1966.02 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 969
 • 3 II. Podpisanie umowy między Politechniką Wrocławską i ŚFUP o uruchomieniu przy ŚFUP punktu konsultacyjnego dla studiów zaocznych o kierunkach: elektrycznym, mechanicznym i budownictwa lądowego.

  3 II. Prezydium MRN powołało 14 rejonowych komisji stanu czystości i porządku w mieście. Ich przewodniczącymi zostali pracownicy PMRN, a sekretarzami kierownicy ADM.

  9 II. Premiera komedii „Kocha, lubi, szanuje” T. Kożusznika w Klubie PSS w wykonaniu klubowego zespołu teatralnego. Reżyseria Franciszek Jarzyna, muzyka Antoni Salabura, przy fortepianie Joanna Jarzyna. Obsadę tworzyli: E. Janiec, Lutowska, S. Sagańska, K. Wolańska, Pietrzykowski, M. Wojciechowski, Potapczuk. Sztuka grana była 14 razy, 12 w Świdnicy oraz w Żarowie i we Wrocławiu.

  12 II. Przewodniczącym Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Łączności przy Urzędzie Pocztowym został wybrany Antoni Pawul, kierownik oddziału służby pocztowej.

  13 II. III Walny Zjazd Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej. Podjęta uchwała podkreślała obowiązek TKZŚ wzmożenia działalności w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zjazd wybrał nowy Zarząd w składzie: Jerzy Michalski (przewodniczący), Franciszek Jarzyna (zastępca przewodniczącego), Janina Kocemba (sekretarz), Adolf Tołłoczko (skarbnik), Wanda Gaiska, Olimpia Toczyłowska, Maria Krasicka, dr Franciszek Zalewski, Stanisław Kotełko, Tadeusz Pajdała, Teodor Szymański. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Marciniak (przewodniczący), Adriana Hertman i Regina Sucharzewska.

  15-16 II. Teatr „Rozmaitości” z Wrocławia wystawił w Teatrze Miejskim sztukę „Król IV” Grochowiaka. (Powtórzono 26 i 27 marca).

  17 II. Narada Prezydium MRN z przewodniczącymi rad zakładowych w sprawie zadań stojących przed zespołami radnych MRN w poszczególnych zakładach pracy. Chodziło m.in. o zwolnienie radnych od nadmiaru społecznych funkcji w zakładach.

  19 II. Powołanie przez Plenum MK FJN Miejskiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów w 20-osobowym składzie. Przewodniczącym został Mieczysław Przenzak, zastępcami przewodniczącego Adolf Tołłoczko i Henryk Bugalski, sekretarzem Wiesław Serwa. Ze środków SFBSil przeprowadzono adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 15, szkoły na Osiedlu Młodych, przyzakładowej szkoły Fabryki Wagonów, budowę Technikum Mechanicznego oraz remont Domu Kultury przy ulicy Jagiellońskiej 5.

  19 II. Na stanowisko przewodniczącego Komitetu Frontu Jedności Narodu został powołany dr Franciszek Zalewski, dyrektor Liceum Pedagogicznego.

  20 II. Walne zebranie członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Wybrano nowy zarząd w składzie: Jakub Fajner (przewodniczący), Joel Wajc (wiceprzewodniczący), Józef Buchbinder (sekretarz) i 4 członków. Ze złożonych na zebraniu sprawozdań wynika, że w okresie 1963-1966 przy TSKŻ działały zespoły: teatralny (12 osób, reżyser Erlich), który m.in. wystawił „Między światami” Asza, dramat Pereca i szereg jednoaktówek, taneczny (26 osób, instruktor Maria Skiślewicz), mandolinistów (24 osoby, instruktor Raja) i estradowy (12 osób, instruktor Beniamin Fogel).

  21 II. Przewodniczącym ZP ZMS został Andrzej Słaby po rezygnacji Ryszarda Wodzińskiego.

  26 II. Ekipa telewizyjna nakręciła reportaż filmowy z uroczystości otwarcia Klubu zakładowego Świdnickich Fabryk Mebli przy ulicy Księcia Bolka [Świdnickiego].

  27 II. Uczennica Liceum Pedagogicznego Jadwiga Paduch zajęła I miejsce w kategorii szkolnej solistów w eliminacjach powiatowych V Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, które odbyły się w Jaworzynie Śląskiej. W kategorii zespołów szkolnych zwyciężył podwójny tercet żeński z tej samej szkoły.

  Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki dla miasta i powiatu przeszkolił w lutym 32 sędziów piłki nożnej, 20 instruktorów siatkówki i 46 instruktorów WF w zakresie organizowania spartakiad zakładowych i międzyzakładowych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz