oddział powiatowy Polskiego Czerwonego Krzyża posiadał 112 kół szkolnych (9.010 członków), 78 kół dorosłych (7.857 członków), 90 posterunków sanitarnych i 9 drużyn sanitarnych w szkołach oraz 109 posterunków sanitarnych i 27 drużyn sanitarnych dorosłych. Sekretarzem zarządu pow. PCK był Władysław Refcio.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz