1965.09 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 422
 • 1 IX. Stanowisko dyrektora Liceum Medycznego objął Stanisław Kotełko. Jego zastępcą była Anna Dytewska, a kierownikiem szkolenia Danuto Kamińska. Do grona nauczycielskiego doszli m.in.: Leon Bylica, Roman Mełech, Aleksander Grygier i Władysław Szczerbak.

  1 IX. Grano pedagogiczne Państwowej Szkoły Muzycznej na początku roku szkolnego 1965/1966 stanowili: Emma Bartełmus (śpiew), Krystyna Białorucka (teoria, rytmika, fortepian), B. Brzezińska (teoria), Krystyna Gniazdowska (fortepian), Ireneusz Janas (trąbka, puzon), Bolesław Janczarski (akordeon), Grażyna Janicka (fortepian), Kazimiera Germak (śpiew), Edward Greszta (wiolonczela), Maria Krasicka (dyrektor), Aleksander Kowalow (wiolonczela), Weronika Kulkowska (Skrzypce), Stefania Krzyżanowska (rytmika), Barbara Lipińska (teoria, fortepian), Maria Masternak (teoria, fortepian), Eugeniusz Mirecki (instrumenty dęte, drewniane), Edward Musiał (skrzypce), Marian Pochludka (skrzypce), Zbigniew Strzelecki (akordeon) i Franciszek Wąsowicz (skrzypce).

  8 IX. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha: „Ostry dyżur” Lutowskiego. Powtórzono 4 listopada 1965 roku.

  10 IX. Stan liczebny Hufca ZHP wynosił 5.200 zuchów, harcerzy i instruktorów. Komenda Hufca została przeniesiona na ulicę [Bolesława] Chrobrego 1 mieszkanie 3.

  10 IX. Teatr „Rozmaitości” z Wrocławia wystawił „Pułapkę na samotnego mężczyznę” Thomasa w sali teatru (przedstawienie zakupione przez ZNP dla nauczycieli świdnickich). W głównej roli wystąpił Henryk Hunko, były aktor Państwowego Teatru w Świdnicy.

  15 IX. Powołany został Komitet Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. W skład jego weszli m.in. członkowie działającego poprzednio Komitetu Obchodów 20-lecia PRL: W. Humeniuk, T. Pajdała, J Michalski, M. Wojciechowski, A. Masternak, J. Lewińska, D. Sajdak i F. Jarzyna.

  15 IX. Poczta świdnicka wprowadziła datownik okolicznościowy z napisem: „Dni ochrony zabytków na Dolnym Śląsku 1945-1965, Świdnica Śląska 1″. Używano go do końca września.

  15 IX. Występy piosenkarza Mieczysława Fogga w sali teatru. Jeden z koncertów zakupiła Fabryka Wagonów dla swojej załogi.

  15 IX. Powołany został nowy zarząd Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w składzie: Jan Miozga (ZEM) – przewodniczący, Jerzy Pelczarski (Fabryka Wagonów) – zastępca przewodniczącego, Jerzy Mencel (ŚFUP) – sekretarz oraz Stanisław Wieczorek (ZWAP), Ryszard Wiatr („Refa” Świebodzice), Roman Popławski (DZM) i Wiesław Dybalski („Renifer”). Komisja Koordynacyjna obejmowała swym zasięgiem działania 30 kół zakładowych SNT w mieście i powiecie. W roku 1968 w skład zarządu KK weszli: Zbigniew Salamon (ZWAP) – przewodniczący, Stanisław Kozak (ZEM) – zastępca przewodniczącego i Jan Habdas („Siwela”) – sekretarz.

  16 IX. Spotkanie kolporterów prasy radzieckiej w Klubie Prasy i Książki „Ruch” przy ulivy Jagiellońskiej 5. Obecny był przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Karol Dyczko. W roku 1965 pozyskano łącznie 3.170 nowych prenumeratorów prasy radzieckiej. Wśród kolporterów pierwsze miejsca zajęli: nauczycielka M. Leśniak (II LO) – 563 nowych prenumeratorów, nauczyciel St. Bańdziak (Liceum Pedagogiczne) – 547 i dyrektor Horodyska (Liceum dla pracujących). – 354 prenumeratorów.

  22 IX. W wieku 75 lat zmarł Edward Speidel, działacz Stronnictwa Demokratycznego, były członek Prezydium MRN.

  22 IX. W Świdnicy powstało koło Polskiego Związku Niewidomych. Przewodniczącym został Zenon Mieczkowski. Koło posiadało świetlicę przy alei Niepodległości.

  22 IX. Państwowy Teatr Żydowski z Warszawy wystawił w Teatrze Miejskim sztukę „Urodziłem się w Odessie”.

  24 IX. W wieku 63 lat zmarł Stefan Gąsiorowski, były kierownik Urzędu Likwidacyjnego.

  25 IX. W Teatrze Miejskim odbyła się wojewódzka inauguracja „Dni Ochrony Zabytków”, połączona z jubileuszem 10-lecia działalności społecznej opieki nad zabytkami Dolnego Śląska. Wzięli w niej udział przedstawiciele KC PZPR, Ministerstwa Kultury i Sztuki, władz wojewódzkich i miejscowych, Zarządu Głównego i zarządów wojewódzkich PTTK oraz konsulatu NRD we Wrocławiu. Srebrne odznaki otrzymali najbardziej zasłużeni opiekunowie zabytków: dr Tadeusz Beneszek, Jerzy Michalski, Stanisław Szeller i Adolf Tołłoczko. Uczestnicy imprezy zwiedzili zabytki Świdnicy oraz wysłuchali recitalu organowego Józefa Brylli w Kościele Pokoju.

  25 IX. Otwarcie wystawy malarskiej świdnickich plastyków: Andrzeja Andrzejewskiego, Antoniego Brade, Bernarda Ceszkiela, Romana Łysakowskiego i Mariana Ruszkiewicza, a także wystawy prac fotograficznych „Architektura w fotografii” Tadeusza Beneszka.

  28 IX. Wojewódzkie eliminacje szkolnych i zakładowych drużyn sanitarnych PCK na Stadionie Miejskim z udziałem 52 drużyn. W obu kategoriach drużyny świdnickie: I LO i Fabryki Wagonów zajęły trzecie miejsca.

  ● We wrześniu oddano do użytku Szkołę Podstawową przy ulicy Zofii Jaroszewicz [Wodna], o 15 izbach lekcyjnych, jako pomnik Tysiąclecia. Koszt budowy wyniósł 7.633.000 zł i został pokryty ze społecznej akcji „1000 szkół na 1000-lecie”.

  ● Zespół Koordynacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wydał pierwszy numer „Informatora” o działalności PTE i jego kół, w objętości 8 stron (druk powielaczowy). Zespół redakcyjny stanowili: S. Tracz, Z. Nowak i L. Maziarz.

  ● We wrześniu odbył się zjazd absolwentów Liceum dla Pracujących, zorganizowany z okazji 20-lecia szkoły.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz