1965.11 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 830
 • 1 XI. Nieobsadzone od 7 miesięcy stanowisko kierownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego PMRN objął Stanisław Wiącek.

  1 XI. Przy świdnickiej PSS utworzono Wojewódzką Bazę Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego.

  2 XI. Prezydium MRN powołało 8-osobowy zespół do opiniowania wniosków o nadawanie odznaczeń państwowych. Jego przewodniczącym został Mieczysław Przenzak, a zastępcą przew. Jan Uciński. W skład zespołu weszli przedstawiciele stronnictw politycznych, organizacji młodzieżowych i ZBoWiD.

  2 XI. Uruchomienie w Świdnicy rzeźni, podległej Zakładom Mięsnym w Wałbrzychu.

  5 XI. Kierownictwo KP PZPR spotkało się z aktywem politycznym i społecznym miasta w kawiarni „Teatralna” przy ulicy [Karola] Świerczewskiego [Grodzka] w związku z obchodami 48 rocznicy Rewolucji Październikowej.

  6 XI. Akademia ogólnomiejska i powiatowa w sali Teatru Miejskiego z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej. Referat okolicznościowy wygłosił sekretarz KP PZPR Władysław Ilnicki. W części artystycznej wystąpiły zespoły Liceum Pedagogicznego, II LO i Młodzieżowego Domu Kultury. W okresie obchodów rocznicy WRP na terenie miasta i powiatu odbyło się ogółem 76 akademii, 35 wieczornic, 63 odczyty, 74 pogadanki, 17 apeli w szkołach, wydano 140 gazetek ściennych, wyświetlono 25 filmów. Współorganizatorem wszystkich imprez było Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

  8 XI. Według danych Wydziału Komunikacji PMRN w mieście czynnych było w tym dniu 46 taksówek osobowych i 12 bagażowych. Próby utworzenia drugiego postoju taksówek na placu [Michała] Drzymały, względnie na placu Wolności nie powiodły się z powodu braku frekwencji pasażerów.

  13-14 XI. Występ Państwowego Teatru z Opola z dramatem „Romulus Wielki” Dürrenmatta.

  16 XI. Prezydium MRN powzięło uchwałę przedłużającą do roku 1970 wprowadzone w roku 1961 przejściowe normy zaludnienia (5-7 m kw. na osobę). Mieszkańcy miasta, którzy otrzymali przydział mieszkania przed dniem 25 września 1961 roku mogli nadal korzystać z normy tzw. „starej” – 10 m kw. na osobę.

  18 XI. Prezydium MRN powołało Zespół Koordynacyjny do spraw usług dla ludności w składzie 19 osób z Aleksandrem Olejnikiem jako przewodniczącym. W skład zespołu weszli kierownicy zainteresowanych wydziałów PMRN oraz przedsiębiorstw i spółdzielni świadczących usługi.

  19 XI. Akademia ogólnomiejska i powiatowa z okazji Dnia Nauczyciela w Teatrze Miejskim. Wystąpiły na niej m.in.: Miejska Orkiestra Symfoniczna i chór „Hejnał”, który z tej samej okazji dał nazajutrz koncert w Jaworzynie Śląskiej.

  19 XI. W siedzibie KP PZPR odbyło się zebranie 10 świdnickich „pionierów” pod przewodnictwem Janiny Lewińskiej. Omawiano potrzebę gromadzenia pisemnych wspomnień z lat 1945-1947 celem ewentualnego ich wykorzystania przy opracowywaniu powojennej historii miasta.

  20 XI. Zmarł nagle prezes świdnickiego oddziału ZNP Marian Hirszfeld. W związku z tym odwołano zapowiedzianą na ten dzień zabawę z okazji Dnia Nauczyciela.

  20 XI. Jesienne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów w świetlicy Fabryki Rękawiczek przy placu Ludowym 1 z udziałem 168 uczestników. Przewodniczył obradom Bolesław Pratiuk. W roku 1965 spółdzielnia wydała na cele socjalne 281.000 zł. 20 inwalidów skorzystało z sanatorium, wielu wyjechało na wczasy. Zorganizowano 2 wyjazdy do Operetki Wrocławskiej, parokrotnie zakupywano dla członków bilety do teatru i kina. Poprawiły się też warunki pracy: urządzono salę konsumpcyjną dla działu oklejania, zakupiono szafy ubraniowe dla działu szewskiego i kartoniarni, zmontowano windę towarową w pralni.

  23 XI. Spotkanie poetki wrocławskiej Urszuli Kozioł z czytelnikami w Klubie PSS.

  24 XI. W foyer Teatru Miejskiego otwarto wystawę malarstwa Antoniego Brade.

  26 XI. W Klubie Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie z pisarzem wrocławskim Kurowskim na temat jego wrażeń z podróży po Afryce.

  27 XI. W tymże klubie odbyło się spotkanie kierownictwa i aktywu SD z przedstawicielami Armii Radzieckiej. Gości podejmował przewodniczący PK SD Stanisław Lasiewicz.

  27 XI. Obchód 10-lecia istnienia chóru „Hejnał”. Najbardziej zasłużeni jego członkowie otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne. Chór w ciągu 10 lat dał ogółem 114 koncertów w wielu miastach Polski.

  27 XI. Państwowa Szkoła Muzyczna obchodziła swoje 20-lecie. Przy tej okazji w sali Teatru Miejskiego spotkali się jej dawni absolwenci. Obecny był też założyciel szkoły i jej pierwszy dyrektor Władysław Skawina.

  30 XI. W Wydziale Zatrudnienia PMRN zarejestrowanych było 286 kobiet poszukujących pracy. Sytuację tę starano się rozładować drogą rozszerzania prac chałupniczych. Brak było natomiast mężczyzn do obsadzenia wolnych 272 stanowisk pracy, w tym 139 dla robotników wykwalifikowanych, 112 niewykwalifikowanych i 21 pracowników umysłowych o wysokich kalifikacjach.

  30 XI. W Teatrze Miejskim wystąpili: piosenkarka Katarzyna Bovery i Jacek Fedorowicz.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz