1966.03 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 077
 • 3 III. Walne Zgromadzenie PSS uchwaliło, zgodnie z odgórnymi zaleceniami, przekształcić świdnicką spółdzielnię w Oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu.

  6 III. W Klubie „Handlowiec” obradował sejmik działaczy kultury z udziałem 180 uczestników z miasta i powiatu. Przewodniczył zastępca przewodniczącego PPRN Stefan Kołodziejski, a referat programowy wygłosił sekretarz PMRN Mieczysław Przenzak. Obecni byli m.in.: sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan i zastępca kierownika Wydziału Kultury WRN Zofia Bartecka.

  9 III. Uczniowie Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej z Wałbrzycha wystąpili z koncertem w auli świdnickiej PSM. „Rewanżowy” koncert świdniczan w Wałbrzychu odbył się w dniu 4 kwietnia .

  11 III. W Fabryce Wagonów wybrano nową Radę Zakładową. Do Prezydium RZ weszli: Henryk Roter – przewodniczący, Kazimierz Moskwa i Józef Garbień (poprzednim przewodniczącym RZ był J. Uciński).

  13 III. Akademia powiatowa z okazji Dnia Kobiet w Teatrze Miejskim. W części artystycznej wystąpiła Miejska Orkiestra Symfoniczna i chór „Hejnał”. W dniu 9 marca chór „Hejnał” wystąpił na akademii w Zakładach Przemysłu Odzieżowego w Świebodzicach wraz z zespołami Liceum Pedagogicznego.

  14 III. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Związku Filatelistów w świetlicy MHD, będącej siedzibą Koła. Wybrano nowy zarząd, którego Prezydium ukonstytuowało się jak następuje: przewodniczący – Wiesław Kuczyński, zastępca przewodniczącego – Józef Tomaszewski, sekretarz – Adolf Tołłoczko i skarbnik – Mieczysław Filipczak. Koło liczyło na koniec 1965 roku 190 członków.

  18 III. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha w Teatrze Miejskim („Sen nocy letniej” Szekspira). Ponownie odegrano go 6 kwietnia.

  18-20 III. W rozgrywkach siatkówki juniorek w Zielonej Górze świdnicka „Polonia” zdobyła mistrzostwo Polski przed SKS „Tarnowia” i MKS „Zawiercie”.

  20 III. Zjazd 17 opiekunów zabytków w siedzibie PTTK. Wyznaczony na kierownika organizującego się Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego Franciszek Jarzyna przedstawił plan działalności tej placówki. Obradom przewodniczył Adolf Tołłoczko.

  20 III. W Teatrze Miejskim odbyły się eliminacje powiatowe XII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego. W kategorii amatorów I miejsce zajął Andrzej Mester, a II Alicja Dzidek, zaś w kategorii uczniowskiej: 1 – Włodzimierz Wlazłowski, II – Halina Druzgała (oboje z Liceum Pedagogicznego), III – Jolanta Kłomnicka (II LO). W jury zasiadali: Dudzińska (WDK Wrocław), M. Wojciechowski, T. Pajdała, St. Marciniak i Laurentyna Podżarow (pracownik Wydziału Kultury PMRN).

  23 III. Zakończyła się trwająca od 2 marca akcja wyborów do Komitetów Blokowych. Wybrano składy 35 komitetów na 36 istniejących (Komitet nr 36 został utworzony w listopadzie 1965 roku w rozbudowującym się Osiedlu Młodych), weszło do nich ogółem 281 osób, w tym 196 robotników. Kobiet wybrano 54.

  24 III. Zarząd Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej postanowił zakupić od rodziny zmarłego mgra Leona Szwaka jego księgozbiór historyczny i przekazać na własność Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Księgozbiór ten stał się zalążkiem biblioteki muzealnej.

  31 III. Prezydium MRN zatwierdziło bilanse roczne przedsiębiorstw miejskich. Na tymże posiedzeniu PMRN odwołało inż. A. Wnuka ze stanowiska dyrektora Świdnickich Zakładów Drzewnych Przemysłu Terenowego, powołało Marię Tarnawę na stanowisko ordynatora oddziału noworodków w Szpitalu Miejskim i Heleną Raczyńską na p.o. kierownika Wydziału Spraw Lokalowych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz