1966.01 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 033
 • 1 I. Przejęcie przez Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich funkcji bezpośredniego inwestora z ramienia Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Mieszkaniowej. Następstwem tego było przejęcie przez ODIM w trakcie realizacji budowy bazy MPGK i Zakładu Balneologiczno-Terapeutycznego.

  1 I. Przejęcie Świdnickich Zakładów Drzewnych Przemysłu Terenowego przez Wałbrzyskie Zakłady Drzewne P.T.

  1 I. MPGK nr 2 przekazało kamieniołom we wsi Gola Świdnicka resortowemu przedsiębiorstwu w Wałbrzychu.

  1 I. Stanowisko kierownika Zespołu Usług Projektowych przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury PMRN objął inż. Romuald Skąpski.

  1 I. Kierownikiem Poradni Wychowawczo-Zawodowej został Romuald Jan Bałtakis, poprzednio podinspektor w Wydziale Oświaty PMRN.

  4 I. Wrocławski Teatr „Rozmaitości” odwiedził Świdnicę ze sztuką „Człowiek, który przyszedł w piątek”.

  13 I. W Świdnicy bawiła delegacja czeskiej organizacji młodzieżowej, podejmowana przez ZMS. Przed południem goście spotkali się z młodzieżą Liceum Pedagogicznego, a wieczorem z młodzieżą I LO im. Jana Kasprowicza.

  10 I. W wieku 79 lat zmarł Franciszek Podolski, nauczyciel, długoletni kierownik Szkoły Podstawowej nr 12.

  16 I. Zjazd delegatów ZBoWiD w sali posiedzeń PMRN przy placu Grunwaldzkim 12. Wybrano zarząd, który ukonstytuował się w dotychczasowym składzie.

  20 I. Zastępcą dyrektora do spraw administracyjno-handlowych w DZBR „Renifer” został mianowany Tadeusz Kamiński.

  20 I. Obowiązki prezesa zarządu spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” objął Waldemar Gałczyński (jego poprzednikiem na tym stanowisku był Michał Czarka).

  27-28 I. Występy wałbrzyskiego Państwowego Teatru w Świdnicy („Moralność pani Dulskiej” Zapolskiej).

  29 I. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze POP przy ZWAP z udziałem I sekretarza KP PZPR Zbigniewa Holicza. Referat wygłosił I sekretarz Komisji Zakładowej PZPR Zenon Burski. Został on ponownie wybrany na to stanowisko. POP przy ZWAP liczyła wówczas 285 członków, wśród nich 178 robotników i 107 pracowników umysłowych.

  30 I. Podwójny tercet żeński z Liceum Pedagogicznego zdobył I nagrodę w konkursie piosenki polskiej w Świebodzicach.

  31 I. Zarząd Oddziału ZBoWiD powołał na przewodniczących komisji problemowych Jerzego Zieleniewskiego (Komisja Propagandowa), Władysława Drzewieckiego (Komisja Socjalno-Bytowa) i Leona Tomczaka (Komisja Spraw Młodzieżowych).

  ● W styczniu Miejska Biblioteka Publiczna została przeniesiona z sal na I piętrze Ratusza do nowej siedziby – Rynek 15.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz