1965.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 579
 • 1 V. W godzinach przedpołudniowych ulicami miasta przeszedł tradycyjny pochód pierwszomajowy. Po południu na stadionie sportowym odbył się mecz piłkarski oraz pokazy gimnastyczne 600 uczennic szkół średnich. Następnego dnia na stadionie odbyły się występy zespołów artystycznych, m.in. chóru „Hejnał”.

  5 V. Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Świdnicy zajął jedno z dwóch pierwszych miejsc (wspólnie z Legnicą) we współzawodnictwie w zakresie czynów społecznych za rok 1964. Nagrodę 10.000 zł przeznaczoną na zakup drzewek ozdobnych wykorzystano w okresie świąt Bożego Narodzenia.

  5 V. Artysta-plastyk Antoni Brade obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Uroczystość ta odbyła się w lokalu kawiarni „Casanova” w ramach obchodów Dnia Działacza Kultury.

  5 V. Premiera sztuki Abramowa „Anioł na dworcu” w Klubie PSS w wykonaniu klubowego zespołu Teatru Poezji. Reżyserował Maciej Wojciechowski.

  6 V. Występ zespołu estradowego w Liceum Pedagogicznym na akademii zorganizowanej przez szkolne Koło Przyjaciół ZSRR (opiekun – Stanisław Bańdziak). O przeżyciach w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen opowiedział były więzień Mieczysław Markiewicz.

  7 V. Występ Miejskiej Orkiestry Symfonicznej na stadionie sportowym przed popisem gimnastycznym młodzieży szkolnej.

  8 V. W ramach obchodów Dnia Zwycięstwa młodzieżowa „sztafeta pokoju” przebiegła trasę Świdnica-Pszenno.

  8 V. Spotkanie nauczycieli świdnickich z kandydatem na posła Toczkiem w szkole nr 11.

  9 V. W Świdnickich Fabrykach Mebli uruchomiono zakładowy radiowęzeł.

  10 V. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” z udziałem 105 członków i 16 kandydatów. Obradom przewodniczyła Maria Moraczewska. Ze sprawozdania, złożonego przez prezesa zarządu Michała Czarkę wynika, iż spółdzielnia wyprodukowała 2.194 częstościomierze Ot-63, 2.464 oporniki ORP-ZP-2, 1.162 oporniki ORS-ZP-3, 77.916 sztuk łączówki porcelanowej i 1.199 transformatorów. Ponadto rozpoczęto produkcję nowych wyrobów: stosów selenowych, prostowników, wsporników radiowych i megomierzy, przeznaczonych również na eksport. Odbiorcami krajowymi wyrobów były: ZWUS Katowice, „Karelma” Piechowice, Zakłady Radiowe w Warszawie, „Lumel” Zielona Góra, zaś odbiorcami zagranicznymi: Kuba i Jugosławia. Załoga zgłosiła 19 wniosków racjonalizatorskich, z których zastosowano 17. Zysk operacyjny wyniósł 3.021.000 zł.

  11 V. Eliminacje powiatowe szkolnych zespołów artystycznych. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajął zespół pieśni i tańca „Ślężanie” Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.

  14 V. Spotkanie pisarza Czesława Janczarskiego z młodzieżą Liceum Pedagogicznego i szkoły ćwiczeń w auli szkolnej.

  14-16 V. II Przegląd Szkół Średnich i Liceów Muzycznych Ziem Zachodnich i Północnych z udziałem 10 szkół, w tym z Drezna i Hradec Kralove. Jury przewodniczył rektor wrocławskiej PWSM dr Zbigniew Liebhardt. I nagrodę w dziale fortepianu otrzymał Marek Dyżewski (PWSM Wrocław), dawny wychowanek świdnickiej PSM. Imprezą towarzyszącą był koncert organowy prof. Bidzińskiego w Kościele Pokoju (15 maja).

  20 V. Miejska Orkiestra Symfoniczna wystąpiła z koncertem we wsi Olszany (powiat Świdnica).

  22 V. Uroczyste walne zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów w Klubie „Handlowiec” związane z 15-leciem jej założenia. W czasie obrad delegacja Komendy Hufca ZHP wręczyła kwiaty członkom prezydium zgromadzenia. Spółdzielnia zatrudniała w tym czasie 250 osób, w tym 81% inwalidów. W roku 1964 dzięki staraniom zarządu 11 inwalidów otrzymało wózki inwalidzkie. Zorganizowano dla członków spółdzielni wycieczkę krajoznawczą do Krakowa, Oświęcimia i Zakopanego, kilka wycieczek na grzyby i zabawę sylwestrową.

  22 V. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni „Nowe Życie” w sali Teatru Miejskiego z udziałem 300 osób. Przewodniczył Stanisław Pieloch. Zatwierdzono bilans za 1964 rok, a z czystej nadwyżki przeznaczono 24.684 zł na ZS Start, 61.711 na Fundusz Budowy Szkół i 6.171 zł na fundusz rozwoju spółdzielni uczniowskich.

  22-23 V. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry w Teatrze Miejskim: „Anioł na dworcu” Abramowa.

  23 V. Chór „Hejnał” zdobył Srebrny Wawrzyn w zawodach śpiewaczych o Laur XX-lecia PRL w Legnicy.

  26 V. W ramach kampanii przedwyborczej w mieście odbyło się ogółem 20 spotkań wyborców z kandydatami na posłów i radnych. Wzięło w nich udział ponad 2.000 obywateli, którzy zgłosili 130 wniosków i postulatów. Całością akcji kierował powołany w kwietniu przez FJN Miejski Ośrodek Propagandy Wyborczej pod kierownictwem Edmunda Stiepanowa. Na czele poszczególnych sekcji stali: propagandy – Stefan Słomski, szkoleniowej – Mieczysław Przenzak i informacyjnej – Danuta Sajdak.

  29 V. Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe zameldowały swej jednostce nadrzędnej o uruchomieniu urządzenia do pneumatycznego transportu mlew. Było to osiągnięcie racjonalizatorów tych zakładów, którzy poprzednio skonstruowali m.in. urządzenie do bezpylnej wentylacji młynów rurowych oraz urządzenie do smołowania wyrobów z możliwością stosowania nad- i podciśnienia.

  30 V. Wybory do Sejmu i rad narodowych. Miasto podzielone było na 23 obwody wyborcze, w komisjach wyborczych pracowały ogółem 192 osoby (93 członków PZPR, 11 SD, 3 ZSL, 5 ZMS i 30 bezpartyjnych). Frekwencja wyniosła 96,3% uprawnionych do głosowania.

  Do Miejskiej Rady Narodowej wybrani zostali:

  Adamski Andrzej – stolarz Fabryki Mebli
  Badora Witold – zastępca komendanta MO
  Brzózka Maria – brakarz ŚZPW
  Buchbinder Józef – kierownik TSKŻ
  Butmankiewicz Danuta – pracownik PSS
  Cariuk Olga – zastępca kierownika „Ruch”
  Chamera Henryk – ślusarz ZEM
  Chmielewski Kazimierz – pracownik Fabryki Wagonów
  Grzesik Jan – tokarz ŚFUP
  Habryń Franciszka – brakarz DZBR
  Hibner Stanisław – prezes Sądu Powiatowego
  Horodyska Helena – dyrektor Liceum dla Pracujących
  Ilnicki Władysław – sekretarz KP PZPR
  Iwańczuk Adam – pracownik Wagonowni PKP
  Janicki Wacław – prezes Spółdzielni „Nowe Życie”
  Kaczaraba Jadwiga – główna księgowa MPGK nr 1
  Kmiecik Ireneusz – dyrektor Bystrzyckiej Fabryki Okuć
  Kotuła Franciszek – mistrz DZM
  Kowalczyk Roman – pracownik Fabryki Wagonów
  Krawczyk Feliks – przewodniczący PKZZ
  Krawiec Lucyna – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
  Krzaczkowski Wiktor – ślusarz ZEM
  Kukułka Wiesława – dentystka
  Kuropatnicki Julian – pracownik ZEM
  Maniecki Adam – pracownik Bystrzyckiej Fabryki Okuć
  Manugiewicz Waldemar – tokarz DZM
  Mecner Wiktor – oficer WP
  Mencel Jerzy – pracownik ŚFUP
  Miszkiewicz Henryk – pracownik ZWAP
  Olejnik Aleksander – zastępca przewodniczącego PMRN
  Piasecka Maria – technik ZWAP
  Przenzak Mieczysław – sekretarz PMRN
  Puchała Tadeusz – piekarz
  Pudło Józef – pracownik DZBR
  Refcio Władysław – kierownik PCK
  Rosiak Halina – pracownik ZWAP
  Rosłanowski Kazimierz – nauczyciel ZSZ
  Rybicki Czesław – pracownik Fabryki Wagonów
  Rymczak Lucjan – ślusarz ZWAP
  Serwa Władysława – kontroler ZEM
  Sikocińsiki Mieczysław – dyrektor Banku Spółdzielczego
  Smyczyński Władysław – rzemieślnik
  Surma Julian – ślusarz Fabryki Wagonów
  Szletycki Albert – dyrektor NBP
  Śliwowski Feliks – pracownik ZWAP
  Śliwowski Mieczysław – pracownik SZAT
  Świrski Ryszard – pracownik ŚFUP
  Tekiela Eugeniusz – przykrawacz DZBR
  Tołłoczko Adolf – kierownik Teatru Miejskiego
  Uciński Jan – przewodniczący Rady Zakładowej Fabryki Wagonów
  Wiącek Stanisław – prokurator
  Wilczak Józef – dyrektor I LO
  Wodziński Ryszard – przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMS
  Wojciechowski Józef – pracownik ZWAP
  Wojtek Eugeniusz – pracownik ZEM
  Wolak Władysław – kupiec
  Zajączkowski Ryszard – tokarz Fabryki Wagonów
  Zaporowski Edmund – lekarz
  Zawadzki Roman – pracownik Fabryki Mebli
  Złotnicki Antoni – kierownik Schroniska dla Nieletnich

  ● W maju uruchomiono w Świdnickich Fabrykach Mebli (w zakładzie przy ulicy Bystrzyckiej) centralną rozdzielnię produkcji. Jej zadaniem było sprawdzanie pod względem ilościowym i jakościowym wytwarzanych elementów oraz ich kompletowanie.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz