1966.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 867
 • 1 IV. Uruchomienie Stacji Kontroli Pojazdów Samochodowych podległej organizacyjnie Wydziałowi Komunikacji PMRN. Jej kierownikiem został Stanisław Musiał.

  1 IV. W dziale produkcji w Zakładach Elektromechaniki [Elektrotechniki] Motoryzacyjnej utworzono 2 wydziały: mechaniczny (kierownik inż. T. Opoka) i montażowy (kierownik inż. Podgórski).

  2 IV. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu wybrało nową Radę Spółdzielni, której Prezydium tworzyli: Zbigniew Olesiński (przewodniczący), Tadeusz Kowal (zastępca przewodniczącego) oraz Stanisław Szeleźnik (sekretarz). Z kolei Rada powołała (w dniu 13 kwietnia) nowy zarząd spółdzielni. Weszli do niego: Włodzimierz Mol (przewodniczący), Stanisław Wasilewski (zastępca do spraw technicznych) i Czesław Zyskowski (zastępca do spraw finansowych).

  2 IV. I Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Komitetu Zakładowego PZPR w Fabryce Wagonów. Uczestniczył w niej I sekretarz KP PZPR Zbigniew Holicz. Wybrano nowe plenum i egzekutywę KZ, na czele której stanęli: Ryszard Gramburg (I sekretarz), Radosław Rej (sekretarz organizacyjny) i Jan Dadej (sekretarz propagandy). Organizacja partyjna w fabryce liczyła wówczas 446 członków, w tym 268 robotników, 12 inżynierów, 57 techników i 109 pracowników umysłowych.

  3 IV. W wojewódzkim przeglądzie XII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w Lądku Zdroju II nagrodę w grupie recytatorów dorosłych zdobył świdniczanin Andrzej Mester.

  14 IV. Prezydium MRN omawiało sprawy pomocy dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. ZBoWiD zrzeszał w tym czasie 404 członków w mieście i powiecie (w tym 22 kobiety) oraz 22 wdowy po bojownikach. Zarządowi Oddziału podlegało 8 kół terenowych, jego siedziba mieściła się przy placu Grunwaldzkim 2. Prezesem był Stefan Słomski, a sekretarzem Franciszek Frankowski.

  15 IV. Świdnicę odwiedzili: Samuel Aleksander Gonard – prezes Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie i Jean Pierre Maunoir – delegat MKCK. Goście zapoznali się z pracą Koła PCK w Liceum Pedagogicznym i asystowali przy ćwiczeniach drużyn sanitarnych w Fabryce Wagonów.

  15 IV. IX Powiatowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w szkole nr 13 z udziałem prezesa Zarządu Okręgu ZNP Tadeusza Toczka i Kuratora Wrocławskiego O.S. Jerzego Jakubowskiego. Wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie: Tadeusz Harańczyk (prezes), Władysław Dołhy (wiceprezes), St. Kurowska (sekretarz), Wanda Daszkiewicz (przewodnicząca Komisji KO), Stefan Kwiecień (przewodniczący Komisji Pedagogicznej), Maria Mądra (przewodnicząca Sekcji Szkolnictwa Specjalnego), Krystyna Mencel (przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki), Maria Pokora (przewednicząca Komisji Socjalno-Bytowej) i Lechosław Ulewicz.

  17 IV. Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej we wsi Wiry w ramach spotkań Wojska Polskiego ze społeczeństwem z okazji obchodów Millenium. Podobne spotkania z występami uczniów PSM odbyły się też w Bystrzycy Dolnej 24 kwietnia i Lutomi 30 kwietnia.

  20 IV. Spotkanie pisarza wrocławskiego Edwarda Kurowskiego z młodzieżą szkolną w Liceum Pedagogicznym.

  26 IV. Państwowy Teatr z Wałbrzycha zaprezentował w Świdnicy sztukę J. Szaniawskiego „Adwokat i róże”. Drugi spektakl 22 maja.

  26-27 IV. W sali Teatru Miejskiego rozegrano quiz międzyszkolny na temat Armii Radzieckiej. I miejsce zajęło II LO, II – Liceum Pedagogiczne, III – I LO. Zwycięzcy otrzymali książeczki oszczędnościowe PKO z wkładami po 500 zł. W przerwach występowały szkolne zespoły artystyczne, m.in. śpiewała Jadwiga Paduch.

  27 IV. Poseł na Sejm Piotr Pajewski uczestniczył w naradzie zarządów komitetów blokowych. Wyróżniający się aktywiści komitetów otrzymali dyplomy uznania.

  28 IV. Walne Zgromadzenie Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w siedzibie PMRN przy placu Grunwaldzkim pod przewodnictwem Jana Kamińskiego, z udziałem 111 członków. Zarząd Spółdzielni stanowili (od sierpnia 1965 roku): W. Tonn – przewodniczący, R. Smereczyński i Franciszek Pachołek. Spółdzielnia posiadała 12 domów mieszkalnych (w tym 9 wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania) o 270 mieszkaniach (823 izbach), liczyła 370 członków oraz 489 kandydatów.

  30 IV. Akademia z okazji Święta Pracy w sali teatru. W części artystycznej wystąpił chór „Hejnał” oraz chór, orkiestra i podwójny tercet Liceum Pedagogicznego.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz