1966.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 818
 • 3 V. Młodzież szkół świdnickich wzięła udział w zlocie harcerskim na górze Ślęża.

  5 V. Przedsiębiorstwo „Ruch” uruchomiło sklep filatelistyczny w lokalu przy ulicy [Stefana] Żeromskiego, zajmowanym poprzednio przez składnicę harcerską.

  5 V. Delegacje wszystkich szkół świdnickich uczestniczyły w powitaniu „Sztafety Tysiąclecia” na stadionie sportowym.

  7 V. W Klubie PSS obradował sejmik kulturalny. Referat programowy wygłosił kierownik Wydziału Kultury Jerzy Michalski.

  7-8 V. W Liceum Pedagogicznym odbył się finał VIII Olimpiady Naukowej „Disce Puer” z udziałem 340 uczniów dolnośląskich szkół średnich. Do Świdnicy zjechało kilkudziesięciu pedagogów, specjalistów różnych dyscyplin. Komisji Szkół Ogólnokształcących przewodniczył naczelnik Edward Stubiedo, Komisji Szkół Pedagogicznych – naczelnik Jan Kopeć, Komisji Szkół Zawodowych – naczelnik Jan Kostrzewa. Obecni byli również: wicekurator Kazimierz Biernacki i naczelny redaktor „Gazety Robotniczej” Władysław Biełowicz. Wśród 18 laureatów nagrody I stopnia znaleźli się świdniczanie: Krzysztof Braniecki (I LO) i Teresa Piec (II LO).

  9 V. Według informacji przekazanej w tym dniu Prezydium MRN świdnicka organizacja ORMO liczyła 187 członków, zrzeszonych w drużynach i plutonach przy zakładach pracy. Najaktywniejsze z nich działały przy Fabryce Wagonów, ZEM i Świdnickich Zakładach Przemysłu Wełnianego. Członkowie ORMO w roku 1965 ujawnili 8 przestępstw i 29 wykroczeń. Komendantem ORMO w I kwartale 1966 roku został wybrany H. Szymański.

  10 V. Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej i Zarząd Powiatowy TRZZ zorganizowały w Klubie „Handlowiec” sesję popularno-naukową poświęconą historii miasta. Obradom przewodniczył Jerzy Michalski, a referaty wygłosili: Stanisław Kotełko (o związkach Świdnicy z Polską w XIII i XIV wieku) oraz Konstanty Zając.

  11 V. W Teatrze Miejskim wystąpił wrocławski Teatr Pantomimy pod dyrekcją Henryka Tomaszewskiego. Pokazano „Ogród miłości”. (Następne przedstawienie 19 grudnia).

  14 V. Nadanie II Liceum Ogólnokształcącemu imienia gen. Aleksandra Zawadzkiego. Na uroczystość przybyła z Warszawy wdowa po generale Stanisława Zawadzka. Jednocześnie szkole przekazany został sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski, przy czym pierwszym chorążym został uczeń Janusz Frydlewicz. Młodzież przygotowała poranek artystyczny, na którym wystąpił m.in. chór szkolny pod dyrekcją Stanisława Badziocha oraz recytatorzy przygotowani przez Stefanię Sarnicką.

  19 V. Świdnicka rozdzielnia gazu podporządkowana została Zjednoczeniu Przemysłu Gazowniczego w Warszawie. Dotychczas wchodziła w skład MPGK nr 1.

  20 V. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej wyprodukowały milionowy rozrusznik.

  21 V. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” w Klubie PSS z udziałem 129 osób. Przewodniczyła Maria Plizga. Sprawozdanie za rok 1965 złożył prezes zarządu Waldemar Gałczyński. Zatwierdzono bilans zamykający się zyskiem 3.269.511 zł.

  22 V. Świdnicki oddział ZBoWiD zorganizował manifestację społeczeństwa miasta i powiatu na terenie b. obozu hitlerowskiego Gross-Rosen.

  26 V. W kawiarni Klubu PSS spotkanie autorskie pisarki Seymour-Tułasiewicz z czytelnikami.

  28 V. Okradziono kiosk „Ruchu” na placu [Włodzimierza] Lenina [świętej Małgorzaty]. Poprzednio, w nocy z 17 na 18 maja włamano się do kiosku przy ulicy Strzelińskiej, a w dniu 26 maja do kiosku przy ulicy [Waleriana] Łukasińskiego. Łączną wartość skradzionych towarów obliczono na 12.600 zł.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz